Ekosystémy, biomy

Tisk Email


 

ekosystém

producent

konzument

reducent (destruent, dekompozitor)

pastevně - kořistnický potravní řetězec

rozkladný potravní řetězec

parazitický potravní řetězec

potravní síť ekosystému

potravní pyramida

koloběh látek

tok energie

produktivita ekosystému

ekosystém přírodní a umělý

dodatková energie

biom

tundra

tajga

opadavý listnatý les

vždy zelený subtropický a tropický les

step

savana

poušť a polopoušť

tropický deštný prales

biocyklus (sladkovodní, mořský, pevninský)

 

 

 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia, kapitoly Ekologie rostlin a hub, Živočichové a prostředí

 

Šlégl J., Kislinger F., Laníková J.: Ekologie a ochrana životního prostředí pro gymnázia, kapitoly Ekosystém, Biomy

 

Hančová H., Vlková M.: Biologie I. v kostce, kapitola Ekologie - Ekosystém, Biomy

 

atraktivní biologie - prezentace - ekosystémy

 

V sekci Biosféra najdete několik krátkých prezentací věnovaných jednotlivým biomům:

prezentace - biomy

 

 

 

1. Dobře si prohlédněte mapku a jednotlivým biomům (tundra, tajga, opadavý listnatý les, vždy zelený subtropický a tropický les, step, savana, poušť a polopoušť, tropický deštný prales) přiřaďte správnou barvu:

 

alt

zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

2. Pojmenujte a popište správně čtveřice obrázků:

biom - mapa - typická rostlina - typický živočich

Co všechno víte o tomto biomu?

 

a)

altalt  
altalt  

 

b)

altalt  
altalt  

Zdroj všech obrázků: www.wikipedia.org 

 

3. Pojmenujte všechny obrázky a vytvořte správné dvojice:

biom - typický zástupce

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

 

Zdroj všech obrázků: www.wikipedia.org

 

4. Popište mapu zoogeografických oblastí Země:strong>

pojmy do mapy: nearktická - neotropická - palearktická - etiopská - orientální - australská

 

alt

 

5. Doplňte správná slova do textu:

 

solné žlázy - hypertonické - ledviny -osmoregulace - močovinu - žábry

 

Mořští obratlovci se musí různými způsoby vyrovnávat s vysokým obsahem soli v mořské vodě. Toto prostředí je vzhledem k množství soli v jejich těle prostředí .....................

Paryby zadržují v krvi ............., mořští ptáci mají ....................... a kostnatým rybám pomáhají .............. a ............

Aktivní regulaci obsahu solí v těle mořských obratlovců nazýváme .......................

 

6. Doplňte ano - ne:

a) Medvědi jsou šelmy, tedy masožravci.

b) Mořští obratlovci přešli do moře druhotně z prostředí sladkovodního.

c) V biomu tropického deštného pralesa je druhově nejbohatší stromové patro.

d) Potravním zdrojem tundrových predátorů jsou mořští živočichové.

e) Nejnižší produkce biomasy v celé biosféře je v biomu pouště.

f) Ekologicky nevyvážené monokultury umožňují vývoj kalamitních škůdců

 

 

 

Věděli jste, že:

 

Pouště:

 • pouštní biom zahrnuje velmi širokou teplotní škálu, od horkých pouští (Sahara) po velmi chladné pouště (Gobi)
 • existují velice suché pouště, beze srážek a vegetace (Atacama)
 • roční srážky na poušti nikdy nepřesahují 250 mm
 • pro život v poušti jsou výborně přizpůsobeni velbloudi, z loje nakupeného v hrbech vzniká okysličováním voda, která se dostává do krevního oběhu
 • hojnými zástupci plazů na pouštích jsou agamy a scinkové (písečné ryby), kteří mají tělo ideálně přizpůsobené pohybu v písečných dunách
 • skvěle se přizpůsobil také fenek, psovitá šelma s noční aktivitou, má výborný čich a citlivý sluch

 

Tropické deštné pralesy:

 • jsou biomy s nižší nadmořskou výškou a hojnými dešťovými srážkami
 • vlhkost při zemi zůstává stále kolem 90%
 • tropické lesy se vyznačují nesmírným druhovým bohatstvím organismů (rostlin, živočichů a hub), jejichž přesný počet a popis asi nikdy nezjistíme
 • stromy rostou v křehké rovnováze s obklopujícím prostředím
 • křiklavě zbarvené žáby dendrobatky vytváří v kožních žlázách jed, který ochromuje nervy a svaly postiženého
 • většinu svého života tráví hlavou dolů lenochodi, slézt na zem jim trvá 10 dní
 • životu v tropickém lese jsou výborně přizpůsobení pygmejové, lidé velmi malého tělesného vzrůstu obývající údolí Konga
 • hojně rozšířenými rostlinami deštných lesů jsou masožravé láčkovky
 • v pohybu po stromech pralesa Bornea a Sumatry vynikají orangutani
 • samotářsky a skrytě žije v pralesích kolem rovníku i okapi pruhovaná, blízká příbuzná žirafy

Tundra:

 • život v tundře výrazně ovlivňují 2 faktory: chlad a tma
 • půdní podloží je trvale zmrzlé
 • v krátkém polárním létě roztaje pouze povrchová vrstva půdy
 • i přes nepříznivé podmínky je druhová skladba živočichů poměrně bohatá (sob, pižmoň, liška, vlk, rosomák, sysel, hraboš, lumík)
 • pižmoni mají dlouhou a hustou srst, která jim pomáhá udržet tělesnou teplotu v mrazech
 • zajícům vyrostou na podzim na chodidlech silné polštářky z chlupů, tzv. zaječí sněžnice, díky nim rychle běhají na měkkém sněhu
 • společníkem člověka na dalekém severu je odedávna sob, jeho domestikaci usnadnil stádový instinkt

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.