Doporučená literatura

Tisk
biologie - učebnice biologie - knihy zeměpis - učebnice zeměpis - knihy
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Energie (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je určená pro odbornou výuku.Obsahuje témata: Co je to energie? Energie ze Země. Sluneční energie. Energie vody a větru. Energie a životní procesy. Racionální využívání energie a její akumulace
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Informace a komunikace (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je pro integrovanou výuku. Obsahuje témata: Podnět a jeho zpracování. Komunikace mezi zvířaty a mezi lidmi. Telegraf, telefon, televize. Data a informace
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Půda (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
"Tato učebnice je pro integrovanou výuku. Obsahuje témata: Půda jako směs látek. Půdní klima.Půda jako životní prostředí rostlin. Kořeny rostlin a jejich funkce v půdě. Živočichové v půdě. Vzájemné působení půdy a půdních organismů.Využití a ochrana půdy"
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Voda (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je určena pro odbornou výuku. Obsahuje témata: Bez vody není život. Voda jako životní prostředí. Zkoumáme vodní prostředí. Zařizujeme akvárium. Koloběh vody
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Vzduch (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je pro integrovanou výuku. Obsahuje tato témata: Atmosféra Země. Vzduch a život. Vzduch a počasí. Využití vzduchu v každodenním životě a technice. Znečištění a ochrana ovzduší

alt

Název knihy:
Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství
Autor:
Ivan Bičík a kolektiv
Nakladatel:
Nakl.ČGS,s. r.o.,Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy
alt
Název knihy:
Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství
Autor:
Vladimír Baar
Nakladatel:
Nakl.ČGS, s.r.o., Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy
alt
Název knihy:
Zeměpis I. v kostce pro SŠ
Autor:
Karel Kašparovský
Nakladatel:
Fragment, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Učebnice zeměpisu - kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie
alt
Název knihy:
Zeměpis II. v kostce pro SŠ
Autor:
Karel Kašparovský
Nakladatel:
Fragment, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Učebnice zeměpisu
alt
Název knihy:
Zeměpisný slovníček - Příručka pro Z a SŠ
Autor:
Vít Vilímek a kolektiv
Nakladatel:
Nakl.ČGS s.r.o., Praha
Rok vydání:
1999
Anotace:
Příručka pro zeměpis
alt
Název knihy:
Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií
Autor:
P. Jakeš
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1999
Anotace:
Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Letem světem
Autor:
A.Nopová
Nakladatel:
ALTER, Všeň
Rok vydání:
2006
Anotace:
Pracovní sešit k učebnicím zeměpisu ALTER pro 6.-9. ročník základních škol a příslušné řočníky víceletých gymnázií

alt

Název knihy:
Praktický zeměpis
Autor:
J. Peštová
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1999
Anotace:
Pracovní sešit zeměpisu

alt

Název knihy:
Zeměpis 3 - Zeměpis oceánů a světadílů 2 - pracovní sešit
Autor:
V. Voženílek, M. Fňukal
Nakladatel:
Prodos, Olomouc
Rok vydání:
2001
Anotace:
Pracovní sešit zeměpisu - Amerika, Asie, Evropa

