Klonování

Vyplňovaní mezer v textu

Vyplňte všechná volná pole, následně stiskněte "Zkontrolovat" abyste prověřili své odpovědi. Použijte "Nápověda" pro získání písmene, pokud máte s odpovědí problém. Také mùžete stisknout "[?]" pro zobrazení legendy. Pokud stisknete Hint nebo ? přijdete o část bodù!
Formou přirozeného klonování je rozmnožování rostlin a vznik dvojčat. Někteří živočichové se rozmnožují tzv. polyembryonií, kde se embryo v časné fázi vývoje rozpadá na jednotlivé buňky a každá dává vznik novému jedinci. Od počátku 90. let 20. století probíhají pokusy s klonováním savců. K největším úspěchům patřilo narození klonované , která se jmenovala . Narodila se v roce 1997 ve skotském .