Darwinizmus

Vyplňování mezer v textu

Vyplňte všechna volná pole, následně stiskněte "Zkontrolovat" abyste prověřili své odpovědi. Použijte "Nápověda" pro získání písmene, pokud máte s odpovědí problém. Tak můžete stisknout "[?]" pro zobrazení legendy. Pokud stisknete Hint nebo ? přijdete o část bodů!
Anglický přírodovědec Charles Darwin vytvořil na základě pozorování a výzkumu ve volné přírodě teorii evoluce, později označovanou jako darwinizmus. Základní myšlenky darwinizmu jsou následující: Protože jsou a prostorové zdroje omezené, jedinci soupeří a jen část z nich se může dožít věku.Produkce více jedinců, než může prostředí unést, vede k existenčnímu boji mezi jedinci . Proto přežívá pouze část potomstva v každé generaci. Přežití v tomto boji není náhodné. Ti jedinci, jejichž dědičné znaky nejlépe odpovídají jejich prostředí, zanechají pravděpodobně potomků než jedinci méně přizpůsobiví. Tato nestejnoměrná schopnost přežít a rozmnožovat se vede k postupnému hromadění jedinců s vhodnými vlastnostmi. Díky tomuto přírodnímu a pohlavnímu výběru se druhy prostředí. Dlouhodobým působením přírodního výběru lze vysvětlit veškerou . Darwin tak přispěl k pochopení změn druhů, ale ne k pochopení jejich vzniku.