Střední Asie a Zakavkazsko

Tisk Email


SSSR,SNS

Kazachstán

Uzbekistán

Tutkmenistán

Tadžikistán

Kyrgyzstán

Arménie

Azerbajdžán

Gruzie

Astana

Biškek

Dušambe

Ašchabát

Taškent

Jerevan

Baku

Tbilisi

bezodtoké oblasti

pouště,polopouště

vysoké hory

ekologie

hospodářská situace

celiny

zemědělská produkce

nerostné suroviny(ropa,uhlí,zemní plyn,rudy)

průmysl

Bajkonur

politická situace

národnostní konflikty

Náhorní Karabach

Abcházie

Jižní Osetie

náboženství

 

V.Baar. : Regionální aspekty světového hospodářství.Česká geografická společnost,s.r.o.,Praha 2003

K.Kašparovský, : Zeměpis II. v kostce,Fragment Praha 2008

V.Baar, : Pracovní sešit,zeměpis Ameriky,Asie a Evropy

I.Bičík a kol., :Regionální zeměpis světadílů, Česká geografická společnost.s.r.o. 2003

cs.wikipedia.Společenstvínezávislýchstátů

cs.wikipedia.org/wiki/Postsovětskérepubliky

cs.wikipedia.org/wiki/Arménie

cs.wikipedia.org/wiki/Gruzie

cs.wikipedia.org/wiki/Azerbajdžán

cs.wikipedia.org/wiki/Kazachstán

cs.wikipedia.org/wiki/Kyrgyzstán

cs.wikipedia.org/wiki/Uzbekistán

cs.wikipedia.org/wiki/TAdžikistán

cs.wikipedia.org/wiki/Turkmenistán

gruzie

1. Doplňte chybějící údaje.

Středoasijské republiky jsou velmi mladé, protože nezávislost získaly až v roce.................,do té doby byly

součástí..........................Dnes jsou některé z nich členy organizace ..........................Tato organizace vznikla

po rozpadu.........................................Členy této organizace jsou................................................

Mezi zakavkazské republiky patří...................................................................................Do stejné organizace z

nich patří........................................................................

 

2. Vytvořte správné dvojice. (Stát - hlavní město)

A - Kazachstán 1 - Dušambe

B - Uzbekistán 2 - Baku

C - Arménie 3 -Taškent

D - Turkmenistán 4 - Jerevan -

E - Kyrgyzstán 5 - Astana

F - Tadžikistán 6 - Biškek

G - Gruzie 7 - Ašchabát

H - Azerbajdžán 8 - Tbilisi

 

3. Zjistěte :

a) Jakými jazyky se hovoří ve středoasijských a zakavkazských republikách.

b) Ke kterým jazykovým rodinám tyto jazyky patří.

c) Která náboženství jsou hlavní u obou skupin států.

d) K jakým národnostním konfliktům v této oblasti dochází.(Abcházie, Jižní Osetie,Náhorní Karabach,Kyrgyz-

stán)

4. Vyškrtněte plodiny a zvířata , které nejsou typické pro středoasijské zemědělství.

rýže - brambory- bavlník - kakao - káva- citrusy - pšenice - cukrová řepa - podzemnice olejná

5. Zjistěte informace o Aralském jezeru :

a) Do kterých států jezero zasahuje.

b) Co se za posledních 50 let s tímto jezerem děje.

c) Čím jsou tyto změny způsobeny.

d) Jaké ekologické škody(problémy) tyto změny způsobily (na vodě, živočiších a rostlinách,na půdách,

na lidech)

6. K následujícím geografickým pojmům přiřaďte stát(y):

Karakum, Kyzylkum, Ferganská kotlina, Kura,Araks,Kavkaz, Pamír, Balchaš, Zajsan, Amudarja, Syrdarja,

Ťan - Šan, Kopet - Dag, Turánská nížina, Kaspická nížina, Aralské jezero, Hladová step, Černé moře,

Kaspické moře, j.Sevan.

