Biosféra

Tisk Email

biocenóza

biotop
přírodní a umělé ekosystémy
geobiomy
planetární členění biosféry
tropické deštné lesy (TDL)
světlý tropický les
savany
pouště a polopouště
stepi, lesostepi
tundra
vádí
creeky
oázy
subtropické pásmo
mírné pásy
oceány tropického,mírného pásu
chladné pouště, polární moře
biosféra a člověk

 

Bičík I.,Janský B. a kol : Příroda a lidé Země - učebnice zeměpisu pro střední školy, nakladatelství České geografické společnosti


Další zdroje informací :


Mgr. Karas P., RNDr. Hanák L. Maturitní otázky ze zeměpisu, Nakladatelství Tutor, 2006

Kašparovský Karel, : Zeměpis I ( v kostce), Fragment, 2002 Brno

Atlas světa

Biosféra Evropy

Biosféra na Wikipedii


1. Uvedené názvy geobiomů seřaďte tak, jak jsou na Zemi uspořádány od pólů k rovníku:


Savany, Stepi, Světlé tropické lesy, Tundry, Tropické deštné lesy, Pustiny polárních oblastí, Pouště, Subtropické tvrdolisté dřeviny, Lesy mírného pásu

 

 

2. Geobiomy přiřaďte k obrázkům v tabulce :


bios1.JPG

 

Zdroje obrázků:

http://www.21stoleti.cz/fotky/1132555982.jpg

 

http://www.21stoleti.cz/fotky/1150234042.jpg

 

http://www.21stoleti.cz/fotky/1166476313.jpg

http://hlavinka.hopto.org/Akce/Skandinavie2007/original/P1070494.jpg

http://www.21stoleti.cz/fotky/1187288869.jpg

http://www.sopka.cz/dbimg/gallery/10/full/6590.jpg

 

 

3. Vyberte stát (zvýrazněte), pro který není typická uvedená přírodní krajina?

 

a) tropický deštný les – Kongo, Kamerun, JAR, Brazílie

b) step – Argentina, USA, Mexiko, Maďarsko

c) tvrdolistý les – Maroko, Egypt , Čad, Španělsko

d) savana –Keňa, Tanzánie, Indonésie, Venezuela

e) poušť – Bangladéš, Mongolsko, Botswana

 

4. K názvům vybraných pouští doplňte oblast, ve které se nachází:

 

poušť Lút

Jižní Afrika

Namib

Austrálie

Sonorská poušť

Jižní Amerika

Viktoriina poušť

Střední Asie

Taklamakan

Jihozápadní Asie

Atacama

Severní Amerika

 

5. Dané pojmy doplňte správně do tabulky:

 

obilnice světa – černozemě, bizoni, datlová palma, desertifikace, lateritické půdy, období dešťů, podzolové půdy, žlutozemě+červenozemě, palma datlová

 

 

tropický deštný les

 

tajga

 

monzunový les + světlý tropický les

 

sahel

 

stepi

 

prérie

 

savany

 

pouště - oázy

 

 

6. Doplňte text:

 

Pouště zaujímají ………….% pevniny, nejrozsáhlejší je ………… .

Pouště se dělí na kamenité…………., štěrkové………., oblázkové………….a písečné………….. .

 

7. Uvedené skupiny živočichů žijí v určitém geobiomu v různých částech světa. O jaký geobiom se jedná? Lokalizujte:

 

lenochod, tukan, anakonda, kajman

 

gorila, šimpanz, krokodýl

 

orangutan, tygr, levhart

 

 

8. Uvedené rostliny rostou v určitém geobiomu v různých částech světa. O jaký geobiom se jedná? Lokalizujte:

 

blahovičník

 

mimóza

 

baobab

 

 

9. Sestavte z níže uvedených pojmů správně tabulku vegetačních stupňů Evropy:

 

do 200m

 

 

200 – 500m

 

 

500 – 800m

 

 

800 – 1200m

 

 

1200 – 1900m

 

 

19000 – 2200m

 

 

2200 – 2500

 

 

nad 2500m

 

 

 

 

horský stupeň, nivální stupeň, nížinný stupeň, podhorský stupeň, pahorkatinný stupeň, alpinský stupeň,

subalpinský stupeň, subnivální stupeň

 

a) jedlodubové, smrkové, horní hranice lesa

b) dubový

c) kosodřevina, horské pastviny

d) dubové, dubo – habrové, využíváno v zemědělství

e) ledovec

f) trávy,byliny, mechy,lišejníky

g) bez vegetace, pouze v Karpatech a Alpách

h) bukové, buko-jedlové

 

10. Sestavte správně tabulku vegetačních stupňů jihoamerických And: do tabulky vepište původní názvy, nadmořskou výšku jednotlivých stupňů a přiřaďte správně vegetační kryt a jeho hospodářské využití, z níže uvedené nápovědy:

 

horká země

 

 

 

mírně teplá země

 

 

 

chladná země

 

 

 

pustiny

 

 

 

studená země

 

 

 

zasněžená země

 

 

 

A) vysokohorský mlžný les – pšenice, ječmen, brambory a kukuřice

B) tropický deštný les – kakao, banány, cukrová třtina, kukuřice, bavlník a káva

C) věčný led a sníh

D) trsy tvrdolistých travin a byliny – pšenice, kukuřice, ječmen, brambory, pastviny

E) horský tropický les – bavlník, káva, kukuřice, cukrová třtina a banány

F) lišejníky a mechy – pastviny.

