Regionální geografie - západní Evropa

Tisk Email

Spojené království Velké Británie a Severního Irska

Irsko
Francie
Belgie
Nizozemsko
Lucembursko
Německo
 
EU
Anglie
Skotsko
Wales
Severní Irsko
Midlands
Benelux
Vlámové
Valoni
poldry
Randstad Holland
Burgundsko
Champagne
Bordeaux
Bretaň
Alsasko
Lotrinsko
NDR, SRN
Berlínská zeď
16 spolkových zemí Německa
Porúří
Porýní
 
Orkneje
Hebridy
Shetlandy
Man
Jersey
Guernsey
Korsika
Rujana
Fehmarn
pol. Cornwall
Bretaňský pol.
Severní moře
Irské moře
Keltské moře
Středozemní moře
Biskajský záliv
Lví záliv
Bristolský záliv
Cardiganský záliv
Severní průliv
Svatojiřský průliv
průliv La Manche
Calaiská/Doverská úžina
Kaledonský kanál
Kaledonské hory
Grampiany
Jihoskotská vysočina
Penninské pohoří
Kambrické pohoří
Francouzské středohoří
Ardeny
Vogézy
Jura
Pyreneje
Francouzské Alpy
Středoněmecká vysočina
Bavorské Alpy
Severoněmecká nížina
Meklenburská jezerní plošina
Francouzská nížina
Akvitánská pánev
Pařížská pánev
Temže
Severn
Seina
Loira
Garonna
Rhôna
Maas
Šelda
Rýn
Ruhr
Mosel
Neckar
Mohan
Dunaj
Labe
Odra
Vezera
Emže
Bodamské jezero
jezero Ijsselmeer
jezero Lough Neagh
jezero Loch Ness


Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kap. Vyspělé evropské země, str. 20-27
Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2003, kap. Západní Evropa, str. 15-21
Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2003, kap. Západ střední Evropy, str. 28-29
Školní atlas světa, Kartografie Praha
 
Další zdroje informací:

1. K daným číslům 1 - 20 na mapě přířaďte správná města:
alt

 

Londýn
Lutych
Le Havre
Grenoble
Glasgow
Antverpy
Marseille
Rotterdam
Belfast
Birmingham
Brusel
Lyon
Manchester
Dublin
Paříž
Amsterdam
Sheffield
Edinburgh
Bordeaux
Štrasburk
 

 

 
2. K daným číslům 1 - 16 na mapě přiřaďte správné spolkové země:
alt
Bádensko- - Württembersko
Bavorsko
Berlín
Braniborsko
Brémy
Dolní Sasko
Durynsko
Hamburk
Hesensko
Meklenbursko - Přední Pomořansko
Porýní - Falc
Sársko
Sasko
Sasko - Anhaltsko
Severní Porýní - Vestfálsko
Šlesvicko - Holštýnsko

 

 

 

 
3. Které z uvedených států západní Evropy nepatří mezi zakládající členy EU?
Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Německo, Irsko, Francie.
 
4. Uveďte, které informace nesouvisí s regionem západní Evropa:
 
a) výhodná geografická poloha při hlavních rozvojových osách
b) státy regionu vybudovaly velké koloniální říše
c) všechny státy regionu jsou členy G8
d) jádro evropské integrace
e) slabé zalidnění
f) jádro římskokatolického světa
g) hospodářsky nejvyspělejší část Evropy
h) mezi přistěhovalci je muslimská menšina
i) v regionu se vyskytuje vegetační pás tajga
j) obyvatelé regionu mluví románskými, germánskými a keltskými jazyky
 
5. Na obrázcích A - L jsou fascinující stavby a památky států západní Evropy, které jsou častým cílem turistů. Přiřaďte jednotlivé stavby 1 - 12 k obrázkům. Ve kterých státech je najdeme? Čím jsou zajímavé?
Aalt Balt Calt
Dalt Ealt Falt
Galt HAppleMark Ialt  
Jalt Kalt Lalt  
 
1. Stonehenge
2. Versailles
3. Centre Pompidou
4. Katedrála Notre-Dame
5. Louvre
6. Katedrála v Chartres
7. Arc de Triomphe
8. Neuschwanstein
9. Windsor Castle
10. Newgrange
11. Zwinger
12. Náměstí Grand Place
 
6. Které z uvedených plodin nejsou typické pro státy západní Evropy?
brambory, tabák, citrusy, pšenice, kukuřice, vinná réva, palma kokosová, bavlník, rýže, cukrová řepa, cukrová třtina, žito.
 