7. Ke středoasijským a zakavkazským zemím přiřaďte následující města.

Karaganda, Batumi, Gandža,Chiva, Kutaisi, Almaty, Buchara, Aktobe, Petropavl, Oš, Samarkand, Oskemen,

8. Zjistěte základní údaje o městech na obrázcích.

alt alt alt
alt File written by Adobe Photoshop 4.0 File written by Adobe Photoshop 5.0

a) Samarkand , b) Almaty , c) Astana

d) Aktobe, e) Chiva , f) Buchara

 

 

File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:E7903-Bishkek-Ala-Too-Square.jpg alt File source: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ashgabat1.jpg

 

g) Biškek , h) Taškent , ch) Ašchabát

 

alt alt alt

 

 

i) Baku , j) Gongo , k) Jerevan

 

 

alt alt alt

 

l) Petropavl m) Batumi n) Šeki

 

9. Přiřaďte správně stát k následujícím informacím :

těžba uhlí,ropy,zemního plynu

celiny,obilovinybavlník,ovoce,pastevectví

drsné kontinentální podnebí,

Gruzie

nejlidnatější stát střední Asie

rozsáhlé pěstování bavlníku

asi 5 mil.lidí žije v okolních státech

mnoho historických památek - Samarkand, Buchara

Arménie

národnostní a náboženské konflikty - Abcházie,Jižní Osetie

teplé subtropické podnebí

pěstování : čajovník. citrusy, vinná réva

ložiska Mn patří k největším na světě(ale nízká těžba)

Kazachstán

říše byla součastníkem starobylých národů

specifická odnož křesťanství

zemětřesení

úrodná sopečná půda, pěstování vinné révy, výroba vína koňaku

Azerbajdžán

území je považováno za nejvíce zdevastovanou oblast světa

významná těžba ropy

islám

národnostní a náboženské konflikty

Uzbekistán

 

 

1. Uzbekistán má v regionu střední Asie zvláštní postavení.Uzbeci tvoří jen 3/4 populace, ale země sousedí se

všemi středoasijskými státy, v nichž žije asi 5 miliónů Uzbeků (nejvíce v Tadžikistánu).Mnozí Uzbeci se dosud

nesmířili s tím, že části úrodné Ferganské kotliny byly za sovětského režimu připojeny k sousednímu

Tadžikistástánu a Kyrgyzstánu.Vznikly nejen nepřirozené hranice, ale statisíce Uzbeků zůstaly za hranicemi

Uzbekistánu.

2. Kyrgyzstán patří mezi nejhornatější země světa, průměrná výška je 2 750 m n.m..Velehorský reliéf je

náchylný ke vzniku katastrofických přírodních procesů jakými jsou sesuvy zeminy a skalních masivů a

bahnotoky, které vznikají na horských svazích a ohrožují obyvatelstvo při své cestě dolů do údolí, kde se

unášený materiál ukládá.Jedním z faktorů, který zapřičiňuje vznik mohutných bahnotoků( též selových

proudů),může být povodňová vlna, vzniklá po protržení hráze vysokohorského jezera.Z původní vodní masy

se postupně stává selový proud tím, jak rychle proudící voda postupně odnáší více a více materiálu aku -

mulovaného na okrajích svahů horského údolí.V Kyrgyzstánu je asi 1 500 jezer jejichž plocha je větší než

1 hektar.V minulosti došlo k mnoha desítkám případů průvalů. Od roku 1952 jich bylo zaznamenáno kolem

sedmdesáti. Nejkatastrofálnější byl průval jezera Šachimardan v roce 1998.Katastrofa postihla nejen údolí

v Kyrgyzstánu, ale způsobila velké škody i v přilehlých oblastech ferganské kotlinyv v Uzbekistánu.Zahynulo

tehdy přes 100 osob a došlo k velkým ekonomickým ztrátám.V letošním roce v dolině Ton (jižní pobřeží

jezera Issyk Kul) k protržení jezera Zindan. Za deset hodin se vyprázdnila prakticky celá jezerní pánev, jejíž

objem byl vypočten na 460 tisís m3.

3. Jerevan je jedním z nejstarších nepřetržitě osídlených měst na světě. Nejstarší písemně doloženou stavbou

je pevnost Erebuni podle kterého město dostalo jméno, založil ji roku 783 př.n.l. urartský vládce Agrišti I.

