Význam rostlin v biosféře

Význam rostlin v biosféře
Význam rostlin v biosféře

Vyplňovaní mezer v textu

Vyplňte všechná volná pole, následně stiskněte "Zkontrolovat" abyste prověřili své odpovědi. Použijte "Nápověda" pro získání písmene, pokud máte s odpovědí problém. Také mùžete stisknout "[?]" pro zobrazení legendy. Pokud stisknete Hint nebo ? přijdete o část bodù!
Rostliny představují nejdůležitější skupinu organismů s nenahraditelným významem pro celou . Rostlinná je velmi bohatá a rozmanitá. Ze všech organismů dosahují rostliny největších rozměrů i stáří. Patří sem mikroskopické , stejně jako obří sekvoje či blahovičníky přesahující výšku 100 m.
Význam zelených rostlin vychází především z jejich způsobu výživy. Tzn. schopnosti vytvářet z jednoduchých neústrojných () látek složité látky ústrojné (). Téměř všechny ostatní organismy – nezelené rostliny, , živočichové a některé mikroorganismy jsou potravně závislé na zelených rostlinách.
Rostliny svou činností regulují obsah oxidu uhličitého a kyslíku v . Mají vliv na vlastnosti půdy (např. obsah ) a významně zasahují do koloběhu vody v krajině.
Rozvoj lidské civilizace byl od počátku spjat s využíváním rostlin. Rostliny představují nejdůležitější obnovitelný zdroj potravy pro člověka i hospodářská zvířata, dále zdroj tepelné energie a významný stavební materiál. Rostliny jsou i důležitými surovinami pro průmysl textilní, farmaceutický aj. V neposlední řadě rostliny intenzivně působí na emocionální složku osobnosti člověka, ovlivňují jeho estetické cítění. Často bývá vztah lidí k rostlinám považován za jedno z kritérií jejich kulturní vyspělosti.