 

11. Opravte chyby v tabulce:

 

 

 

Tropické deštné lesy

 

Křovinaté porosty

Nomádi

 

 

Pěstování obilí

 

 

 
 

 

Světlé tropické lesy

 

Travnaté plochy s roztroušenými stromy

Lišejník

Kulturní krajina

 

 

 

 

 

 

 

Savany

 

 

 

 

 

Severní polokoule

Mahagon, eben, teak

 

 

Těžba ropy

 

 

 
 

 

 

 
 

Pouště

 

 

 
 

Travnaté porosty maximální výšky 2m

Rostlinstvo a živočišstvo soustředěno v mořích

Plantáže – bavlník, podzemnice olejná

Subtropické tvrdolisté dřeviny

 

Stromové, keřové a bylinné patro

 

 

 

 

Hustě osídlené

 

 

 
 

 

Permafrost

 

 

Stepi

 

 

 

 

Datlová palma, proso, ovoce a zelenina

Citrusy, olivovník, vinná réva

Plantáže – banánovník, kakaovník, palma olejná

Lesy mírného pásu

 

 

Nízké srážky

 

 

 
 

 

 

 

Terasovitá výšková pole

 

 

 
 

 

Rýže, čajovník,koření

 

 

Tundry

Tučňák

 

 

 

Rozsáhlé oblasti

s vnitrozemským podnebím

Výpar převyšuje srážky

Pustiny polárních oblastí

 

Období dešťů a sucha

Vznik požárů

 

 

 

Korkový dub

 

  

Přečtěte se článek:

Nebezpečí zatím dřímající tajgy!

 

Problémy v tropech
Sahel
* Krajinný typ v Africe na jižním okraji Sahary
* Přechodné území mezi pouští a savanou
* Zahrnuje - 300 km dlouhý pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem od západu k východu –

státy :Mauretánie, Senegal, Mali, Burkina Faso, Niger, Čad, Súdán, Etiopie
* Roční srážky 100-500 mm
* Suchomilná vegetace umožňuje pastevní chov dobytka
* Bohužel již tři roky zde vane suchý severovýchodní pasát - dnes velmi suché klima - v posledních letech

katastrofální sucho - zhoršení životních podmínek v Sahelu nedostatek vody - 6 milionů lidi je ohroženo smrtí hladem

* byl vypracován dlouhodobý plán rozvoje ve spolupráci států Sahelu a mezinárodních organizací

Kácení pralesů

 • Kdysi pokrývaly pralesy 14% zemského povrchu. 
 • Za posledních 200 let, a především od roku 1945, se tato plocha zmenšila na polovinu. 
 • Tropické pralesy byly zničeny rychleji než jakákoliv jiná přírodní společenství. 
 • Z celkové rozlohy pralesů, která činila 900 milionů hektarů, je každý rok zdevastováno nebo ohroženo 20 milionů hektarů. 
 • Pralesy jsou ve skutečnosti odsouzeny k ničení a postupnému zániku

Malárie – spavá nemoc

 • Vážné a v tropech velice rozšířené onemocnění.

 • Onemocnění parazitní.

 • Ohrožuje nejčastěji cestovatele tropů a subtropů.

 • Příznaky : zimnice, horečky, silné pocení.

Tropické cyklony

 • Cyklóna = takto označujeme frontální systémy ( tlakové níže ). 
 • Tropická cyklona – se vyskytuje v tropech anebo v místech s teplou mořskou vodou ( nad 27 °C ), která se vypaří, vodní páry stoupají vzhůru a zkondenzují. 
 • Velikost síly cyklony ( nebo také hurikánu ) závisí na rozdílu teplot vody a troposféry, a to tak, že čím větší je ten rozdíl, tím má cyklona větší sílu. 
 • Tlak v cyklonách je okolo 850 hPa. 
 • Pohyb cyklony určuje pevnina. 
 • Nejnebezpečnější jsou cyklony mezi Madagaskarem a Mosambikem = cyklona se odsud nemůže dostat a setrvává zde velice dlouhou dobu. 

Citace: http://biosfera.xf.cz/tropy.html


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.