Generativní orgány rostlinného těla

Tisk Email


květní lůžko

květní obaly

kalich,koruna

okvětí

tyčinka

plodolist

pestík

oboupohlavné květy

jednopohlavné květy

jednodomé květy

dvoudomé květy

květní vzorec

květní diagram

květenství

opylení,oplození

oosféra

embryo

endosperm,perisperm

plody pravé a nepravé

perikarp

plody suché a dužnaté

hesperidium

souplodí

plodenství

Jan Jelínek,Vladimír Zicháček.:Biologie pro gymnázia,kapitola rozmnožovací orgány semenných rostlin.

amoskadan.cz/files/bi/rozmnožovani_rostlin.pps

botanika.borec.cz/o_plod.php

botanika.wendys.cz/slovnik/heslo.php

 

1.Víte, jak se nazývá první kvetoucí rostlina na zemi?

alt

2.Jak se nazývá květ nahosemenných rostlin?

vyberte z možností: a.)okvětí,b.)šiška,c.)šištice

.altaltalt

Přiřaďte obrázky: 1. 2. 3.

3.Víte, o kterém květu píše následující článek?

Získáváme jej z tropického stromu . Pochází ze Západoindických ostrovů, dnes se hlavně pěstuje na Jávě, Srí Lance, Molukách, Zanzibaru a Madagaskaru. Dal by se zařadit do indonéské a indické kuchyně, kde se používá velmi často. Má intenzivní, sladkou a silně aromatickou chuť. Nejvíce se používá do punče, ale i k masům, naložené zelenině. Mletým květem se koření perník a vánoční cukroví. Povzbuzuje krevní oběh a srdce. Nejúčinnější je však při bolestech zubů.

4.Popište části květu a přiřaď čeleď.

alt

5.Obrázek č.4 znázorňuje.......................

6.Popište nákres č.4........................., ........................., ............................., ............................, ................................... .

7.Vytvořte květní vzorec dané čeledi.

8. Vyberte správná květenství k obrázkům:hlávka,klas,lata,úbor,jehněda,hrozen,okolík okolíků,chocholík,palice,vidlan.

alt

9.Vyberte složené květenství a zařaďte je buď do homotaktické, nebo heterotaktické skupiny.

10.Které jmenované květenství v osmé otázce se na obrázcích nevyskytuje.

Vegetace a květena Beskyd.

 

Výskyt rostlinných druhů v Beskydech se liší podle jednotlivých biotopů. Pro Beskydy jsou charakteristické porosty bučiny a jedlobučin, horských smrčin, rašelinné a podmáčené smrčiny, suťové lesy, horské olšiny, podhorské a horské pastviny.

Nejrozšířenější typ přirozeného lesa v Beskydech jsou jedlobukové lesy, které kdysi pokrývaly téměř celé území, byly z velké části nahrazeny nepůvodními smrkovými porosty. Zbytky původních lesů se zachovaly jen v některých rezervacích.
Nejrozšířenějším typem lesů v regionu jsou bučiny, které se rozkládají od středních až do vyšších poloh území. V jižní části Beskyd převažují květnaté bučiny. Hlavní a převažující dřevinou je buk lesní, objevují se zde i jedle bělokorá, javor klen a ve vyšších polohách i smrk ztepilý. Keře jsou zastoupeny zejména omamně vonícím lýkovcem jedovatým, který na mnoha místech tvoří rozsáhlejší porosty. Bylin je poměrně velký počet druhů, většinou jde o stínomilné druhy, které žádají dostatek humusu a půdní vlhkosti.
V okolí Třince se setkáme s četnými chráněnými a ohroženými druhy rostlin, jako chrpa měkká, vstavač mužský a osmahlý,orchidej střevíčník pantoflíček, prstnatec bezový, lilie zlatohlávek, rosnatka okrouhlolistá a ďáblík bahenní.V podrostu buků kvete fialovým květem kyčelnice žlaznatá nebo žlutokvětá kyčelnice devítilistá. V podrostu objevíme i léčivku mařinku vonnou nebo samorostlík klasnatý.
Mezi nejcennější zástupce flóry patří naše orchidej střevičník pantoflíček, jejíž výskyt je vázán na dostatek vápníku v půdě, dále lilie zlatohlávek, mečík střechovitý a měsíčnice vytrvalá.

altalt

lýkovec jedovatý chrpa měkká

altaltalt

střevičník pantoflíček mařinka vonná kyčelnice žlaznatá

 

Otázky:

1.Které kvetoucí rostliny na obrázcích najdete na stanovišti Jahodná?

2.Které rostliny v květu v období června rostou na stanovišti Javorový vrch?

3.Proč jsou v Beskydech vysázeny zrovna buky a jedle?

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.