Přiřaď správné názvy částí oka:

Přiřazovací cvičení

Přiřaďte správné odpovědi
Prostřední vrstva oční koule, silně prokrvená
Mění zakřivení čočky
Upravuje množství světla dopadajícího na sítnici
Vnější vrstva oční koule, upínají se na ni okohybné svaly
Vrstva s tyčinkami a čípky
Místo, kde ze sítnice odstupuje zrakový nerv
Místo s největším nahromaděním čípků
Rosolovitá hmota mezi čočkou a sítnicí
Průhledná vrstva pokrývající přední část oční koule