Česká republika - přírodní poměry

Tisk

vymezení České republiky

české zeměpisné rekordy

geomorfologie – provincie, subprovincie, oblast, celek

geologie – geologické období

ledovcová činnost

sopečná činnost

podnebí

úmoří

povodí

řeky

jezera

vodní nádrže

rybníky

chráněné přírodní oblasti, národní parky, CHKO


Holeček a kol.: Zeměpis České republiky (Učebnice pro střední školy), nakl. ČGS, Praha 2003, 1. vydání
Školní atlas České republiky, Kartografie Praha, a.s., 2002, 1. vydání, 2. dotisk
Česká republika - sešitový atlas, Kartografie Praha, a.s., 2006, 1. vydání
 
Další zdroje informací :
Mgr. Karas P., RNDr. Hanák L. Maturitní otázky ze zeměpisu, Nakladatelství Tutor, 2006


 

1. Česká republika je vymezená těmito body: Vyšší Brod, Krásná, Jablunkov, Lobendava. Přiřaďte k nim světovou stranu a zeměpisné souřadnice.

 

2. Česká nej. Přiřaďte odpovídající pojmy:

 

Šumava

 

 

Beskydy

 

 

Lipenská vodní nádrž

 

 

Podyjí

 

 

Vltava

 

 

Labe

 

 

Černé jezero

 

 

Rožmberk

 

 

Hřensko

 

 

Vřídlo

 

 

Sněžka

 

 

Praděd

 

 

Hranická propast

 

 

Orlík

 

 

Černé jezero

 

 

Labe

 

 

 

Nápověda:

a) Nejvyšší bod

1. 116 m. n. m.

b) Nejnižší bod

2. 433 km

c) Nejhlubší propast

3. -244,5 m

d) Nejmenší národní park

4. 72oC

e) Nejdelší řeka

5. 18,4 ha

f) Nejvodnatější řeka

6. 690,3 km2

g) Největší plocha povodí

7. 4,89 km2

h) Největší jezero

8. 48,7 km2

i) Nejhlubší jezero

9. 704 000 000m3

j) Největší rybník

10. 308 m3/s

k) Největší přehradní nádrž

11. 1160 km2

l) Nejobjemnější přehradní nádrž

12. 39,8 m

m) Nejteplejší minerální pramen

13. 51 394 km2

n) Největší CHKO

14. 1602 m. n. m.

o) Největší národní park

15. 1654 m n. m.

p) nejvýše položeným (umělým) bodem

16. 63 km2


 

3. Doplňte správně věty:

 

Průměrná nadmořská výška ČR je ………. m.n.m.

….% povrchu jsou ……… do 200 m., ….% jsou ……... – a to ….% pahorkatin

….% vrchovin

….% hornatin

….% velehornatin

….% nad 1 000 m

Nápověda: 50, 1, 95, nížiny, 5, 450, 11, 36, 2, vysočiny

 

  1. Které nejvyšší vrcholy pohoří přesahují svou nadmořskou výškou 1300m n.m.? Vyhledejte jejich nadmořskou výšku.

 

Sněžka

ano ne

 

Ještěd

ano ne

 

Králický Sněžník

ano ne

 

Lysá hora

ano ne

 

Plechý

ano ne

 

Praděd

ano ne

 

Milešovka

ano ne

 

Klínovec

ano ne

 

Velká Deštná

ano ne

 

 

  1. K jednotlivým vodním nádržím přiřaďte řeku a účel této nádrže:

 

Orlík

 

 

Dalešice

 

 

Kružberk

 

 

Šance

 

 

Nové Mlýny

 

 

Dlouhé Stráně

 

 

Skalka

 

 

Les Království

 

 

Hracholusky

 

 

Slezská Harta

 

 

Nechranice

 

 

Vranov

 

 

 

 

  1. Pod kterou horou pramení naše velké řeky / popř. název místa pramene, napiš nadmořskou výšku pramene:

 

Labe …………………….

 

…………………………

Vltava ……………………

 

…………………………

Morava…………………..

 

………………………..

Odra………………………

 

………………………

 

7. Určete řeky protékající uvedenými městy:

 

Znojmo

 

Hradec Králové

 

Písek

 

Napajedla

 

Louny

 

Mladá Boleslav

 

Zlín

 

Přerov

 

 

 

8. Určete, kde se nachází Mladotické jezero, Květné jezero, Mechové jezírko, Hranické jezírko, napište, čím jsou zajímavá.

9. Jak se nazývají, kde se nachází a ve kterém období vznikla ledovcová jezera?

 

10. Přiřaďte správně k rybníku oblast, ve které je lokalizován:

 

Nesyt

 

 

Českolipsko

Dvořiště

 

 

Třeboňsko

Dehtář

 

 

Ždářsko

Dokeský rybník

 

 

Břeclavsko

Velké Dářko

 

 

Hlubocko

 

11. K obrázkům přiřaďte chráněnou oblast:

 

Beskydy, České Švýcarsko, Třeboňsko, Pálava, Litovelské Pomoraví, Kokořínsko, Šumava, Český ráj, Moravský kras

cr1.JPG

 
Zdroje obrázků:
 Na těchto internetových stránkách si můžete zábavnou formou prověřit své znalosti o České republice:

 

Znáte řeky České republiky?

 

Lokalizace řek České republiky

Lokalizace chráněných území České republiky

 

Mapa chráněných území České republiky

 
Hranický kras
Hranický kras představuje unikátní území: na vzniku zdejších nejatraktivnějších jevů se prakticky nepodílela dešťová voda, nýbrž voda minerální, která prostupuje puklinami ve vápencích, přičemž dochází k rozpouštění horniny. Nevznikaly tudíž obvyklým způsobem – tj. shora, ale zespodu.