Jižní Amerika - přírodní poměry

Tisk Email

Pobřežní členitost:

Karibské moře
Falklandy
Ohňová země
Magalhaesův průliv
Drakeův průliv
Galapágy
Povrch:
Amazonská nížina
Orinocká nížina
Laplatská nížina
Andy
Guayanská vysočina
Brazilská vysočina
Altiplano
Atacama
Krajiny a regiony:
Llanos
Campos
Pampa
Pantanal
Gran Chaco
Patagonie
Amazonie
Vodstvo:
Amazonka – Maraňon - Ucayali – Urubamba - Apurimac
Rio Negro
Madeira
Xingu
Tapajós
Tocantins
Sao Francisco
Paraná
Uruguay
Paraguay
Magdalena
Iguazú
Itaipú
Salto Angel
Titicaca
Poopó
Maracaibo
Hory a sopky:
Aconcagua
Guallatiri
Cotopaxi
Volcan Misti
Tolima
Nevada de Ruiz
San Pedro
San Jose


Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kap.Latinská Amerika,
114-115
 
 
Další zdroje informací:
 
Školní atlas světa, Kartografie Praha, 1989,1996
Školní atlas světa, Kartografie Praha, 2007, 2008


Poznámka : Všechny použité fotografie, tabulky, grafy a mapky jsou staženy z http://cs.wikipedia.org nebo z její angl. http://en.wikipedia.org/ či špan.verze http://es.wikipedia.org

 

1. Pomocí následující mapky a atlasu vyberte ty krajiny, které se na území Jižní

Ameriky nevyskytují: savany, pouště, tundry, tajga, listnaté a smíšené lesy, tropický deštný les, stepi

1.JPG

2.JPG

 

 

2. Spojte následující výrazy : např. 1 – 1 – 5

1.tropický deštný les 1.Atacama 1.Osorno
2.llanos 2.Brazilská vysočina 2.Punta Arenas
3.campos 3.Laplata 3.Manaus
4.smíšené lesy 4.Amazonská nížina 4.Paraná
5.pouštˇ 5.jih Chile 5.Venezuela
6.tundra 6.Orinocká nížina 6.Santiago de Chile
7.subtrop.lesy 7.střední Chile 7.Argentina
8.stepi 8.Ohňová země 8.Arica

3. Prohlédněte si fotografie a najděte  místa, která ukazují,  na mapě :

3.JPG

4.JPG

 

 

 

4. Ve kterých zemích či regionech obyvatelé Jižní Ameriky chovají tato zvířata

a jak je využívají?

5.JPG

 

5. Přečtěte si následující texty a na základě četby odpovězte na otázky:

Nejkrásnější bažina světa ( www.hedvabnastezka.cz )

6.JPG

.Národní park Pantanal se právem pokládá za největší bažinu na světě, vždyť svojí rozlohou 190.000 km čtverečních je dva a půlkrát větší než Česká republika. Pravidelně každý rok během období dešťů (listopad až únor) zaplavuje řeka Paraguay rozsáhlé oblasti v západní části Brazílie. Protože okolní terén je rovný jako ohromná stolní deska, rozlije se voda do šířky až 100 km od koryta řeky, a celé území se od obzoru k obzoru promění v bahnité jezero. Na několik měsíců tak zmizí pod hladinou nekonečné pastviny, nízké keře i stromy.
Tam kde se dříve pásly krávy a proháněli koně, si nyní hrají vydry a vyhřívají se kajmani. Přibližně od května začne voda opět opadávat, až z vody vystoupí první bahnité ostrůvky. Tropické slunce pak zemi vysuší. A cyklus, při němž se na jednom území střídají suchozemští a sladkovodní obyvatelé, se uzavře. Otevřená pantanalská krajina je doslova jevištěm, na kterém se odehrávají stovky velkolepýchpředstavení naráz. Sem tam uvidíte osamělý strom, na němž žijí papoušci a občas narazíte na palmový háj nebo lesík, který je útočištěm opičích tlup, jaguárů a jiných savců. Ale jinak se dokola rozkládá bezbřehá pantanalská rovina, která je královstvím 650 druhů ptáků.
Pantanal je jednou z posledních oblastí, kde se vyskytuje vzácný papoušek Ara hyacintový (Anodorhynchus hyacinthinus). Jeho populace se odhaduje na posledních čtyři tisíce kusů a je tedy silně ohrožený. Naopak naprosto neohroženě se při setkání s člověkem choval pštros nandu (Rhea americana). Příjezdová cesta k budově, kde jsme byli ubytováni, byla z obou stran lemována kajmany (Caiman crocodilus yacare). Nehybně s pootevřenou tlamou leží na slunci, jsou jako tajemné kamenné sochy a člověk by rád udělal ještě jeden malý krůček blíže – jen jejich oči jsou živé a varovně v nich pulsuje nevyzpytatelné napětí. Před člověkem neutíkají, jsou totiž v mnohonásobné početní převaze, jen projíždějící terénní auto je zažene do vody. Při nočním safari se jdeme na kajmany podívat znovu. Tentokrát jsou všichni schováni v bezpečí ve vodě, jen na hladině se v záři světel odrážejí jejich žluté oči – je jich jako hvězd. Během dalších dní jsme ještě spatřili opice (vřešťany), leguány, termity, mravenečníka, piraně, říčního delfína a další nádherné tvory, jež ani neumím pojmenovat. Jedním slovem – byla to nádhera.