V důsledku mocenských sporů v oblasti Zakavkazska a Blízkého východu se poměrně často měnily hranice

arménského území. Za doby svého největšího rozkvětu ( 99 - 55 př.n.l.) země sahala od Středozemního až

ke Kaspickému moři. Arménský státní útvar byl po celou dobu své existence ovlivňován a napadán silnými

okolními národy( Peršany, Araby, Řeky, Římany, Turky, Rusy a Azery).Rušnou historii prožíval i Jerevan.

Roku 1440 se Jerevan stal poprvé hlavním městem Arménie. V roce 1582 dobyt Turky, 1604 se ho zmocnila

Persie a v roce 1827 byla tato část Arménie připojena k carskému Rusku. V prosinci roku 1988 poškodilo

Jerevan zemětřesení, nikoliv však tak dramaticky jako druhé největší město Arménie Gjumri, kde většina

obyvatel přišla o střechu nad hlavou. Od roku 1991 je Jerevan opět hlavním městem nezávislého arménské-

ho státu.

4. Arméni jsou hrdí na svou historii. Těžce nesou zejména ztrátu národního symbolu. biblická hora Ararat

dnes leží na území Turecka.Pouhých 60 km vzdálená , přesto za uzavřenou hranicí - dvojsilueta Velkého

(5 165 m) a Malého Araratu je viditelná nejen z Jerevanu, ale i z celé západní Arménie. Národní cítění se

projevuje i v každodenním životě. Od názvu země jsou odvozena nejpopulárnější křestní jména jako Armen,

Aram nebo Armina , také značka tradičního arménského koňaku Armaňak.( zdroj geograf.rozhledy )

5. Největší přírodní zajímavostí v Azerbajdžánu jsou bezpochyby bahenní sopky. Tato zvláštnost se vyskytuje

i na jiných místech světa, ale nikde nevznikají tak bizaní útvary jako právě v této zemi. Lokalita bahenních

sopek se nachází poblíž městečka Gobustánu u pobřeží Kaspického moře. Krajina zde připomíná povrch

Marsu. Nacházejí se zde několikametrové kužely, ve kterých to podežřele bublá a mlaská. Vyschlá bahenní

poleva se nepřirozeně třpytí díky vysokému obsahu solí. Ve vzduchu je cítit zemní plyn a síra. Z tmavě

šedivých vulkánů stékají proudy čerstvého bahna. Uvnitř kráterů se objevují obrovské bubliny někdy

o velikosti fotbalového míče. Bahenní sopky se objevují nejčastěji na místech s ložisky ropy, kde místy

unikají zemní plyny a vodní páry , což může být provázeno i vyvrhováním bahna a slané vody . Jílovité

sedimenty jsou vytlačovány na povrch a tím vznikají pahrbky kuželovitého tvaru. Bahno z těchto nepravých

vulkánů obsahuje zpravidla železo a velké množství solí, proto je od nepaměti využíváno k léčebným koupe-

lím a zábalům.( zdroj : Koktejl 1/2008 )

 6. Hedvábná stezka.

Legendární obchodní cesta z Istanbulu přes Turecko, Írán, Turkmenistán, Uzbekistán, velehorský Kyrgyzstán a pouštní Ujgursko až do čínského města Si-an, bývalého císařského sídla Čchang, toto je trasa

Hedvábné stezky.

Tato slavná obchodní trasa, procházející napříč celou Asií ze Středomoří do srdce Číny, bývala ve starověku a středověku pravděpodobně nejdelší trasou, jakou se lidé ubírali. Měřila zhruba 9000 km a karavany potřebovaly na její zdolání přibližně tři roky. Jejich cestu přitom obvykle komplikovaly války, hranice, cla, loupežníci a extrémní přírodní podmínky, takže si vyžádala veliký počet obětí. Každé putování přes celou délku Hedvábné stezky představovalo významný cestovatelský výkon.

