Matematický zeměpis

Tisk Email

Modely Země
geoid
rotační elipsoid
referenční elipsoid
referenční koule
rovník
poledník
rovnoběžka
zeměpisná délka
zeměpisná šířka

 

Pohyby Země
elipsa hvězdný (siderický) rok
přísluní (perihel) odsluní (afel)
jarní bod podzimní bod
ekliptika  
letní slunovrat zimní slunovrat
jarní rovnodennost podzimní rovnodennost
rotace Země otáčení Země
polární den polární noc
precese nutace

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Země - oběžná dráha Země

Brázdil, Rudolf; Mucha, Ludvík; Okáč, Zdeněk: Matematická geografie

Čapek, Rudolf: Planetární geografie

Brázdil, Rudolf: Úvod do studia planety Země

 

 

1. Vysvětlete pojmy:

rovnoběžka

poledník

ekliptika

rotace Země

otáčení země

jarní rovnodennost

podzimní rovnodennost

zimní slunovrat

letní slunovrat

geoid

hvězdný (siderický) rok

 

2. Jak dlouho trvá hvězdný (siderický) den?

 

3. Vyjmenujte důkazy rotace Země.

 

4. Vyjmenujte důkazy otáčení Země kolem své osy.

 

5. Ve které části Země se vyskytuje polární den a noc?

 

6. Přiřaďte správná data k pojmům

 

1: jarní rovnodennost A: 3.1.

2: letní slunovrat B: 21.12.

3: podzimní rovnodennost C: 4.7.

4: zimní slunovrat D: 21.7.

5: přísluní E: 20.3.

6: odsluní F: 23.9.

 

7. Doplňte text:

 

Země obíhá kolem Slunce po dráze, která se nazývá............... Tvar dráhy oběhu je ................. Slunce je ve ...................... této dráhy. Osa Země svírá s kolmicí na rovinu oběhu úhel...................... Jeden oběh kolem Slunce trvá ...........................a nazývá se....................... Jeden z důkazů oběhu Země kolem Slunce je .....................................................období. Další pohyb, který Země vykonává, je .........................Země. Jeden z nejvýznamnějších důkazů tohoto pohybu je střídání ...............a ................... Jedno otočení Země trvá ................ a jmenuje se .....................

 

 

Víte, že Země má "druhý Měsíc" ? Je sice malý, průměr jen 20 metrů, ale dělá smyčku okolo naší planety jednou za rok. Vědci tento asteroid nazývají " Asteroid 2003 YN107". Přiletěl k Zemi roku 1999 a od té doby koná pohyb okolo Země podobný vývrtce. Ve skutečnosti však tento objekt obíhá kolem Slunce a jeho oběžná doba je právě jeden rok, tak jako u Země. Vědci se domnívají, že asteroid je jen jedním z mnoha, kteří k naší Zemi přiletí, nějakou dobu setrvají a zase nás opustí.

Na daší zajímavost přišli vědci nedávno. Zjistili, že Měsíc je aktivní a stále se zmenšuje. Pozorují na celém jeho území tzn. "laločnaté rýhy", které jsou důsledkem seismické aktivity. Zjistili také, že poloměr satelitu se za poslední miliardu let mohl zmešit nejméně o 92 metrů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.