Polydaktilie - použité pojmy

Křížovka

Vyplňte křížovku, následně stiskněte "Zkontrolovat" pro kontrolu odpovědí. Pokud si nebudete vědět rady, mùžete stisknout "Nápověda" pro získání písmene. Stiskněte číslici v křížovce pro získání klíče k odpovědi.
  1      2          
3          4     5     
              
 6          7