ALTIPLANO ( http://cs.wikipedia.org ) se nachází s ve vnitrozemí Jižní Ameriky. Rozloha náhorní plošiny činí okolo 170 000 km2, průměrná nadmořská výška je 3600 m..Západní a východní stranu ohraničuje horský pás And (Cordillera Occidental a Cordillera Central) s mnoha aktivními vulkány, severní jezero Titicaca a na jihu se nachází jedno z nejsušších míst na zeměkouli – poušť Atacama. Samotná oblast Altiplana je řídce osídlená, hustěji zalidněná jsou jen území v okolí jezera Titicaca a hornické oblasti (nacházejí se zde poměrně velká ložiska stříbra, mědi, cínu a zinku). Altiplano je známé též nejvýše položenou železniční tratí na americkém kontinentu, spojující města Cuzco a La Paz.V oblasti leží několik velkých jezer – na severu jezero Titicaca, v centrální části jezero Poopó a Coipasa, v jižní části slané jezero Salar de Uyuni.

Odpovězte:

1. Altiplano se nenachází na území : A) Chile B) Bolívie C) Ekvádoru

2. Doba deštˇů v Pantanalu trvá : A) 5 měsíců B) 3 měsíce C) 4 měsíce

3. Většina Pantalu se nachází v : A) Paraguayi B, Bolívii C) Brazílii

4. Pantanal je krajina : A) rovinatá B) horská C) lesnatá

5. V době deštˇů je Pantanal plný : A) dravců B) ptáků,plazů C) velkých savců

6. V Altiplanu najdeme : A) 3 jezera B) 2 jezera C) 4 jezera

7. Páramo je krajina v oblasti: A) Amazonky B) Brazil.vys. C) And

8. V Salar de Uyuni se těží : A) sůl B) sádrovec C) stříbro

9. Titicaca je v Jižní Americe: A) 2..největší B) nejvýše položené C) největší jezero

10. Atacama se táhne přes státy: A) Peru,Chile B) Bolívie, Chile C) Chile, Argentina

 

6. Krajina se v Jižní Americe mění nejen podle zeměpisné šířky, ale také se stoupající nadmořskou výškou. Prostudujte, jaké výškové stupně v Andách rozeznáváme a rozhodněte, kde se se všemi uvedenými stupni setkáte a proč:

A) Bolívii B) Chile C) Ekvádoru

7.JPG

 

7. Následující klimadiagramy a tabulky zařaďte ke správnému městu:

QUITO, CARACAS, BUENOS AIRES, ARICA, SANTIAGO DE CHILE, MANAUS, PUNTA ARENAS

8.JPG

9.JPG

10.JPG

 

Poznámka : Údaje jsou v angličtině. Average high znamená průměrnou teplotu během dne, average low je průměrná teplota v noci, average temperature je průměrná teplota, precipitation znamená srážky. U města 7 jsou zkratky měsíců ve španělštině, jsou seřazeny tak, jak jste zvyklí, tzn. od ledna do prosince. Sledujte údaje uváděné ve stupních celsia a v centimetrech.

