Oceánie

Tisk Email

 

Oceánie

Melanésie

Mikronésie

Polynésie

Americká Samoa

Cookovy ostrovy

Federativní státy Mikronésie

Fidži

Francouzská Polynésie

Guam

Havaj- stát USA

Karibati

Marshallovy ostrovy

Nauru

Norfolk

Nová Kaledonie

Nový Zéland

Papua Nová Guinea

Samoa

Severní Mariany

Šalamounovy ostrovy

Tokelau

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Velikonoční ostrovy

Tasmanovo moře

Korálové moře

Cookův průliv

Severní ostrov

Jižní ostrov

Jižní Alpy

Mont Cook

Ruapehu

fjordy

sopky a sopečná činnost

Nová Guinea

Puncak Jaya

Mauna Loa

Mauna Kea

pasáty

tajfuny

maurové

kontinentální,korálové a vulkanické ostrovy

ekonomická situace

Wellington

Aukland

 

 

 

Kašparovský K.: Zeměpis II. v kostce.Nakladatelství Fragment,s.r.o.,Praha 2008

lideazeme.cz/kontinent/australie-a-oceanie

ocestovani.cz/australie-a-oceanie/

wikipedia

 zemepis.com - Oceánie

 

 

 

 

 

 

 

1. K souostrovím přiřaďte dané ostrovy.

 

Mirkronésie,Melanésie,Polynésie.

Nová Kaledonie,Nový Zéland,Tahiti,Fidži,Šalamounovy ostrovy,Samoa,Tonga,Palua,Vanuatu,Karoliny,

Severní Mariany,Papua Nová Guinea,Společenské ostrovy,Nauru,Marschalovy ostrovy.

 

2. Určete, zda se jedná o samostatné státy nebo závislá území.

 

Papua Nová Guinea,Nauru,Severní Mariany,Cookovy ostrovy,Tuvalu,Palau,Tonga,Guam,Norfolk,

Fidži,Nová Kaledonie,Šalamounovy ostrovy,Tokelau,Kiribati,Velikonoční ostrovy,Vanuatu.

 

3. Nový Zéland - přírodní prostředí.Doplňte věty.

 

a) Nový Zéland leží v jižní části ...........................oceánu.

b) Od Austrálie je vzdálen................km.

c) Nový Zéland tvoří 2 hlavní ostrovy...................a......................ostrov. Jsou od sebe odděleny

...............................průlivem.

d) Nejbližší pevninou na jihu je..................................

e) Na sever od Nového Zélandu se nachází souostroví..........................,.........................a....................

f) Nejvyšší hora Nového Zélandu se jmenuje...............................,měří.....................m,leží v pohoří

.............................

g) Na východ od tohoto pohoří se nachází úrodná .................................nížina.

h) Jihozápadní pobřeží Jižního ostrova lemují hluboké zálivy.....................................

i) Pro Severní ostrov je typická......................činnost.

j) Nacházeí se zde čyři činné ..............................Nejvyšší z nich se nazývá ................................

a měří........................m.

k) Doprovodnými jevy.....................činnosti jsou horké.....................a .............................

l) Nový Zéland má podnebí ......................................

m) Nejsevernější část Nového Zélandu má podnebí.........................................

n) Srážek je na Novém Zélandu ...........................................

o) Nejteplejším měsicem je................................a nejchladějším měsícem je ...............................

 

4. Vytvořte správné pětice.

 

Auckland uragány cest.ruch Kilauea Papua N.Guinea

stát USA Birara Šalamounovy ostr. Maorové Suva

Maui kiwi Viti Levu Havajské ostr. Mt.Wilhelm

těžba mědi Fidži 38%hinduisté Honolulu Guadalcanal

Nový Zéland Honaira okupace Japonskem Port Moresby ovce

 

(Nápověda : vyberte nejdříve jednotlivé státy a potom přiřazujte ostatní pojmy.)

