Vodní režim rostlin

Tisk Emailadheze

cévní svazky (floem, xylem)
difúze
gutace
hydatody
hypertonické prostředí
hypotonické prostředí
koheze
kořenové vlásky
kořenový vztlak
míza
osmotický tlak
osmóza
plazmolýza
průduchy
semipermeabilní membrána
transpirace
transpirační proud
turgor
vzlínání

 

 

 

Biologie pro gymnázia, Jelínek J., kapitola : Vodní režim rostlin

Biologie rostlin, Kincl L. a kol., kapitola : Vodní režim rostlin

 
alt
 

3. Příklady osmotických procesů

 

 

a) Třešně, které obsahují mnoho cukru, za vydatného deště popraskají.

Plody třešní se nacházejí v ............................ prostředí.

 

b) Známým faktem je, že usychají rostliny, které jsou pomočeny psem. Moč obsahuje velice koncentrovaný roztok soli, který „vytahuje“ vodu z potřísněných rostlin;

Moč představuje pro rostliny .............................. prostředí.

 

c) Proč se nemůže podávat pacientům v infuzích nitrožilně čistá voda, ale fyziologický roztok ?

Zjistěte složení fyziologického roztoku !

 p>

d) Ke konzervaci potravin se využívají také osmotické procesy. Vysvětlete, proč se nezkazí např.med, slanečci, ovoce v cukerném sirupu apod.

 

 

4. Koheze

 

Koheze mezi molekulami vody vytváří na rozhraní voda – vzduch biologicky velmi důležité povrchové napětí, jehož výsledkem je elastická povrchová blanka.

Některé organismy využívají povrchovou blanku jako podklad k pohybu, jako např. po povrchové blance pobíhají ploštice rodu Gerris. Některé druhy vodního hmyzu kladou na hladinu svá vajíčka (např. komáři rodu Anopheles nebo Culex,aj.), které plavou na hladině až do vylíhnutí larev.

Jak se nazývá ploštice na obrázku ?

alt

 

 

 

 

Koheze je také příčinou toho, že voda tvoří kapky.

alt

 

 

 

Povrchové napětí vody způsobuje, že kapka má ……………. tvar

a vlivem…………. drží kapky na místě.

 

 

5. PO PŘEČTENÍ TEXTU VYPRACUJTE ZADANÉ ÚKOLY:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jaké účinky má na lidský organismus zmíněný aloin ?

 

 

b) Javorový sirup se vyrábí především z mízy javoru cukrového. V zimě, kdy stromy spí, se do kmenů vyvrtají díry a když poleví mrazy, sbírá se do věder míza prýštící z ran.

 1.Ze které provincie Kanady pochází až 70% celosvětové produkce javorového sirupu ?

 

 

6. DOPLŇTE CHYBĚJÍCÍ VÝRAZY :

 

Gutace neboli slzení rostlin je vyloučení většího množství vody, ve které mohou být rozpuštěny minerální látky (NaCl, CaCO3,KCl, MgCl2). Jedná se o výdej vody po kapkách (gutta = kapka) pomocí ……………..(nejčastěji na okrajích listů).

Hlavně u rostlin ve vlhké a teplé půdě a ve vlhkém ovzduší vzniká v cévách ……. …..pletiv hydrostatický přetlak, který vytlačuje vodu ven.

 

 

 

Za určitých podmínek může být tento tlak větší, než je potřeba, a rostlina přebytečnou vodu uvolňuje v podobě kapek na okraji listů.

alt

 

Rostliny gutují v přírodě ve vlhkém vzduchu, nejčastěji v noci a nad ránem, když teplota poklesne a vzduch je téměř nasycený vodními parami. Gutace je poměrně obvyklá také u tropických rostlin.


 


 

Jak si doma uvařit „javorový sirup“ :

Po kliknutí na internetový odkaz se dočtete , jak si i z okrasných javorů, pěstovaných často jako červenolisté dominanty zahrady, uvařit v domácích podmínkách obdobu pravého javorového sirupu.

 

klikněte zde

 

 

 

Hydrostatický tlak má normálně pohánět transpiraci a umožňovat vzestup transpiračního proudu, který v rostlině napopmáhá přenosu rozpuštěných minerálních látek od ………směrem………

 

 1.Zařaďte systematicky Aloe vera a zjistěte oblasti přirozeného výskytu této léčivé rostliny.

 

 

 

Žlutozelená míza vytéká především na povrchu listu. Ta obsahuje aloin

 

a) Při řezu listu Aloe vera vytékají dvě tekutiny s různými efekty a vlastnostmi.

 

  Ze středu listu pak vytéká průhledná tekutina, která má zklidňující účinky, hydratuje kůži a tak podporuje hojení. Tyto dvě tekutiny se při výrobě léčiv oddělují, aby se omezily jejich nežádoucí efekty na zdraví

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.