 

8. Kde se setkáte s následujícími krajinami? V jaké části Jižní Ameriky nebo v

v jakém státě?

 

11.JPG

12.JPG

 

 

 

9.  

 

  

Mohlo by vás zajímat:
- Nejznámější jezero v Jižní Americe, Titicaca, není největším jezerem na tomto kontinentě. Tím je Maracaíbo ve Venezuele. Titicaca leží ve výšce 3812 metrů a je to nejvýše položené jezero s pravidelnou vodní dopravou na světě.
- Pro suchou náhorní plošinu v nadmořské výšce 3000-5000 metrů, která se rozprostírá mezi západní a východní částí And v Peru a Bolívii, se také používá název puna. Oblast je porostlá řídkými travami a trsy suchomilných keřů.
- Pantanal je největší bažina na světě. Nachází se na území Brazílie, Bolívie a Paraguaye. Území o rozloze asi 230 000 kilometrů čtverečních se mění v obrovskou zaplavenou plochu s ostrůvky během období deštˇů od října do března. V rezervaci žije kolem 650 druhů ptáků, aligátoři, opice, hroznýši, mravenečníci a vodní hlodavci kapybara.
- Andy se táhnou od Venezuely podél tichomořského pobřeží do Ohňové země na jihu v délce přes 7 500 kilometrů. V celé své délce se skládají ze dvou nebo třech rovnoběžných hřbetů, které jsou odděleny hlubokými údolími nebo ve střední části náhorními plošinami, z nichž největší je Altiplano.
- Hlavní město Peru, Lima, leží ve velmi suché oblasti, spadne tady max.40 mm srážek za rok.
- Amazonka měří asi 7 025 kilometrů. Je splavná pro lodě do 6000 tun až do přístavu Iquitos, což je 3 700 kilometrů od ústí.
- Amazonka unáší tak velké množství naplavenin, že ty zbarvují moře do vzdálenosti přes 200 kilometrů od ústí.
- Do Amazonie, která má nejvyšší srážky, přinášejí vláhu pasáty z Atlantského oceánu.
- Vodopád Salto Angel na řece Churun v povodí Orinoka je vysoký 979 metrů. Je to nejvyšší vodopád na světě. Nejnavštěvovanější vodopády v Jižní Americe jsou Iguazú na stejnojmenné řece ( přítok Paraná ) – padají z výšky 82 metrů a jejich celková šířka je téměř 4 kilometry.
- Gran Chaco leží na hranicích Paraguaye, Bolívie a Argentiny a zabírá území o rozloze asi 240 000 kilometrů čtverečních. Na severu a západě je území suché s křovinami, na jihu a východě se využívá jako pastviny. Osídlení je velmi řídké.
- Jižní Amerika zaujímá plochu 17 840 000 kilometrů čtverečních.
- El Nino je původní název jevu, který pozorovali jihoameričtí rybáři ve vodách Tichého oceánu, jedná se o zeslabení studeného oceánského Peruánského proudu (též Humboldtův proud) a s tím související oteplení tamních vod. Tato událost nastávala obvykle kolem Vánoc a proto byla rybáři nazvána El Nino Jesus, což česky znamená Ježíšek. Za normálního stavu nad indonéskou oblastí probíhá bouřková činnost a pasáty jsou normálně silné a odtlačují vodní masu Tichého oceánu od pobřeží Jižní Ameriky. Při příchodu El Nina dojde k zeslabení pasátů a prohřáté vody západního Pacifiku se přesouvají v podobě nízké vlny k pobřeží Jižní Ameriky. Termoklina se dostává do hloubky. Teplá voda je zdrojem vodní vlhkosti a konvektivních oblaků u pobřeží Jižní Ameriky, zatímco v Austrálii a v západním Pacifiku panuje suché a horké počasí.
 
 
Poznámka : Kromě posledního odkazu se jedná o upravené informace z publikace :
Gardner P. a kol.: Zeměpis světa, Columbus, Praha 2002

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.