5.Popište tento klimadiagram,který znázorňuje srážky a teploty v průběhu roku na Velikonočních ostrovech.

Uveďte teplotu nejteplejšího a nejchladnějšího měsíce. Zhodnoťte množství srážek v průběhu roku.

Průměrná teplota červeně a dešťové srážky modře.

 

alt

 

zdroj : wikipedie

6.Přiřaďte k obrázkům správný název a charakterizujte jev nebo tvar na obrázku.

Nový Zéland

- gejzír v geotermální oblasti Waimangu,Severní ostrov

- ledovec,Jižní Alpy,Jižní ostrov

- termální jezírko v oblasti Waimangu,Severní ostrov

- Jižní Alpy - sněžná čára,ledovcové jezero, v pozadí Mt.Cook,Jižní ostrov

- skalní brána na pobřeží Tichého oceánu,Severni ostrov(severovýchodní pobřeží poloostr.Coromandel)

- fjord,Jižní ostrov

 

 

 

alt alt
alt alt
alt alt

 

 

 

 


 zajimavosti-z-australie_-oceanie

 fotografie/oceania

1. Za nejvyšší horu světa by mohla být povážována Mauna Kea(nejvyšší hora Havajských ostr.).

Pokud by se měřila výška od úpatí na mořském dně,byla by výška této hory 9 705 m.

2. Otočíme-li obrys Nového Zélandu, dostaneme „druhou botu do páru k Apeninskému poloostrovu.“

3. Jeden z kopců na Novém Zélandu má název Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu, který jej dostal až do knihy rekordů.

4. Název Nového Zélandu v maorštině zní Aotearoa -" Země dlouhého bílého mraku".Tento název se používá

běžně v novozélandské angličtině.
5. Největším ostrovem Francouzské Polynésie je Tahiti;tento ostrov proslavila již díla francouzského malíře

Paula Gauguina.

V nejširším místě měří 45 km ,úředním jazykem je francouzština a tahitština.

6.Ve státě Papua Nová Guinea žije okolo 1000 kmenů původních obyvatel ,kteří hovoří 740 jazyky.

7. 2.dubna 2007 zasáhlo Šalamounovy ostrovy zemětřesení,které zapříčinilo následnou vlnu tsunami.Ostrovy

byly odříznuty od světa a svět se obával velkých ztrát na životech.Naštěstí místní obyvatelé utekli do hor.

Celkové ztráty tak činily přes 50 lidí,ale materiální ztráty byly obrovské.

8. Velikonoční ostrov je nejodlehlejším obývaným ostrovem světa.Nejblíže se nachází ostrov Pitcairn vzdálený

2 075 km.Pobřeží Chile,kterému ostrov patří,je vzdáleno 3 600 km.

Polynéský název ostrova je Rapa Nui = Velký ostrov.Je znám také název Te Pito o Te Henna = Pupek

světa.

Byl objeven Evropany o Velikonocích roku 1722 (z toho dnešní název).

Ekologická katastrofa :

Do roku 1600 se podařilo obyvatelům Rapa Nui zničit veškeré lesy ostrova,kdysi úrodná půda tak podlehla

erozi,studánky a potoky vyschly.Lidé také vyhubili veškeré ptáky.Začal hladomor a válka všech proti všem.

Zajímavostí jsou obří kamenné sochy,kterých původně bylo okolo 300 a jsou vysoké asi 3,5 m.Nejvyšší mě-

ří 12 m a váží 90 tun.

9. Ostrov Nauru stojí před bankrotem,důvodem je neregulovaná těžba fosfátů.Jejich vývoz se v roce 2000

podílel na tvorbě národního důchodu 75 %.Dnes jsou zásoby fosfátů u konce a většina ostrova byla pře-

měněna ve vyprahlou měsíční krajinu.

Zdejší fosfátová hnojiva patří k nejlepším na světě(jejich čistota je 90%).O vzniku fosfátů existuje více teorií.

Většinou se vychází z toho,že se jedná o guano,tedy ptačí trus.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.