7. Vytvořte správné dvojice (stát x charakteristika):
1) Německo A) Michelin, jaderná energie, vinařství
2) Francie B) poldry, zahradnictví, sýry
3) Velká Británie C) banky a pojišťovny, ocel, železo
4) Irsko D) Opel, Rujana, hutnictví
5) Belgie E) Midlands, Shell, dopravní prostředky
6) Nizozemsko F) Vlámové a Valoni, zbraně, broušené diamanty
7) Lucembursko G) lihovary a pivovary, pastviny, lékařské přístroje
 
8. Francie byla významnou koloniální mocností, v současnosti má ještě několik zámořských území. Pomocí mapky určete, která z uvedených francouzských zámořských území jsou bývalá a současná.
U současných uveďte, ve kterém moři, oceánu leží.
 
Nová Kaledonie, Džibutsko, Burkina Faso, Mayotte, Gabon, Réunion, Guadeloupe, Vanuatu, Komory, Francouzská Polynésie

 

alt

Zdroj: en.wikipedia.org/wiki/France

 

9. Které z uvedených firem nejsou německé?
Bosch, Christian Dior, Renault, Audi, Philips, Unilever, Volkswagen, Dunlop, Siemens, BMW


Amsterdam – město hříchu
 
 
Jedním z nejvíce přátelských míst Evropy je bezesporu Amsterdam. Město s mnoha grachty, coffee shopy a uličkami lásky. Hodně turistů je volí jako cíl své cesty - je to totiž město hříchu. Proslulost Red light districtu a coffee shopů již dávno překročila hranice Nizozemska. Legální prodej měkkých drog a ulice plné výloh s děvčaty jsou velkým lákadlem.
Čtvrť červených luceren (uličky lásky) se v Amsterdamu staly velkou turistickou atrakcí. Ve dne i v noci jsou v oknech a výlohách k dispozici prodejné dívky. Lidé do uliček chodí také proto, že jsou nejstarší částí Amsterdamu a nachází se zde i mnoho historických budov.
alt
 
V celém Nizozemsku je marihuana legální, ovšem jsou různá omezení, která musíte respektovat. Každý si v Amsterdamu přijde na své, pokud patříte mezi konzumenty marihuany nebo mezi ty, kteří by chtěli marihuanu poprvé ochutnat. V ulicích města najdete mnoho obchodů s potřebami ke kouření, semínky pro vlastní pěstování marihuany, různými pochutinami z marihuany a coffee shopů, kde se marihuana přímo prodává.
V Nizozemsku jsou lehké drogy legální. Ostatní, jako kokain, speed, extáze, nejsou povolené, ale na ulicích je nabízí spousta pochybných obchodníků. V coffee shopech můžete nakoupit nejvíce 5 gramů marihuany či hašiše, při náhodné kontrole u sebe nesmíte mít více než 20 gramů. Samozřejmě nesmíte marihuanu ani hašiš vyvážet za hranice státu. V Amsterdamu je coffee shopů opravdu hodně. Některé jsou jen malinké prodejny, jiné několikapatrové kluby. Ve většině z nich neprodávají alkohol. Při vstupu se musíte většinou prokázat nějakým svým dokladem s fotkou a rokem narození.
alt
 
V Amsterdamu najdeme mimo jiné i mnoho muzeí. Kromě muzea námořnictví, marihuany, diamantů či erotiky byste si určitě neměli nechat ujít návštěvu van Goghova muzea. Může se pochlubit největší světovou sbírkou děl slavného Vincenta.
Největším a nejnavštěvovanějším muzeem v Nizozemsku je Rijksmuseum. Jeho expozice každý rok zhlédne jeden milion lidí. Jsou zde ke zhlédnutí díla Veermerova, Halsova, Steenova, Ruisdelova a samozřejmě Rembrandtova.

Zdroj: mesta.orbion.cz/amsterdam/coffee/ (upraveno)

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.