Houby (Porifera)

Tisk Email

 


 

houby = houbovci = Porifera

diblastica

gastrula

ektoderm

entoderm

mezenchym (mezoglea)

centrální duitina

oskulum

ostie

typ askonní, sykonní, leukonní

límečkovité buňky (choanocyty)

amoebocyty

skleroblasty

jehlice (sklerity)

spongoblasty, spongin

archeocyty

porocyty

pučení

kolonie

gemule

amfidisky

porus

hermafroditi

amfiblastula

vápenaté houby (houba voštinatá)

křemičité houby (houba pletená, houba pohárová, houba rybničná, houba říční)

rohovité houby (houba mycí, houba koňská)

 

 

 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia, kapitola Živočišné houby (Porifera)

 

Smrž J., Horáček I., Švátora M.: Biologie živočichů pro gymnázia, kapitola Houby (Porifera)

 

Hančová H., Vlková M.: Biologie v kostce II., kapitola Houby (Porifera)

 

Prezentace Porifera

 

 

 

1.Pojmenujte jednotlivé tělní typy hub:

 

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

Popište, jak se od sebe jednotlivé typy liší.

Při popisu užívejte pojmy ektoderm, entoderm, rosolovitý mezenchym, ostie, oskulum, límečkovité buňky, centrální dutina.

 

alt alt alt

Zdroj obrázků: www.cs.wikipedia.org

 

V jakém prostředí houby žijí?

Popište, jakým způsobem získávají houby potravu.

Jak dýchají?

 

2. Na obrázcích vidíte houbu, která měla ještě nedávno velký praktický význam. Houbu pojmenujte a vysvětlete, k čemu se v minulosti používala.

 

alt alt alt

Zdroje obrázků: www.dscc.edu, www.esu.edu, www.wikipedia.org

 

3. Doplňte pojmy do vět:

 

archeocyty

Diblastica

pučením

gastruly

houba rybničná

amoebocyty

amfiblastula

oskulum

 

a) Houbovci se nepohlavně rozmnožují ....................

b) Larva houbovců se nazývá .....................

c) Houbovci ustrnuli na vývojovém stupni ................

d) Gemule bez amfidisků vytváří .............................

e) Živočichy se dvěma zárodečnými listy nazýváme .....................

f) Velký vyvrhovací otvor hub se nazývá .......................

g) Částečky potravy od límečkovitých buněk roznášejí po těle houby ....................

h) Buňky, v nichž vznikají vnitřní pupeny a pohlavní buňky, se nazývají ....................

 

4. Jednotlivé zástupce zařaďte správně do systému:

 

Zástupci: houba koňská, houba voštinatá, houba pletená, houba mycí, houba říční, houba pohárová, houba rybničná

 

Systém: houby vápenaté, křemičité, rohovité

 

 

5. Jednotlivé pojmy rozdělte do tabulky podle toho, zda souvisejí s pohlavním, či nepohlavním rozmnožováním hub.

 

gemule, gastrula, pučení, kolonie, archeocyty, amfidisky, porus, hermafrodit, amfiblastula, vnitřní pučení

 

Nepohlavní rozmnožování: Pohlavní rozmnožování:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věděli jste, že:

  • houbami se může živit jen několik druhů specializovaných vodních živočichů, např. jehla mořská, přílipka
  • mezi nejkrásnější houby patří houba pletená, tzv. Venušin koš, která žije solitárně v pobřežních vodách u Filipín
  • za obra mezi houbami je považována houba pohárová, která dosahuje velikosti až 1,5 m
  • na ulitách, ve kterých se usazuje v moři žijící rak poustevnický, se usazuje houba domečková
  • na zbarvení hub se podílejí symbiotické řasy, sinice nebo bakterie, které žijí v jejich mezoglee
  • v dutinách hub žijí drobné ryby, kroužkovci nebo krabi, kteří zde nacházejí potravu a ochranu

Prohlédněte si, jak překrásnými živočichy houby (Porifera) jsou:

 

alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt
alt alt

 

Zdroje obrázků (pořadí odkazů odpovídá pořadí fotografíí):

www.bu.edu, www.bioweb.uwlax.edu, www.wikipedia.org, www.cbu.edu, www.bioweb.uwlax.edu, www.bioweb.uwlax.edu, www.seanet.stanford.edu, www.wikipedia.org, www.wikipedia.org, www.science.kennesaw.edu, www.wikipedia.org, www.wikipedia.org, www.species.wikipedia.org, www.cs.wikipedia.org

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.