Ani dnes není její překonání bez problémů, zejména kvůli středoasijským autokratickým režimům, komplikovaným vízům či horkému podnebí, což také vysvětluje, proč se po původní trase Hedvábné stezky tolik cestovatelů nevydává. Její stovky let dlouhá historie, starobylé památky, pouštní krajiny, hory a život lidí v navzájem velmi odlišných regionech však skýtají neobyčejné mocivilizacích.žnosti poznání . Ostatně Hedvábná stezka vždy mívala kromě svého obchodního významu i důležitou kulturní spojnicí mezi Východem a Západem, po níž se šířily právě informace o různých vzdálených

 

7.

altBajkonur je prvním a nejznámějším ruským kosmodromem. Po rozpadu Sovětského svazu leží nyní sice na území nezávislého Kazachstánu, ale Rusko má s tamější vládu dohodu o pronájmu a využívání tohoto kosmodromu na mnoho let dopředu.

Bajkonur je místem, odkud se 4.10.1957 vznesla první umělá družice Země - Sputnik 1 a odkud se 12.4.1961 vydal kosmonaut Jurij Alaxejevič Gagarin na první pilotovaný let.

Místo pro zřízení raketové základny - pozdějšího kosmodromu Bajkonur, bylo vybráno z řady lokalit v roce 1954 jako náhrada za územně nedostačující střelnici Kapustin Jar. Hlavními důvody výběru byly : dostatečná vzdálenost od větších měst, střelecký sektor v délce 6500 km nad územím Sovětského svazu a značný počet bezoblačných dní v roce. Navíc mělo toto místo exestující železniční i silniční spojení a bylo relativně blízko rovníku. Nevýhodou je drsné kontinentální klima s horkými, suchými léty a mrazivými zimami (až -40°C).

Výstavba základny probíhala od počátku roku 1955 do dubna 1957. V té době proběhly komplexní zkoušky raketové základny a byla předána do užívání. Přesná poloha Bajkonuru byla dlouho utajována a nakonec byla zveřejněna až po letu Vostok 1. Název kosmodromu byl odvozen od nejbližšího význačnějšího města, jímž byl 300 km vzdálený Bajkonur. Později se proto kosmodromu začalo říkat Tjuratam, podle blízké vesnice. Poblíž kosmodromu bylo postupně vybudováno město Leninsk pro pracovníky kosmodromu.

Na kosmodromu je vybudována řada startovacích komplexů, technických prostorů a sledovacích stanic. V hlavním technickém prostoru kosmodromu je montážní a zkušební hala (MIK), obdobná budova pro přípravu družic a kosmických lodí, zásobovací stanice, sklady a další pomocná zařízení.

( zdroj : http://mek.kosmo.cz/kdromy/rusko/bajkonur/index.htm)

 

8. Střední Asie - mléčné pokrmy jsou ve Střední Asii zřejmě nejoblíbenější a některé recepty dorazily i do

Evropy. Například jogurt - slovo i samotný vynález pocházejí ze Střední Asie.Čerstvě nadojené mléko

se nechává zkysnout na kefír - arjan, nebo ještě hustší jogurt.Ten se pak ještě může sušit, poté se z něj

dělají kuličky a na světě je další pochoutka - kurut. Děti ji dostávají místo bombónůStejně tak se může

rozvařit na polévku.Kazaši vaří jogurt v mléce, sraženinu pak smíchají s máslem a je hotový ečegej. Másla

jsou schopni pastevci za den sníst i čtvrt kila za den. Pokud se vaří jogurt v ovčím mléce, pak je (zase po

smíchání s máslem) vyroben akalak. Nad tím vším stojí kumys. Je to zkvašené kobylí mléko a zároveň téměř

posvátný nápoj Kyrgyzů. S kumysem je spjato mnoho pověr, má podle Kyrgyzů léčivé účinky - působí

blahodárně na zažívání, má léčit lehkou až středně těžkou tuberkulózu.Jisté je, že dokáže upravit zažívání a

zbavit průjmů , o které nebývá při cestování nouze.Ovšem kumys prodávaný na tržištích může mít přesně

opačný účinek. Vše záleží na čistotě a způsobu uskladnění. Kumys obsahuje alkohol, proto se musí pít

opatrně.


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.