Vegetativní rostlinné orgány

Tisk Email

kořen (radix)

kořínek (radikula)

hlavní kořen, postranní kořeny, adventivní kořeny

kořenový systém

svazčité kořeny

vegetativní rozmnožování

kořenová čepička (kalyptra)

rhizodermis

primární kůra - exodermis, mezodermis, endodermis

střední válec

pericykl

metamorfózy - hlízy, bulvy, haustoria, pneumatofory, kořeny dužnaté, stahovací, chůdovité, příčepivé

pásma kořene - dělivé, prodlužovací, absorpční, větvení

 

stonek (kaulom)

lodyha, stvol, stéblo, oddenek

strom, keř, polokeř

stonky - přímé, vystoupavé, poléhavé, plazivé, ovíjivé, popínavé

větvení - vidličnaté, monopodiální (jednonoží), sympodiální (sounoží)

uzliny (nodi), články (internodia)

epidermis

primární kůra

střední válec (stélé)

dřeň

kambium

lýko, dřevo

metamorfózy - oddenky, oddenkové hlízy, bazalní hlízy, stonkové hlízy, brachyblasty, trny (kolce), stonky sukulentů, šlahouny,
úponky

 

list (fylom)

dělohy

šupiny

listeny

listence

palisty

listové pochvy

řapík, čepel

postavení listů - střídavé, vstřícné, přeslenité, přízemní růžice

žilnatina (nervatura) - zpeřená, dlanitá, souběžná, rovnoběžná

listy - jednoduché celistvé, jednoduché členěné, složené

stavba - pokožka s průduchy, houbový a palisádový parenchym, cévní svazky

listy monofaciální (jednolící) a bifaciální (dvoulící)

metamorfózy - cibule, trny, dužnaté listy sukulentů, listové úponky, listy masožravých rostlin


Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Rostlinné orgány vegetativní

 

prezentace rostlinné orgány

prezentace vhodná pro opakování k maturitě

zábavná prezentace - otázky a odpovědi


1. Z uvedených rostlin ( jitrocel kopinatý, javor klen, habr obecný, lipnice luční, jetel luční, konvalinka vonná, bojínek luční, podběl lékařský) vyberte ty, které mají žilnatinu:

rovnoběžnou - .................................................

souběžnou - ....................................................

dlanitou - ...........................................................

zpeřenou - ........................................................

 

2. Z uvedených rostlin (prvosenka jarní, mařinka vonná, rozrazil rezekvítek, sasanka hajní, hluchavka bílá, plicník lékařský, jitrocel kopinatý, kostival lékařský) vyberte ty, které mají postavení listů na stonku:

v přízemní růžici - ............................................

střídavé - .........................................................

vstřícné - .........................................................

v přeslenech - .................................................

 

3. Vyhledejte v atlasu rostlin příklady rostlin (bylin i stromů) s listy:
jednoduchými celistvými - ..............................

jednoduchými členěnými - .............................

trojčetnými nebo pětičetnými - .......................

lichozpeřenými - ............................................

 

4. Popište vnitřní stavbu listu podle obrázku:

altzdroj:wikipedia.org

 

5. Seřaďte části vnitřní stavby kořene podle jejich polohy od obvodu ke středu:


 

6. Do následujícího textu popisujícího vnitřní stavbu dřevin doplňte chybějící výrazy:

 

7. Určete, zda jsou následující věty pravdivé (piš a), nebo nepravdivé (n):

 

8. Vyplňte křížovku:(Zdroj: Koukal, Milan: Rekordy zeleného světa [online]. Vystaveno 21. 07. 2004 [cit. 2009-12-05
Dostupné z:
http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004072127 - zkráceno, upraveno.

