Vyber, pro které rostliny je typický daný typ cévního svazku.

Přiřazovací cvičení

Přiřaďte správné odpovědi
bočné (kolaterální)
paprsčité (radiální)
dřevostředné (hadrocentrické)
lýkostředné (leptocentrické)
dvoubočné (bikolaterální)