Jak pracovat s aplikací

Tisk Email

Interaktivní výuková aplikace je rozdělena na dvě části: biologii a zeměpis.

 
Každá část je členěna na jednotlivé ročníky studia, ve kterých jsou zpracovány tematické celky, vycházející ze ŠVP.
 
U celků je možné najít tyto záložky:
 
Klíčové pojmy – soubor pojmů k nastudování, které jsou pro dané téma stěžejní.
 
Nastudujte si – obsahuje odkazy na doporučenou literaturu a webové stránky, ze kterých je možné studovat. Další zdroje obsahují doporučené rozšiřující informace, podklady k samostudiu a hlubšímu seznámení s tématem.
 
Otázky a úkoly – představují soubor různých typů úloh k procvičování učiva, např. práce s textem, obrázky, problémové úlohy aj.
 
Testy – interaktivní testy k ověření získaných znalostí.
 
 
Zábava a zajímavosti – slouží k doplnění a odlehčení učiva.
 
Ke stažení – kategorie, ve které je možné najít různé materiály ke stažení, např. pracovní listy, určovací klíče, protokoly a další materiály využitelné v hodinách.
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.