 

 Rostlinná říše má panovníky i trpaslíky
Primát mezi stromy - a zároveň největšími a nejtěžšími samostatnými organismy - drží sekvojovce obrovské (Sequoiadendron giganteum), které dosahují výšky kolem 90 metrů. Říká se jim i sekvojovce mamutí, neboť spodní převislé větve připomínají mamutí kly. Mohutné jehličnany, které před 140 miliony let běžně rostly na různých místech severní polokoule, dnes najdeme jen v severní Kalifornii (USA).V tamějším pohoří Sierra Nevada je od roku 1864 národní park Sequia (první na světě vůbec!), kde roste nejmohutnější strom planety. Má přídomek Generál Sherman a odhadnutou hmotnost 6000 tun. Spodní část kmene má obvod 33 metrů. Plocha zabraná kořeny přesahuje rozlohu fotbalového hřiště. Kmen Generála Shermana váží 1400 tun, tedy jako deset velkých nákladních vlaků. Stáří sekvojovců se odhaduje na 3200 let.

 

LEAD Technologies Inc. V1.01 sekvojovec obrovský (zdroj: wikipedia org.)

Z jediného stromu vyrostlo dřevěné město
Čtyři dřevorubci roku 1893 poráželi sekvojovec o desetimetrovém průměru kmene 22 dnů. Ze dřeva jediného stromu postavili malé městečko. Dnes stále zelené velikány chrání zákon. Totéž platí o jejich příbuzných sekvojích. Historie zaznamenala, že strom zvaný Zakladatel dorostl do výšky 112 m, Otec lesů převýšil 120 m při dvanáctimetrovém průměru kmene. Sekvoje nadále vedou současný světový žebříček ve výšce - k nebi ční až 110 metrů. Dožívají se věku kolem půl století a pak zvolna usychají.

Pochoutka koaly převýší Petřínskou rozhlednu
Ovšem ještě o víc než třicet metrů vyšší do 19. století byly - než je dřevorubci porazili - blahovičníky druhu Eucalyptus regnans, rostoucí v Austrálii a Tasmánii. Dnešní blahovičníky čili eukalypty mívají většinou » jen« stometrovou výšku. I tak by přerostly Petřínskou rozhlednu vysokou 60 metrů. Éterické oleje a fytoncidy, které eukalyptové listy vylučují, ničí choroboplodné bakterie záškrtu, úplavice, břišního tyfu, zneškodňují plísně a obtížné moskyty, mouchy, mravence. Listy blahovičníků jsou nezbytnou potravou pro medvídka koalu. Kupodivu i obrovité eukalypty mají droboučká semínka - jejich tisícovka váží necelé dva gramy.

Kde můžete slyšet stéblo růst?
Nejrychleji rostoucí mohutnou bylinou se silnou kořenovou soustavou je banánovník (Musa), kterého známe na 40 druhů. Od vyklíčení k dosažení desetimetrové výšky a sklizně plodů v teplých oblastech uplyne necelých deset měsíců. Navíc plodí třikrát ročně! Přesto nejrychleji ze všech rostlin vůbec roste bambus (Bambusa) - což je souhrnné označení více než 100 rodů a 600 druhů rostlin, které mají shodnou stavbu. Mnohé druhy za 24 hodin povyrostou o více než metr! Některá bambusová stébla zpočátku rostou rychlostí 1 mm za minutu, přičemž klíčící výhonky slyšitelně praskají. Je to asi jediný případ, kdy můžeme doslova slyšet rostlinu růst! (Naopak nejpomaleji rostou některé druhy lišejníků - za rok o 1 mm.) OSN právě na seznam ohrožených druhů zařadila přes 500 zástupců bambusů, jejichž porosty zabírají méně než 20 000 km2. Úbytek bambusů ohrožuje i zvířata, která v jejich porostech sídlí. Vedle pandy veliké a černé to jsou horské gorily a lemuři. V roce 1976 čínské oblasti, kde žijí vzácní medvědi bambusoví (pandy veliké), zasáhly kruté mrazy. Bambus zahynul, medvídci neměli potravu. Naštěstí je v poslední chvíli zachránili a přestěhovali členové pátracích skupin ochránců přírody.

alt bambusový les (zdroj: wikipedia org.)

