Úvod do botaniky

Tisk Email

botanika

systematická botanika

morfologie

anatomie

fyziologie

ekologie

fytogeografie

fytocenologie

fytopaleontologie

bryologie

dendrologie

algologie

graminologie

autotrofie

heterotrofie

stélka

humus

Studijní text - základní vlastnosti rostlinného organismu, význam rostlin STUDIJNI_TEXT_Zakladni_vlastnosti_rostlinneho_organismu.doc

Úvod do biologie

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitoly - Obecné vlastnosti živých soustav, Taxonomie organismů, Přehled přirozeného systému živé přírody

 

 

Další zdroje informací:

 

Portál rostliny

Systematika vyšších rostlin

Historie systematické botaniky

Encyklopedie rostlin

Rostliny ČR

1. Houby x rostliny

 

Přečtěte si text a odpovězte na otázky:

 

Houby (Fungi, dříve Mycophyta) představují velkou skupinu živých organismů dříve řazenou k rostlinám, ale nyní nově vyčleněnou jako samostatnou říši. Její zástupce lze nalézt po celé Zemi a vyskytují se mezi nimi významní rozkladači, parazité či v průmyslu i potravinářství využívané druhy. Mnoho druhů náleží mezi mutualisty žijící v symbióze s cévnatými rostlinami nebo s řasami. Je známo kolem 1 500 000 druhů hub. V České republice je zjištěno asi 10 000 druhů.

V užším pojetí jsou houby (Fungi) stélkaté organismy různého tvaru a velikostí, bez asimilačních barviv (tzn. bez plastidů), s heterotrofní výživou, s buněčnou stěnou chitinózní. Zásobní látkou jsou oleje a glykogen. Houby se rozmnožují buď vegetativně (rozpadem vlákna mycelia), nepohlavními nebo pohlavními výtrusy.

Věda zabývající se houbami se nazývá mykologie.

 

a) Vysvětle, co znamejí odborné pojmy, které se vyskytují v textu:

 

mutualisté, stélkaté organismy, asimilační barviva, hetertrofní výživa, mycelium

 

b) Kterými znaky se liší houby od rostlin?

c) Jaký je zásadní rozdíl mezi výživou rostlin a hub?

 

2. Význam rostlin v biosféře

 

V následujícím cvičení doplňte do textu vhodné pojmy.


3. Vyznam rostlin pro člověka

 

a) Pojmenujte rostliny na obrázcích a vyberte, jaké je jejich využití.


 

b)Uveďte i další příklady rostlin, které slouží k uvedeným účelům.

 

 

Léčivky Textilní plodiny Olejniny Okopaniny Luštěniny Obiloviny Pochutiny Pícniny
               
               
               
               
               

 

 

c) Človek využívá plody některých rostlin jako ovoce nebo zeleninu. Podle čeho rozhodneme, zda plod patří mezi ovoce, nebo mezi zeleninu?


Rekordy v rostlinné říši:

 

Nejrychleji rostoucí rostlina

Nejrychleji rostoucí rostlinou je bambus. Bylo naměřeno, že dokáže vyrůst 93 centimetrů za jediný den, což odpovídá rychlosti 0,00003 kilometru za hodinu.

alt
Obr. Bambus (zdroj: www.wikipedia.org)

 

 

Největší samostatný květ na světě patří rostlině, která stráví většinu života zcela skrytě. Raflesie je totiž parazitickou rostlinou, kterou lze spatřit pouze tehdy, když vykvete. Rostlina své květy vytváří jen jednou za rok a každý květ se otvírá na pouhý den. Roste v džunglích Malajsie na kořenech tropických lián, do kterých částečně prorůstá. Čerpá odtud potřebné živiny. První známkou, že raflesie pokvete, je masitý pupen podobný hlávce zelí, který pomalu raší ze země.

Poupě se postupně otvírá a nakonec se rozvine do podoby obrovské červenavě hnědé mísy obklopené kožovitými bílooranžovými květními lístky. Květ může mít metr v průměru a vážit sedm kilogramů. Šíří silný pach shnilého masa, který přitahuje tisíce much.

Po opylení vytváří raflesie velký masitý plod naplněný semeny. Semena ale nemají žádné zvláštní orgány, které by jim pomohly dostat se od mateřské rostliny, a proto musí čekat na někoho, kdo jim v šíření pomůže. Na plodech si pochutnávají drobní hlodavci, kteří pak semena roznášejí po lese na tlapkách, srsti a ve výkalech.

 

alt
Obr. Květ raflesie (zdroj: www.wikipedia.org)

 

Další zajímavosti o rostlinách si můžete přečíst v článku REKORDY ZELENÉHO SVĚTA.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.