Přírodní poměry Ruska a SNS

Vyberte správnou odpověď pro všechny otázky.