Hardyho-Weinbergův zákon - odpovídejte ano/ne:

Vyberte správnou odpověď pro všechny otázky.