Genetika buněk

Křížovka

Vyplňte křížovku, následně stiskněte "Zkontrolovat" pro kontrolu odpovědí. Pokud si nebudete vědět rady, mùžete stisknout "Nápověda" pro získání písmene. Stiskněte číslici v křížovce pro získání klíče k odpovědi.
1              
            
2              
            
   3           
            
     4         
5              
            
       6       
       7       
            
          8    
     9         
            
            
       10