Přírodní poměry Afriky

Tisk Email

dezertifikace

monzun

rift

erg, hamada, reg, serir

vádí

šoty

Sahel

tropické deštné lesy

savany

pouště

Pobřežní členitost:

Somálský poloostrov

poloostrov Barka

Madeira

Kanárské ostrovy

Kapverdy

Madagaskar

Maskarény

Komory

Seychely

Zanzibar

Sokotra

Džerba

Gibraltarský průliv

Suezský průplav

Bab al - Mandab

Mosambický průliv

Velká a Malá Syrta

Guinejský záliv

Adenský záliv

Středozemní moře

Rudé moře

Povrch:

Atlas

Dračí hory

Kapské hory

Etiopská vysočina

Východoafrická vysočina

Súdánská vysočina

Kilimandžáro

Konžská pánev

Ahaggar

Tibesti

Tassili

Dárfúr

Sahara

Libyjská poušť

Arabská poušť

Velká písečná poušť

Nubijská poušť

poušť Namib

poušť Kalahari

Assálská proláklina

Mosambická nížina

Mauretánská nížina

Somálsko - keňská nížina

Vodstvo:

Nil

Bílý a Modrý Nil

Kongo

Niger

Senegal

Orange

Zambezi

Limpopo

Viktoriiny vodopády

Asuánská nádrž

nádrž Volta

nádrž Kariba

Čadské jezero

Ukerewe

Tanganika

Malawi

Turkana

Kyoga

Albertovo jezero

Edwardovo jezero

Kivu


Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kap.Afrika, str. 94-95
Školní atlas světa, Kartografie Praha
 
Další zdroje informací:


1. K daným číslům na mapě přiřaďte správné pojmy:
alt

Kapverdy

 

Orange

 

Súdánská vys.

 

Kilimandžáro

 

Kalahari

 

Asuánská nádrž

 

Malawi

 

Tibesti

 

Konžská pánev

 

Velká Syrta

 
2. K daným oblastem Afriky přiřaďte uvedené klimadiagramy:
a) Egypt - Hurghada b) JAR - Kapské město c) Niger - Agades d) Středoafrická rep. - Bangui
 
alt alt
alt alt
 
3. Vysvětlete, proč jsou jezera ve Východoafrické vysočině většinou v jedné linii a proč mají tak velkou hloubku?
 
4. Vytvořte správné dvojice:

a) pouště

b) Sahel

c) savany

d) tropické deštné lesy

e) subtropické rostliny

1) Konžská pánev a Guinejský záliv

2) pobřeží Středozemního moře a jih Afriky

3) jižní okraj Sahary

4) sever, východ a jihozápad Afriky

5) tropický střídavě vlhký pás, po obou stranách rovníku

 
5. Rozhodněte, které národní parky se nacházejí v Africe, a zjistěte, které z nich jsou zapsány na seznamu UNESCO.
(Využijte internet a přiloženou mapu.)
NP Kruger, NP Tubkal, NP Yosemite, NP Capivara, NP Tai, NP Virunga, NP Kakadu, NP Karoo, NP Paklenica, NP Tijuca,
NP Serengeti, NP Garamba.
 
alt

zdroj: www.afrikaonline.cz/image/picture/200511080909_mapa_chru.gif

 

 

6. S využitím atlasu vyberte správnou odpověď:

a) Nejvíce národních parků je ve východní x v západní Africe.

b) Afrika je druhým x třetím největším kontinentem.

c) Do Guinejského zálivu ústí řeka Niger x Senegal.

d) Na Somálském poloostrově leží stát Džibutsko x Burundi.

e) Asuánská přehrada byla vybudována na řece Kongo x Nil.

f) Africké jezero, které v současné době rychle vysychá, je Aralské x Čadské jezero.

g) Jako lávovou plošinu označujeme Dračí hory x Etiopskou vysočinu.

h) Poušť rozprostírající se kolem obratníku Kozoroha je Kalahari x Nubijská poušť.

i) Řeka Orange pramení v Dračích horách x na území Botswany.


Madagaskar

Ostrov Madagaskar lze celý z mnoha důvodů právem považovat za přírodní div světa plný endemických druhů rostlin a živočichů, naneštěstí však ohrožený. Madagaskar čelí problému, jak nalézt rovnováhu mezi zachováním vzácných přírodních krás a zároveň jak naplnit potřeby stále početnější populace. Je to je ostrov pro Evropany nesmírně tajemný, a právě proto i tak přitažlivý. Je neobyčejně zajímavý pro přírodovědce a etnografy.
 
Madagaskar je 4. největším ostrovem na světě.
Povrch Madagaskaru je převážně hornatý, většinu vyplňuje náhorní planina s masivy hor. Skály a zemina mají červené zabarvení, který způsobuje oxid železa. Madagaskar vypadá jako obrovská náhorní plošina zvrásněná hlubokými koryty řek, z nichž většina pramení v horách. Sever ostrova je vulkanicky aktivní a je to oblast častého zemětřesení. Nacházejí se zde ale horká vřídla, bahenní jezírka a minerální prameny, a tak je oblast často navštěvovaná. Nejkrásnější částí ostrova jsou jeho zlatavé písečné pláže a laguny s azurově modrou vodou, propojené umělými kanály. Nachází se zde také většinou ještě neprobádané jeskyně.
Vzhledem k tomu, že se Madagaskar vyvíjí už 140 milionů let nezávisle na ostatních kontinentech, má jeho flóra i fauna nejvyšší stupeň endemismu na naší planetě. Z 12 000 druhů rostlin 85 % nenajdete jinde na světě, ze 300 druhů obojživelníků je endemických 99 % a suchozemští savci jsou kromě netopýrů endemičtí všichni. Rostlinná společenstva na Madagaskaru jsou různorodá vzhledem k různé nadmořské výšce. V nejvyšších horách najdeme horské louky, níže tropické deštné pralesy, ohrožené však lidskou činností. Největší množství endemitů se vyskytuje právě zde. Jednou z nejexotičtějších rostlin jsou baobaby – obří stromy, které jsou symbolem ostrova. Na Madagaskaru se vyskytují některé živočišné druhy, které jinde nenajdeme. Jsou to například lemuři - nejprimitivnější opice na světě. Také je tu mnoho žab, krokodýlů a chameleónů. Naopak na ostrově nejsou dravé šelmy.
 
alt alt
 
V posledních letech zde dochází závratným tempem k devastaci krajiny. Deštné lesy jsou hromadně káceny, mnoho vzácných a naprosto jedinečných organismů zde hyne v ohni. Na Madagaskaru bylo zničeno už více než 90 % tropického deštného lesa a jeho destrukce za účelem získání zemědělské půdy stále pokračuje. Flash player. Credits, license, contact examples: http://pyg.keonox.com/flashmp3player/
Podaří se změnit návyky zdejších domorodců? Na ostrově je potřebné založit národní parky, avšak původní obyvatelé je berou jako krok z donucení. Proto je třeba výchovně působit, je nutné přesvědčit domorodce o nutnosti ochrany přírody, která je v jejich zájmu.
 
Je nesmírně důležitým úkolem ostrov uchránit před naprostým zničením. Proto je nutné umožnit vědcům, aby alespoň zachránili poslední zbytky živé přírody, poslední vzorky rostlin a živočichů. To však předpokládá změnu a zjednodušení administrativy. Nestane-li se tak okamžitě, je tento přírodní ráj, jaký nemá jinde na světě obdoby, navždy ztracen a příští generace se o něm bude moci dozvědět jen z fotografií, knih a filmů.
 
(upraveno)


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.