Genetický kód

Vyplňovaní mezer v textu

Vyplňte všechná volná pole, následně stiskněte "Zkontrolovat" abyste prověřili své odpovědi. Použijte "Nápověda" pro získání písmene, pokud máte s odpovědí problém. Také mùžete stisknout "[?]" pro zobrazení legendy. Pokud stisknete Hint nebo ? přijdete o část bodù!
Genetický kód můžeme přirovnat k šifře, která rozluští, co je zapsáno v genetické informaci. Základní jednotkou genetického kódu je - trojice bází v DNA a po transkripci v . Organické báze v DNA jsou . Vytváříme-li z nich různé trojice, může vzniknout celkem možností (kodonů). Každá bílkovina je tvořena , kterých je . Každá aminokyselina tedy může být kódována více kodony. Některé kodony nekódují žádnou aminokyselinu, ale označují konec translace. Genetický kód je universální, shodný pro naprostou většinu organismů.