Přírodní poměry Evropy

Vyberte správnou odpověď pro všechny otázky.