alt
Název knihy:
Maturita za zeměpisu
Autor:
Valenta,Václav Herber,Vladimír a kolektiv
Nakladatel:
Nakl. ČGS,s.r.o., Praha
Rok vydání:
2004
Anotace:
Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ
biologie - učebnice biologie - knihy zeměpis - učebnice zeměpis - knihy
alt
Název knihy:
Ohniska napětí ve světě
Autor:
Mojmír Šlachta
Nakladatel:
Kartografie, Praha
Rok vydání:
2007
Anotace:
Svět na počátku 21. století - Evropa, Bývalá Jugoslávie, Rusko, Kavkazsko, Izrael a Palestina, Kypr, Irák, Írán, Afghánistán, Přední Indie, Srí Lanka, Jihovýchodní Asie, Čína, Korea a Afrika
alt
Název knihy:
Cestománie I.
Autor:
Holeček,Milan a kolektiv
Nakladatel:
Kartografie Praha,a.s.,Pr
Rok vydání:
2006
Anotace:
Chorvatsko, Mexiko, Francie, Egypt, USA, Řecko, Thajsko, Norsko, Indie, Pobaltí
alt
Název knihy:
Cestománie II.
Autor:
Holeček,Milan a kolektiv
Nakladatel:
Kartografie Praha,a.s.,Pr
Rok vydání:
2006
Anotace:
Švýcarsko, Jižní Afrika, Peru, Srí Lanka, Kanada, Itálie, Tunisko, Austrálie, Rusko a Vietnam
alt
Název knihy:
Cestománie III.
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Kartografie Praha,a.s.,Pr
Rok vydání:
2007
Anotace:
Madagaskar, Afghánistán, Irsko, Severní Amerika, Argentina, Albánie, Venezuela, Čína, Izrael, Indonésie
alt
Název knihy:
Zpátky do Evropy
Autor:
Hrdlička,Miroslav a kolektiv
Nakladatel:
Olympia, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Základní informace o všech evropských zemích, jejich geografii, obyvatelích a historii, včetně praktických rad pro cestování a seznamu přitažlivých lokalit.
alt
Název knihy:
Oceán - Poslední divočina světa
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
EG,k.s.-Knižní klub,Praha
Rok vydání:
2007
Anotace:
Encyklopedie Oceán je jedinečnou výpravou za poznáním fascinujícího prostředí moří a oceánů.Seznamuje s geologií oceánského dna a pobřeží, s mechanismem vzniku přílivu, mořských proudů, vlnu, hurikánů a tajfunů, s celoplanetární vzdušnou a vodní cirkulací, s korálovými útesy a zejména s mimořádnou rozmanitostí jeho obyvatel - rostlin a živočichů.
alt
Název knihy:
Země - Poznáváme naši planetu
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fortuna Print, Praha
Rok vydání:
2003
Anotace:
Tato publikace odpovídá na nespočetné množství otázek - od utvoření zkamenělin, svědků prvopočátků, až po nejmodernější kartografické postupy
alt
Název knihy:
Člověk
Autor:
Winston,Robert a kolektiv
Nakladatel:
Euromedia Group,Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato kniha odhaluje různorodost lidského života a pomáhá pochopit naši výjimečnou minulost, fascinující přítomnost i nejistou budoucnost
alt
Název knihy:
Almanach geografie
Autor:
Downs,R.M. a kol.
Nakladatel:
Sanoma Magazines,Praha
Rok vydání:
2006
Anotace:
"Téměr 100 map, 192 lokátorových map a 150 fotografií, ilustrací, grafů a tabulek zkoumá a objasňuje náš svět, jeho obyvatele a dynamické síly, které utvářejí naši historii a prostředí. Fascínující informace o naší planetě a jejích fyzikálních procesech i o vývoji lidstva - od našich evolučních počátku k přírodním jevům a kulturním silám, které během milionů let utvářely a proměňovaly naši existenci. Vyčerpávající fakta a čísla o 192 státech světa, podrobný rejstřík, zdroje dalších informací, slovníček geografických pojmů"
biologie - učebnice biologie - knihy zeměpis - učebnice zeměpis - knihy
alt
Název knihy:
Biologie buněk
Autor:
Závodská,Radka
Nakladatel:
Scientia, Praha
Rok vydání:
2006
Anotace:
Kniha zahrnuje 14 kapitol, jež pojednávají o biologii buněk, bakterií, sinic, archeí a virů.
alt
Název knihy:
Přírodopis 8 - pracovní sešit
Autor:
J. Kantorek, J. Jurčák, J. Froněk a kol.
Nakladatel:
Prodos, Olomouc
Rok vydání:
1999
Anotace:
Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 8
alt
Název knihy:
Přírodověda 4. roč. - pracovní sešit
