Zařaďte rostlinu do systému

Přiřazovací cvičení

Přiřaďte správné odpovědi
druhlípa srdčitá
rod
čeleď
řádslézotvaré
třída
oddělení
říše
doména