Baobaby jsou největší cvalíci
Fíkovník bengálský - banyán má největší korunu. Tvoří ji až tisícovka druhotných kmenů; dohromady pokrývají plochu o rozloze větší než 30 tenisových kurtů. Nejtlustšími stromy jsou africké baobaby (Adansonia) prstnaté. Jejich obvod přesahuje až 50 m, což předstihuje jejich výšku. V krajinách rozpálených slunečním žárem jsou obrovskými vodními zásobníky,čehož využívají hlavně sloni. Jediný strom Adansonia digitata nashromáždí množství vody o hmotnosti 100 tun. (Velké kaktusy obsahují v dužině až 3000 litrů vody.) Někde z kmenů samotářských baobabů vznikly věznice. Černoši primitivních kmenů do dutin baobabů věší mrtvoly šamanů i jiných »čarodějů« a vchod zatlučou prkny, aby mrtví neškodili.

 

alt baobab (zdroj: wikipedia org.)

 

Nakonec přijde i žabinec
Nejdelšími suchozemskými rostlinami jsou šplhavé palmy rotangu skalního (Calamus rotang) v deštných lesích Afriky a Asie. Tenké pružné lodyhy měří až 180 metrů! Nejmenší rostlinní reprezentanti pocházejí z čeledi okřehkovitých (Lemnaceae) ve sladkých vodách. Okřehek, lidově zvaný žabinec, je droboučká bezlistá rostlinka se silně redukovaným stonkem o průměru 5-10 mm. Vůbec nejmenší vyšší rostlinou na světě je drobnička bezkořenná (Wolffia arrhiza) o velikosti do 1,5 mm. Známé jsou i její příbuzné: Wolffia globosa z Asie a Wolffia augusta rostoucí v Austrálii. Každá projde uchem jehly - při výšce 0,6 mm, šířce 0,3 mm a váze 150 mikrogramů. Mezi rostlinné miniatury lze zařadit vodní řasy.

 

Největší list: Viktorie královská (Victoria regia)
Listy připomínají obrovské pánve o průměru až 2 m při šestimetrovém obvodu. List na hladině unese váhu až 50 kg. Květy mají v průměru 35 cm a zůstávají rozvité přes noc. Z planých rostlin má největší listy (s průměrem přes metr) devětsil.

 

Nejdelší list: palma Raphia regalis

Listy africké palmy Raphia regalis mají listy dlouhé až 24 metrů.

 

Nejtěžší dřevo: piratinera
Jedenapůlkrát těžší než voda. (Roste v Britské Guayaně.)

 

Nejlehčí dřevo: ambač
Dřevo nevysokého stromu z tropické části Afriky má specifickou hmotnost 0,044 g. Tak je pětinásobně lehčí než korek.

 

 

Pokud jste četli pozorně, lehce odpovíte na většinu následujících otázek:

 

1. Nejdelší dosud naměřené kořeny sahající až do hloubky 120 metrů pod zemí patří:

a) kávovníku

b) fíkovníku

c) konopí

d) vinné révě

 

2. Která rostlina dokáže růst rychlostí téměř metr za den, tedy nejrychleji vůbec?

a) bolševník

b) liána

c) bambus

d) některé druhy subtropických palem

3. Která rostlina je svým růstem 1 mm ročně naopak nejpomalejší?

a) lišejníky

b) mechy

c) mořské řasy

d) baobab

 

4. O mohutných kalifornských sekvojích je známo, že jsou nejvyššími stromy na světě. K nebi ční až do výšky:

a) 60 metrů

b) 90 metrů

c) 110 metrů

d) 130 metrů

 

5. Na listu jedné z rostlin by se ti štíhlejší z nás mohli povozit po vodě. Dvoumetrový list na hladině unese až 50 kg a patří:

a) viktorii královské

b) raflézii

c) mučence obří

d) láčkovce

 

6. Že jsou mohutné baobaby nejtlustším stromem, nikoho nepřekvapí. Obvod jejich kmene přesahuje až:
a) 25 metrů

b) 50 metrů

c) 70 metrů

d) 105 metrů

 

7. Nejlehčí dřevo má strom z tropické části Afriky. Je to:p>

a) balza

b) ambač

c) korkový dub

d) cesmína

 

Správné odpovědi: 1 B, 2 C, 3 A, 4 C, 5 A, 6 B, 7 B


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.