Autor:
J. Jurčák a kol.
Nakladatel:
Prodos, Olomouc
Rok vydání:
1996
Anotace:
Pracovní sešit k Přirodovědě
alt
Název knihy:
Zoologie 1 - Bezobratlí
Autor:
M. Maleninský, J.Smrž
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1997
Anotace:
Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Přírodopis pro 8. roč. - Člověk
Autor:
M. Maleninský, B. Vacková
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Zdraví (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je pro integrovanou výuku.Obsahuje tato témata: Výživa a zdraví. Kondice díky pohybu. Zdravotní rizika a šance. Moderní lékařství a přírodní lékárna
alt
Název knihy:
Přírodopis pro 7. roč. - Zoologie 2 Botanika 2
Autor:
M.Maleninský, J.Novák, M.Švecová, V.Toběrná
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
2006
Anotace:
Učebnice pro základí školy a nižší stupeň víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Botanika 1 - Bakterie, řasy, houby
Autor:
M.Maleninský, B.Škoda
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1997
Anotace:
Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Biologie - 2 000 testových otázek a odpovědí
Autor:
Kincl,Lubomír Chalupová,Vlastimila Bičík,Vítězslav
Nakladatel:
Nakl.Olomouc, Olomouc
Rok vydání:
2007
Anotace:
Kniha obsahuje nejucelenější a nejpropracovanější soubor testových otázek pokrývající celé učivo středoškolské biologie
alt
Název knihy:
Fylogeneze živočišné říše
Autor:
Zrzavý,Jan
Nakladatel:
Scientia,Praha
Rok vydání:
2006
Anotace:
V knize najdeme přehled současného stavu debaty o evoluci živočišné říši.Studium fylogeneze živočichů dnes prochází revolučními změnami spojenými s rozvojem molekulárních, genomických a evolučně-embryologických metod, takže většina tradičních učebnicových moudrostí ztratila opodstatnění.
alt
Název knihy:
Genetika
Autor:
Kočárek,Eduard
Nakladatel:
Scientia, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Kniha stručně a výstižně vysvětluje jak poměrně komplikovanou problematiku základů genetiky a molekulární biologie, tak i historické souvislosti.
alt
Název knihy:
Biologie v kostce pro SŠ
Autor:
Hana Hančová, Marie Vlková
Nakladatel:
Fragment, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Kniha je nové přepracované vydání obecné biologie, botaniky, zoologie, biologie člověka, genetiky a ekologie
alt
Název knihy:
Biologie pro gymnázia
Autor:
Jan Jelínek, Vladimír Zicháček
Nakladatel:
Nakl.Olomouc, Olomouc
Rok vydání:
2007
Anotace:
Středoškolská učebnice biologie pro gymnázia - teoretická a praktická část
alt
Název knihy:
Jdu na Vysokou školu - sada Klasik - Biologie
Autor:
Drbohlavová,Kateřina Zarcký,Jan
Nakladatel:
vydavatel.Scio, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Sada čtyř porovnávacích testů z biologie společnosti SCIO, které vám poskytnou srovnání s ostatními. Tyto testy byly použity při Národních srovnávacích zkouškách konaných v minulých letech.
alt
Název knihy:
Biologie
Autor:
Campbell,Neil A. Reece,Jane B.
Nakladatel:
Computer Press,a.s., Brno
Rok vydání:
2006
Anotace:
Tato kniha je první komplexní učebniciobecné biologie takového rozsahu na českém trhu.V knize se dozvíte o biochemii a buněčné biologii, genetice, biologii živočichů, biologii rostlin, evoluci, ekologii. Kniha je názorná, přehledná a praktická.
biologie - učebnice biologie - knihy zeměpis - učebnice zeměpis - knihy
alt
Název knihy:
Obojživelníci a plazi České republiky
Autor:
Zwach,Ivan
Nakladatel:
Grada Publishing, Praha
Rok vydání:
2009
Anotace:
Kniha představuje obojživelníky a plazy v širokém záběru.Zde najdete kvalitní a aktuální informace nejen o biologii jednotlivých druhů, ale i příslušné teoretické zázemí z oblasti morfologie, fyziologie, taxonomie atp., jakož i zasvěcené poučení o aspektech legislativních a metodice správné maniplualce s obojživelníky i plazy.

