Látkový a energetický metabolismus

Tisk Email


aerobní, anaerobní procesy

asimilace (fotosyntéza)

ATP

biogenní prvky

C3, C4 rostliny

Calvinův cyklus

enzym Rubisko

fermentace (kvašení)

fotolýza vody

fykocyan, fykoerytrin

glykolýza

grana

haustoria

hnojiva

chlorofyly a,b

chloroplast

chloróza

karotenoidy

kyslík

mixotrofie

NADP, NADPH

organismy – autotrofní

organismy – heterotrofní

oxid uhličitý

parazité (holoparazité, hemiparazité)

popel

respirace

saprofyté

skleníkový efekt

stroma

sušina

symbióza

škrob

thylakoidy

xanthofyly

 

 

prezentace fotosyntézy

 

prezentace - význam vody

Biologie pro gymnázia, Jelínek.J. - kapitola: Životní funkce rostlin

Biologie rostlin, Kincl L. – kapitola: Látkový a energetický metabolismus rostlin

 

 

 

1. Určete druh rostlin a zařaďte je podle způsobu výživy mezi :

a) saprofyty b) holoparazity c) hemiparazity d) mixotrofní rostliny

 

 

alt alt alt
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3
alt alt alt
Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6

 

2. Po přečtení textu odpověz :

 

? Jmelí řadíme mezi hemiparazity, kteří svými haustorii odebírají živiny hostitelské rostlině. Semena jmelí – bobule- slouží jako potrava ptákům. Po průchodu jejich trávicím traktem jsou zanechána v trusu na větvích dalších, často ještě nenapadených stromů.

Jak se odborně označuje šíření semen výše popsaným způsobem ?

 

? Při pěstování rostlin se často můžeme setkat s jevem, kdy rostlina nemá kořeny zapuštěny v půdě, ale v tzv.živném roztoku.

Jak označujeme metodu založenou na pěstování vybraných rostlin v živných roztocích o přesně definovaném chemickém složení ?

 

 

3. Dohledejte informace o hnojivech:

  

Zjistěte, jakého původu jsou a zda je možná produkce těchto hnojiv také v našich podmínkách.

Svá tvrzení zdůvodněte

 

 

?Velkým problémem zemědělství je mimo jiné i přebytečné hnojení. V důsledku toho jsou velkým nebezpečím tzv. eutrofizace vod a zvýšená koncentrace dusičnanů v zelenině.

 

Schéma eutrofizace vod :

alt

 

zdroj :Wikipedie

 

1.Seřaďte jednotlivé procesy eutrofizace vod tak, jak na sebe ve skutečnosti navazují :

a) vysoký obsah hnojiv (organ.látek) ve vodě

b) zahnívání organ.zbytků za tvorby jedovatých plynů ( sulfan, amoniak)

c) nedostatek kyslíku ve spodních vrstvách vod a následné odumírání rostlin

d) přemnožení sinic a řas

e) odumírání vodních živočichů

f) „kvetení“ vody

 

2. Vyberte správné tvrzení o dusičnanech :

a) ve správné koncentraci jsou pro rostlinu nezbytné ke tvorbě bílkovin

b) dusičnany umí vázat hlízkové bakterie, které žijí na kořenech bobovitých rostlin

c) obsahují biogenní prvek, který má rozhodující význam pro růst rostliny

d) mění strukturu hemoglobinu, který pak nemůže přenášet v krvi kyslík

e) podporuje růst nádorových buněk u savců

f) podílí se na rozkladu živočišné svalové hmoty

 

 


 

Jmelí bílé – co o něm možná nevíte

 Z bobulí této rostliny se ještě v 19.století vařil lep na mouchy a ptáky. Dekorativní větvičky zdobí naše domovy hlavně o Vánocích.

Méně známým faktem je uctívání této byliny v dobách pohanských. Jmelí je označováno za rostlinu druidů ( jeho keltské jméno duir bylo základem pro slovo druid ).

Zvláště posvátné bylo jmelí z dubu, protože na něm se vyskytuje jen vzácně.

Během zimního slunovratu (21.-22.prosince) se bobule jmelí zbarvovaly do zlata a věřilo se v jeho tajemnou moc a schopnost vyléčit každou nemoc. Proto se jmelí z dubu sbíralo právě během zimního slunovratu, kdy je nejkratší den a nejdelší noc.

Jsou dochovány písemné záznamy galských druidů, kteří popisovali Juliu Caesarovi obřad spojený se sběrem tohoto poloparazita. Druidové odřezávali jmelí z dubů jedním švihem zlatého srpu. Museli přitom dodržovat určitá šamanská pravidla – stát na jedné noze, s jednou

paží vztyčenou a s jedním okem zavřeným, na znamení, že nejsou zcela přítomni na tomto světě a jedním okem se dívají do světa vnitřního.

Odseknuté jmelí se muselo chytit do bílé látky dříve, než dopadlo na zem, protože by se tím zmařila jeho kouzelná moc. Po takovém sběru, kterému předcházelo rituální obětování bílých býků, bylo jmelí rozdáváno jakožto „všelék“ lidem.

 

Ve středověku bylo jmelí z jabloní vydáváno za osvědčenou ochranu před čarodějnicemi.

Dávalo se do kolébek, aby zabránilo čarodějnicím ukrást novorozence a podložit místo něj cizí dítě.

Ženy také nosily jmelí uvázané na krku, aby je chránilo před nechtěným těhotenstvím.

 

alt

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.