Světové hospodářství

Tisk Email

 


světové zemědělství

rostlinná výroba

živočišná výroba

rybolov

lesní hospodářství

světová průmyslová výroba

těžba surovinových zdrojů

energetika

těžký průmysl

spotřební průmysl

světová doprava

služby

cestovní ruch

 

Herink.V., Valenta V. a kol: Současný svět, Nakladelství ČGS, s.r.o., Praha 2004

 

Další zdroje informací :


Mgr. Karas P., RNDr. Hanák L. Maturitní otázky ze zeměpisu, Nakladatelství Tutor, 2006

Smolová I., Vysoudil M.: Zeměpis na dlani, Olomouc, 2003

http://www.wikipedia.org 

http://www.zemepis.com/soceko.php

 

1. K uvedeným skupinám států přiřaďte správně kategorii převažující výroby elektrické energie ( A – E ).

 

Francie, Velká Británie..................

USA, Velká Británie, Francie, Švýcarsko, Nový Zéland..............

Norsko, Brazílie, Paraguay, Kamerun, Rakousko

Litva, Francie, Belgie, Jižní Korea.................

Austrálie, JAR, Alžírsko .................

 

A Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v tepelných elektrárnách

B Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v jaderných elektrárnách

C Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v vodních elektrárnách

D Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v alternativních - geotermálních elektrárnách

E Státy s největším podílem el. energie vyrobeným v alternativních - přílivových elektrárnách

 

2. Vytvořte správné dvojice ve vztahu průmysl – výrobek.

I) chemický průmysl, II) hutnický průmysl, III) těžké strojírenství, IV) petrochemie,
V) průmysl stavebních hmot, VI) strojírenský průmysl, VII) oděvní průmysl, VIII) potravinářský průmysl
a) cihla, b) počítač, c)barvivo, d) dopravní prostředek, e)nápoj, f) ocel, g) pohonná hmota, h) oblečení
 
3. K uvedeným zdrojům pro výrobu elektrické energie napište název elektrárny, kde se využívají.
Slunce – voda – zemní plyn –
uran – uhlí – vítr –
 

 

4. Přečtěte si věty, které informují o jednotlivých druzích dopravy. Ke každé z nich napište, o jaký druh dopravy se jedná.

Přepravuje velké množství nákladů na velké vzdálenosti. ……………………………………..

Vybudování tohoto druhu dopravy se stalo základem průmyslového rozvoje v mnoha oblastech. …………….......

Přepravuje především osoby na velké vzdálenosti. ……………………………………..

Nejstarší a nejrozšířenější druh dopravy. ……………………………………..

 

 

5. Práce s atlasem:

Zaznačte do slepé mapy světa světové obilnice, ke každé uveďte hlavní obilniny, které se zde pěstují.

a) evropská

b) severoamerická

c) asijská

d) jihoamerická

e) australská

 

6. K daným plodinám uveďte podnebný pás, ve kterém se pěstují:

olivy ......................

cukrová třtina ............

pšenice ............

citrusy ...............

banány ..............

brambory ............

káva .........

podzemnice olejná ..............

ječmen ..............

datle .............

 

7. Vyberte plodiny, které se pěstují ve dvou podnebných pásech: 

sója, ananas, fíky, bavlník, rýže, mandle, kakao, cukrová řepa.

 

8. Doplňte místo, pro které platí:

a) Národní park v Kalifornii, který mediálně proslavilo stejnojmenné album skupiny U2:
b) Vrchol nad Rio de Janeirem, na kterém je 25 metrová socha Krista:
c) Indické mauzoleum nedaleko města Agra:
d) Ve které zemi se nacházejí starobylá islámská města Fez a Marrakéš:
e) Co je a v které zemi se nachází Serengeti:
f) Ve které zemi se nachází lázeňské město Rotorua:
g) Turecké město proslavené terasovitými útvary, vytvořenými minerálními prameny:
h) Jak se nazývají sochy na Velikonočním ostrově:

 

9. Ke státům s největším výlovem přiřaďte světová loviště:

Čína Newfoundland
Japonsko  
Indonésie Sundský šelf
Indie  
Thajsko Severní moře
Peru  
Chile západní pobřeží Jižní Ameriky
USA  
Norsko Japonské moře
Rusko

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.