Smyslové orgány

Tisk Email


čidlo

receptor - mechanoreceptor, fotoreceptor, chemoreceptor, exteroreceptor, interoreceptor, proprioreceptor

oční koule

bělima

rohovka

cévnatka

řasnaté těleso

duhovka

čočka, akomodace

komorová voda

zornice (zřítelnice)

sklivec

sítnice

tyčinky

čípky

bipolární buňky

rhodopsin

slepá skvrna

žlutá skvrna

refrakční vady - krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus

barvoslepost, daltonismus

spojivka, spojivkový vak

slzní žláza

 

ucho - zevní, střední, vnitřní

boltec

zevní zvukovod

bubínek

Eustachova trubice

kladívko, kovadlinka, třmínek

labyrint - kostěný, blanitý

okénko - oválné, kulaté

perilymfa

endolymfa

hlemýžď - kostěný, blanitý

Cortiho orgán

osinkové buňky

rovnovážné ústrojí (statokinetické, vestibulární)

váček - kulatý, vejčitý

vláskové buňky

statikonie (krystalky vápenatých solí)

polokruhovité kanálky

čichové ústrojí

čichové buňky

chuťové ústrojí

chuťové pohárky

chuťové buňky

 1 a) Popište, jak člověk vidí za šera.
b) Jak je přizpůsobeno oko živočichů s noční aktivitou k vidění ve tmě? Proč těmto živočichům ve tmě svítí oči?

 

2 a) Čím je umožněno prostorové vidění?
b) Jak se liší umístění očí na hlavě kořisti (např. kopytníci) a predátora (např. šelmy, dravci)? Vysvětlete proč.

 

Stručné odpovědi najdete např. na 

 

 

3.V Hot potatoes přiřaď správné názvy části oka:

 

4. Urči, zda jsou uvedené věty o sluchovém ústrojí člověka pravdivé:

 

5. Kliknutím na správný text seřaď, jak zvuková vlna postupuje sluchovým ústrojím:

 

 


 

Zrakem sice člověk přijímá z vnějšího světa nejvíce informací, přesto není zrak dokonalým orgánem. Lze ho lehce oklamat.

Zkuste některé známé i méně známé zrakové klamy. - kliknutím na odkaz se dostanete na stránku s různými klamy i s vysvětlením.

 

Znáte tyto trojrozměrné obrázky? Zadívejte se na následující obrázky s rozostřeným zrakem a trojrozměrný obraz vystoupí.

alt

  alt

alt

wikipedia.org

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.