Vylučovací soustava

Tisk Email


 

odpadní produkty metabolismu

ledvina

exkrece

osmoregulace

močovod

močový měchýř

močová trubice

ledvinová branka

kůra ledviny

dřeň ledviny

nefron

přívodná a odvodná tepénka

ledvinné tělísko (Bowmanův váček a klubíčko = glomerulus)

vinuté kanálky 1. řádu

rovné kanálky

Henleova klička

vinuté kanálky 2. řádu

sběrací kanálky

pyramidy ledvinné

ledvinné papily

ledvinné kalichy

průtok krve ledvinou

glomerulární filtrace

tubulární rezorpce

ledvinová pánvička

ultrafiltrát

primární moč

definitivní moč

antidiuretický hormon (ADH)

aldosteron

renin

erytropoetin

ledvinné kameny

infekce a záněty ledvin

chronické či akutní selhání ledvin

hemodialýza (umělá ledvina)

transplantace ledvin

rakovina ledvin

záněty močových cest

 

 

 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro gymnázia, kapitola Soustava vylučovací

 

Novotný I., Hruška M.: Biologie člověka, kapitola Vylučovací soustava

 

Hančová H., Vlková M.: Biologie v kostce II., kapitola Vylučovací soustava

 

Prezentace Vylučovací soustava

 

Atraktivní biologie - prezentace Vylučovací soustava

 

 

 

1. Nejen podle obrázku (jehněčí ledviny) popište lidské ledviny jako celek. Kde je tento nesmírně důležitý orgán lidského těla uložen? Jakou má funkci?

 

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

2. Podle obrázku pojmenujte základní orgány vylučovací soustavy:

 

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

Odpovězte na následující otázky:

 

a) Obsahují močovody svalovinu? Pokud ano, jakou?

b) Jakou kapacitu má močový měchýř?

c) Popište svěrač močového měchýře.

d) Jak dlouhá je močová trubice žen, popř. mužů?

 

3. Přiřaďte pojmům správná čísla:

 

alt

ledvinná branka

tukový obal ledviny

močovod

parenchym ledviny

dřeň ledviny

ledvinová tepna a žíla

kůra ledviny

vazivová blána

ledvinová pánvička

ledvinný kalich

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

4. S pomocí obrázku a těchto pojmů: přívodná a odvodná tepénka, klubíčko = glomerulus a Bowmanův váček vysvětlete proces glomerulární filtrace.

 

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

5. Vysvětlete proces tubulární rezorpce. Pomozte si obrázkem, používejte pojmy z nabídky.

 

alt

vinuté kanálky 1. řádu

 

rovné kanálky

 

Henleova klička

 

vinuté kanálky 2. řádu

 

zpětné vstřebávání vody, glukózy, sodíku

 

zahušťování moči

 

primární a definitivní moč

 

ultrafiltrát

 

 

Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

 

 

1. V ledvinné pánvičce, v ledvinných kališích a vývodných močových cestách se mohou tvořit močové kameny. Nejčastěji vznikají vysrážením solí vápníku. Močové kameny jsou často příčinou vzniku infekce v močových cestách. Mohou bránit odtoku moči. Projevují se ledvinovou kolikou. Je to záchvatovitá bolest. Léčba spočívá v tlumení bolesti, je třeba zajistit velký přísun tekutin. Doporučuje se teplá koupel a intenzivní tělesný pohyb. Kamínky často vyjdou z těla ven samy. Při velkých bolestech je však nezbytná rychlá lékařská pomoc.

 

Močový kámen o velikosti 8 mm:

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.cz

 

2. Hemodialýza

Účinnou léčbou při selhání ledvin, kdy ledviny nevykonávají základní funkce, moč se netvoří a nevylučuje, je hemodialýza. Princip této metody (umělá ledvina) je založen na fyzikálním procesu, při kterém ve směru koncentračního spádu přecházejí látky selektivně propustnou membránou.Krev nemocného se vede z pažní tepny do přístroje a zpět do žíly v blízkosti pažní tepny. Tato metoda nahrazuje vylučovací funkci ledvin. Bez funkčních ledvin přežije organismus jen několik málo dní . Dialyzační terapie poskytuje čas na přípravu pacienta na transplantaci ledviny a nalezení vhodného dárce.

 

Dialyzační přístroj:

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.cz

 

Schéma dialyzačního procesu:

alt

Zdroj obrázku: www.wikipedia.cz

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.