Rostlinná pletiva

Křížovka

Vyplňte křížovku, následně stiskněte "Zkontrolovat" pro kontrolu odpovědí. Pokud si nebudete vědět rady, mùžete stisknout "Nápověda" pro získání písmene. Stiskněte číslici v křížovce pro získání klíče k odpovědi.
1     2            
             
       3        
4               
             
             
             
     5          
             
      6         
             
 7              
8