Politická geografie

Tisk Email

 

 

 

politická mapa současného světap>

státy závislé

státy nezávislé

mezinárodní území

poloha států

územní rozloha

lidnatost států

státní hranice přírodní a umělé

státní zřízení

způsob vlády

stupeň rozvoje států

mezinárodní politické organizace a seskupení

ohniska neklidu v současném světě

 

Herink.V., Valenta V. a kol: Současný svět, Nakladelství ČGS, s.r.o., Praha 2004

 

Další zdroje informací :


Mgr. Karas P., RNDr. Hanák L. Maturitní otázky ze zeměpisu, Nakladatelství Tutor, 2006

Smolová I., Vysoudil M.: Zeměpis na dlani, Olomouc, 2003

http://www.wikipedia.org 

www.zemepis.com/polit.php

 

 

 

ŽELEZNÁ OPONA

1. Vysvětlete tento pojem, co znamenal pro Evropu a ve kterých letech jsme se co by Evropané s ní setkávali?

2. Který stát byl rozdělen po druhé světové válce touto oponou na dva?

3. Rozpadem Sovětského svazu vzniklo 15 nových států. O které se jedná? Správně je zařaďte do Evropy a Asie?

Evropské

Asijské

 

 

 

 

 

 

 

4. Do roku 1991 existoval na mapě jediný stát Jugoslávie. Najděte, na které státy se rozpadl a ve kterém roce?

 

HRANICE STÁTŮ

 

5. Jaká je hranice států? Doplňte:

 

Španělsko-Francie .........................

Egypt-Súdán.................................

Rumunsko-Bulharsko ....................

Německo-Francie ..........................

Slovinsko-Chorvatsko ....................

 

6. Doplňte: Nejvíce sousedních států mají : ………… 

7. Doplňte: Najděte malé vnitrozemské státy, které sousedí pouze s jediným státem……………, …………….., ……………span>

8. Doplňte: Které hlavní město leží na hranici tří států: ……………

 

 

POLOHA A ROZLOHA STÁTŮ

 

9. Vypište prvních deset států podle rozlohy a podle lidnatosti. Vytvořte sloupcové grafy.

10. Zahrajte si: Kdo uvede největší počet států začínajících zvoleným písmenem.

 

NÁRODNOSTNÍ A NÁBOŽENSKÉ KONFLIKTY

 

10. Přiřaďte odpovídající pojmy:

 

 

Severní Irsko

ETA - usilující o samostatnost

Baskicko

boj Kurdů o nezávislost a vytvoření státu Kurdistánu

Turecko

střet 2 náboženství – islám, judaismus

Súdán

IRA - střety katolíků a protestantů

Izrael, Palestina

problém náboženství + ropa

 

 

 

 

 

 

 

Změny klimatu mění hranice států

Antarktida

Na západě Antarktidy se v neděli rozlomil ledový most, který držel kru velikosti Jamajky. Jak ukázaly satelitní snímky Evropské vesmírné agentury, Wilkinsův ledový šelf se zřejmě odpojí. Vědci to považují za další důkaz globálního oteplování. Změny klimatu mění mapy států i světadílů.

 

Alpy

Italsko-švýcarská hranice v Alpách, vytyčená před 75 lety, se bude muset změnit. Podle odborníků si překreslení mapy vyžádá pokračující tání ledovců. "Rozvodí se pod ledovcovým polem vytvořilo ve čtyřicátých letech minulého století. Teď jsme zjistili, že je hranice jinde kvůli globálním klimatickým změnám. Tvar ledovce je jiný, než býval," tvrdí Daniel Gutknecht ze švýcarského Federálního topografického institutu

Největší změny zaznamenány u Zermattu

Hranice změní tvar i na úpatí Matterhornu. Někde se ledová pole posunula o metr ve prospěch Itálie, jinde zas Švýcarska, čímž se kartografové obvykle nezabývají. Letecké snímky ale ukázaly, že na některých místech se hranice posunou ještě víc. "Největší změnu jsme zaznamenali u lyžařského střediska Zermatt. Tam došlo k odchylce větší než 100 metrů," vysvětluje Gutknecht. Návrh na změnu hranice bude muset odsouhlasit italský parlament, ve Švýcarsku o něm rozhodne skupina kartografů.

http://www.ct24.cz/gallerywindow.php?at_id=50827&mm_id=78214

 

Tuvalu

Globální oteplování mění také tvar čtvrtého nejmenšího státu světa, ostrova Tuvalu v Západním Pacifiku. Tím, že se zvyšuje hladina Tichého oceánu, mořská voda ukusuje stále větší části tropického ostrova. Místní obyvatelé dokonce tvrdí, že tvar ostrůvku se mění každý měsíc. "Dobrá loď Tuvalu jde ke dnu. Je to jistější než fakt, že zítra ráno vyjde slunce," říká námořník John Lakoto.
Tuvalu zmizí pod hladinou oceánu
Ostrov ležící na půli cesty mezi Novým Zélandem a Havají se podle vědců nejpozději do třiceti let ocitne pod hladinou oceánu a promění se v podmořský útes. Co bude s jeho 12 tisíci obyvateli, zatím nikdo netuší. Jisté je jen to, že ještě předtím budou Tuvalu sužovat obří vlny a mořské bouře.

 

Grónsko

Také ledové pláně pokrývající největší ostrov světa Grónsko jsou rok od roku menší. Zatímco v roce 1996 se jejich plocha zmenšila o 92 kilometrů čtverečních, o 9 let později to už bylo o 225 kilometrů. Tání navíc stále nabírá na tempu. Kam až povede, nikdo neví, a odborníci se v názorech různí. Podle některých by se Grónsko během několika staletí mohlo změnit v zelený ostrov. Zvýšená hladina oceánů by pak mohla zaplavit Londýn, země Beneluxu nebo Nilskou deltu.

 

Zdroj: http://www.ct24.cz/veda-a-technika/50827-zmeny-klimatu-meni-hranice-statu/

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.