Regionální geografie - střední Evropa

Tisk Email

Rakousko
Švýcarsko
Lichtenštejnsko
Polsko
Slovensko
Maďarsko
Rétorománi
9 spolkových zemí Rakouska
kanton
vojvodství
Horní Slezsko
Dolní Slezsko
Halič
Mazovsko
pusta
 
Švýcarské Alpy
Jura
Švýcarská plošina
Rakouské Alpy
Vysoké Taury
Nízké Taury
Vídeňská pánev
Západní Karpaty
Vysoké Tatry
Nízké Tatry
Malá Fatra
Velká Fatra
Bílé Karpaty
Javorníky
Slovenské rudohoří
Podunajská nížina
Východoslovenská nížina
Slezská nížina
Velkopolská nížina
Mazovská nížina
Velkopolská jezerní plošina
Pomořanská jezerní plošina
Mazurská jezerní plošina
Pobaltská nížina
Malopolská vrchovina
Lublinská vrchovina
Velká uherská nížina
Malá uherská nížina
Rhôna
Rýn
Aare
Dunaj
Inn
Enns
Dráva
Mur
Váh
Orava
Kysuca
Nitra
Hron
Morava
Ondava
Visla
Odra
Warta
Tisa
nádrž Orava
nádrž Liptovská Mara
nádrž Gabčíkovo
nádrž Zemplínská šírava
Bodamské jezero
Ženevské jezero
Neuchâtelské jezero
Curyšské jezero
Neziderské jezero
Blatenské jezero
Štětínský záliv
Gdaňský záliv

Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kap. Vyspělé evropské země - alpské země, Střední a východní Evropa, str. 34-45
Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2003, kap. Střední Evropa, str. 27-34
Školní atlas světa, Kartografie Praha
 
Další zdroje informací:

1. K daným číslům 1 - 18 na mapě přiřaďte správná města:
alt
Vaduz
Košice
Segedín
Innsbruck
Štětín
Bern
Poznaň
Štýrský Hradec
Curych
Gdaňsk
Debrecín
Katovice
Salzburg
Linec
Pécs
Vratislav
Krakov
Žilina
 
 
2. K daným číslům 1 - 10 na mapě přiřaďte správně 9 spolkových zemí Rakouska (jedna ze zemí přísluší dvěma číslům):
alt
Vídeň
Dolní Rakousko
Horní Rakousko
Štýrsko
Tyrolsko
Korutany
Salcbursko
Vorarlbersko
Burgenland
 
 
 
3. K daným číslům 1 - 10 na mapě Slovenska přiřaďte správná města a k číslům 11 - 18 správné geografické místopisné pojmy:
alt
Komárno
Poprad
Žilina
Prievidza
Nitra
Banská Bystrica
Košice
Trnava
Trenčín
Prešov
Velká Fatra
Gerlachovský štít
Zemplínská šírava
Váh
Podunajská nížina
Liptovská Mara
Dunaj
Slovenské rudohoří
 
 
4. Z uvedených plodin vyberte ty, které jsou typické pro státy střední Evropy:
cukrová řepa, brambory, olivy, čaj, žito, rýže, batáty, chmel, citrusy, bavlna, pšenice, řepka olejka.
 
5. Na obrázcích A - F jsou fascinující stavby a památky států střední Evropy, které jsou častým cílem turistů. Přiřaďte jednotlivé stavby 1 - 6 k obrázkům. Ve kterých státech je najdeme? Čím jsou zajímavé?
Aalt Balt Calt
Dalt Ealt Falt
 
1) Schönbrunn
2) Melk
3) Malbork
4) Wawel
5) Spišský hrad
6) Országház
 
6. Vytvořte správné dvojice:
1. Polsko
2. Slovensko
3. Maďarsko
4. Rakousko
5. Švýcarsko
6. Lichtenštejnsko
A) čokolády Nestlé, banky, přesné strojírenství, zbraně
B) Ikarus, potravinářství, bauxit, víno
C) roviny a jezera, brambory, důlní stroje, černé uhlí
D) banky, cestovní ruch, zubní protézy, poštovní známky
E) magnezit, papriky, horská krajina, Slovnaft
F) Steyr Motors, cestovní ruch, elektrospotřebiče, Schönbrunn
 

 

7. Prostudujte si následující tabulku a odpovězte na otázky týkající se střední Evropy:
alt
 
a) Který stát střední Evropy je nejlidnatější? Který má naopak nejméně obyvatel?
b) Ve kterých státech vyznává většina obyvatel římskokatolické křesťanství?
c) Ve kterém státě žije nejvíce muslimů?
d) Který stát má nejnižší a který nejvyšší HDP na obyvatele?
e) Ve kterých státech je pestré národnostní složení?
f) Ve kterém státě žije nejpočetnější menšina Maďarů?
g) Které státy jsou v současnosti (2010) členy EU?


 

Slovensko – nejkrásnější soutok střední Evropy
 
 
Jeden z nejkrásnějších říčních soutoků v nám blízkém středoevropském prostoru vytvářejí řeky Morava a Dunaj na slovensko-rakouské hranici.
Přímo nad ním se totiž tyčí jako orlí hnízdo na kolmé vápencové skále hrad Děvín, který tvoří soutoku monumentální kulisu. Pohled z nejvýše položené citadely na dvě splývající řeky je překrásný stejně jako současná podoba hradu, která vyvstala po mnohaleté rekonstrukci.
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 85 alt
 
Soutok Dunaje a Moravy se odtud jeví jako výrazně dvoubarevný – Dunaj má vodu zelenomodrou, zatímco Morava až odpudivě hnědočernou. Příčinou však není znečištění, ale přírodní podmínky v povodích, kde obě řeky sbírají vodu.
Zatímco voda v Dunaji pochází z velké části z alpských bystřin a ledovců, moravská voda v sobě obsahuje bahnité nánosy z nížin, kterými řeka na dolním toku z velké části protéká.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.