Seřaď, jak postupuje zvuková vlna sluchovým ústrojím

Skládání slov do věty

Seřaďte jednotlivé části tak abyste získali větu. Když budete myslet, že věta je správně stiskněte "Zkontrolovat" pro kontrolu odpovědi. Pokud si nebudete vědět rady, stiskněte "Naznačit" pro získání následující správné části.