alt

Název knihy:
Velká kniha živočichů - hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Príroda, Bratislava
Rok vydání:
2009
Anotace:
Velká kniha živočichů je bohatě ilustrované dílo, které v ucelené formě podává obraz fauny střední Evropy.
alt
Název knihy:
Saola aneb největší zoologické objevy posledních let
Autor:
Hošek,Jan
Nakladatel:
Scientia, Praha
Rok vydání:
2007
Anotace:
Kniha popisuje nové, dosud neznámé druhy zvířat, dobrodružství v pralese i v laboratořích, o zoologii a vědcích, jak je neznáme.
alt
Název knihy:
Zvíře - obrazová encyklopedie živočichů
Autor:
Burnie,David
Nakladatel:
EG k.s.-Knižní klub,Praha
Rok vydání:
2002
Anotace:
Tato kniha ukazuje krásu a rozmanitost všech tvorů žijících v přírodě.
alt
Název knihy:
Savci Evropy a Středomoří
Autor:
Dobroruka,Luděk J. Berger,Zdeněk
Nakladatel:
Aventinum, Praha
Rok vydání:
2004
Anotace:
Tato kniha charakterizuje savce rozšířené v Evropě a Středomoří.Charakteristika zahrnuje popis prostředí v němž žijí, jejich teritoriální rozšíření a základní charakteristiku.Obsahuje také klíč k určování řádů a čeledí.
alt
Název knihy:
Pokojové rostliny
Autor:
Árpád,Nagy Imréné,Váczi, Géza,Dede Csaba,Illyés
Nakladatel:
Svojtka & Co.,s.r.o.,Prah
Rok vydání:
2008
Anotace:
Kniha nás informuje o vhodném výběru i ošetřování pokojových rostlin, aby byly zdravé a mohly se stát nejzářivější ozdobou našeho domova.Je potřeba znát prostředí bytu a také je nutné se obeznámit s látkami potřebnými pro růst rostlin.
alt
Název knihy:
Nový přehled biologie
Autor:
Rosypal,Stanislav a kolektiv autorů
Nakladatel:
Scientia, Praha
Rok vydání:
2003
Anotace:
"Biologie od A do Z Příručka pro maturanty, k přijímací zkouškám, průvodce studiem a všem pro orientaci v moderní biologii"
alt
Název knihy:
Somatologie - Anatomie a fyziologie člověka 630 testových otázek a odpovědí
Autor:
Chalupová-Karlovská,Vlastimila
Nakladatel:
Nakl.Olomouc, Olomouc
Rok vydání:
2006
Anotace:
Příručka s testovými otázkami z anatomie a fyziologie člověka.Otázky vycházeji z dvojdílné učebnice somatologie pro zdravotnické školy.
alt
Název knihy:
Naše květiny
Autor:
Deyl,Miloš Hísek,Květoslav
Nakladatel:
Academia, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Systematicky uspořádaný atlas představuje téměř 700 nejvýznačnějších druhů květeny České republiky ze 77 čeledí.Jsou zde zařazeny zejména rostliny běžné a známé,početněji jsou zastoupeny i léčivky a rostiny jedovaté.Nechybí ani rostliny vzácné, pěstováné na zahradách.Významnou skupinu tvoří i rostliny chráněné.Uvedeny jsou také plevele a rostliny užitkové a rostliny u nás nepůvodní.
alt
Název knihy:
Knižní atlas biologie člověka
Autor:
Trojan,Stanislav Schreiber,Michal
Nakladatel:
Scientia, Praha
Rok vydání:
2007
Anotace:
Barevná, bohatě ilustrovaná publikace obsahuje informace o stavbě a funkcích lidského těla v rozsahu mírně převyšujícím středoškolské učivo.
alt
Název knihy:
Lidské tělo + DVD
Autor:
Parker,Steve
Nakladatel:
EG,k.s.-Knižní klub,Praha
Rok vydání:
2007
Anotace:
"Kniha s pozoruhodnou názorností ukazuje anatomii lidského těla i to, jak náš organismus funguje. Stovky trojrozměrných ilustrací umožňují poznávat lidské tělo až do nebývalých podrobností. Díky jasnému a přehlednému výkladu s ilustracemi uvidíte, které nejběžnější nemoci a poruchy postihují jednotlivé systémy organismu. Moderní zobrazovací metody a množství jedinečných mikrofotografií postihují jednotlivé systémy organismu."
alt
Název knihy:
Anatomie lidského těla
Autor:
Marieb,Elaine N. Mallatt,Jon
Nakladatel:
CP Books, a.s., Brno
Rok vydání:
2005
Anotace:
Kniha podává popis lidského těla a jeho jenotlivých částí z funkčního hlediska i z hlediska potřeb moderních vyšetřovacích metod a léčebných postupů.Zobrazuje nejen anatomický popis jednotlivých orgánů, ale také popis jejich mikroskopické stavby včetně poznatků z embryologie, tedy prenatálního vývoje.
alt
Název knihy:
Lidské tělo - Obrazový atlas latinsko-česko-anglický
Autor:
Hutchinson,Matt Mallatt,Jon Marieb,Elaine,N.
Nakladatel:
Computer Press, Brno
Rok vydání:
2007
Anotace:
Atlas poskytuje autentické obrazové informace, cenné pro pracovníky či studenty medicínských oborů.
 
Název knihy:
Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Príroda, Bratislava
Rok vydání:
2007
Anotace:
Velká kniha rostlin, minerálů, hornin a zkamenělin je bohatě ilustrované dílo, které v ucelené formě podává obraz o živé i neživé přírodě v střední Evropě