Houby

Tisk Email

vlákna – hyfy

podhoubí – mycelium
chitin
glykogen
nepravá pletiva – plektenchym
plodnice - třeň, klobouk, hymenofor a hymenium (výtrusorodé rouško) - typy výtrusorodého rouška (hrotnaté, lupenité, rourkaté), plachetka, prsten, závoj
symbióza
mykorhiza
lichenismus
saprofytismus
parazitimus
pučení
výtrusy - pohyblivé – zoospóry, nepohyblivé – ve vřeckách askospory, na basidiích basidiospory, na konidioforech – konidie
fungicidy
 
Chytridiomycety: rakovinovec bramborový, lahvičkovka
Mikrosporidie: hmyzomorka včelí
Zygomycety: kropidlovec černavý, plíseň hlavičková
Ascomycety: kvasinky (alkoholové kvašení, zástupci - kvasinka vinná a k. pivní), paličkovice nachová (námel, alkaloidy), štětičkovec (antibiotikum penicilin), kropidlák, lanýž, smrž, ucháč
Basidiomycety: sněti (sněť prašná a mazlavá) , rzi, dřevokazné houby - choroše, václavka obecná, jedlé: pečárka polní, bedla, čirůvka májovka, ryzec pravý, hlíva ústřičná, muchomůrka růžovka, holubinka nazelenalá, hřib hnědý, kozák březový, křemenáč osikový, klouzek modřínový, jedovaté: muchomůrka zelená, m. červená, závojenka olovová, hřib satan
 

 
Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Houby
Výuková prezentace - Houby
 
Další zdroje informaci:
 

Vše o droždí

 

 

1. Zástupci hub

 

a) Pojmenujte druhy hub na obrázcích.

b) Určete, které ze zobrazených druhů patří mezi houby vřeckovýtrusné a které mezi houby stopkovýtrusné.

c) Rozdělte je na houby jedlé a jedovaté.

 

a) b)
alt alt
c) d)
alt alt

e)

alt

f)

alt

 

Zdroj obrázků: www.wikipedia.org (kliknutím na obrázek zjistíte podrobnější informace o vyobrazeném druhu)

 

2. I jedlými houbami se lze otrávit

 

Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky

 

Houbaření je sice český národní sport, přesto (nebo právě proto?) se u nás každoročně houbami otráví mnoho lidí. Někdy jde dokonce o otravy smrtelné.

Nikdo by neměl jíst houby, které dokonale nezná. Předpovídat jedovatost podle barvy, vůně, chutě a dalších nepřímých známek je nejlepší cesta k otravě. Smrtelně jedovaté houby jsou totiž většinou nenápadné, voní a chutnají dobře. Záludností smrtelných otrav je i to, že někdy se první příznaky objevují až za několik dní po požití houby.

Jednou jedlá, jindy jedovatá

Kromě klasických otrav požitím jedovaté houby se může objevit otrava z hub, které primárně jedovaté nejsou. Přejaly však nějakou jedovatou látku z okolí.

Olověné houby

Sběr a konzumace hub v oblastech, které jsou zamořeny např.těžkými kovy nebo radioaktivním spadem, je zcela nevhodná a nerozumná činnost, a to i v ojedinělých případech (o pravidelnějším sběru a konzumaci nemluvě). Celkově se proto zásadně nedoporučuje sběr na skládkách, v okolí cest s rušnou automobilovou dopravou nebo například na radioaktivních haldách v okolí uranových dolů.

Houby v igelitce

Další možností, jak se "otrávit nejedovatými houbami", je otrava ze zkažených hub (např. zapařených). Otravu pak způsobuje jed produkovaný mikroorganismy a plísněmi, které se v nevhodně skladovaných houbách a houbovitých pokrmech namnožily. Princip je podobný jako u otravy ze zkaženého masa.

K jedlým houbám, které je nutné delší dobu tepelně zpracovávat, patří hřib kříšť, koloděj, Quéletův, nachový, václavky, strmělka mlženka a muchomůrka pošvatá. Pokud je dostatečně nepovaříte, může se po jejich konzumaci objevit zvracení a průjem.

Ke smrtelně jedovatým houbám u nás patří muchomůrky zelená, jízlivá, červená, tygrovaná, dále čepičatka jehličnanová, vláknice Patouillardova a pavučinec plyšový.

Pod pojmem otrava z hub se ale skrývá široká paleta příznaků a následků závisejících na druhu požité houby, okolnostech, za kterých byla sebrána, množství této houby a způsobu, jakým byla upravena, a samozřejmě osobních dispozicích konzumenta.

Jedovatá smaženice

Výsledkem může být na jedné straně pouze střevní nevolnost (po konzumaci nedostatečně tepelně upraveného satana) nebo dočasné změny psychiky, na druhé straně trvalá invalidita či smrt (při požití muchomůrky zelené či pavučince plyšového). Je velmi těžké určit, jaké množství houby již vyvolá dané příznaky, obsah jedu totiž zpravidla silně kolísá v závislosti na mnoha těžko zjistitelných okolnostech.

Alergie, nebo otrava houbami?

Potravinová alergie na houby může mít podobné příznaky jako otrava – zvracení, průjem. Je způsobena několika druhy alergenů. Některé jsou zničeny tepelnou úpravou, některé ani povaření nebo působení trávicích šťáv nezničí. To je další důvod pro dostatečnou tepelnou úpravu hub. Pokud máte nějakou nežádoucí reakci nebo cítíte nevolnost po požití hub a nejste si jejich nezávadností jisti, je nutné se vypravit do nemocnice a pokud možno s sebou vzít jejich zbytky.

První příznaky jsou shodné u alergie, lehké otravy nebo smrtelné otravy: zvracení, průjem, bolesti břicha.

Potom může i při smrtelné otravě nastat přechodné zlepšení a teprve za několik dalších dní selžou játra

 

(Zdroj: http://www.pylovasluzba.cz/novinky/i-jedlymi-houbami-se-lze-otravit-232)

 

 

a) Jak se liší alergie na houby od otravy houbami?

b) Uveďte příklady hub, které jsou jedlé, ale je nutné nejprve pořádně tepelně zpracovat:

c) Které látky přijímané houbami z okolního prostředí mohou způsobovat otravy?

d) Které orgány našeho těla jsou nejvíce ohroženy při houbových otravách?

e) Uveďte příklady našich jedovatých hub.

f) Kde bychom neměli sbírat houby a proč?

g) Jak správně postupovat při sbírání hub?

h) Proč některé jedlé houby mohou vyvolat otravu?

 

3. Životní cyklus hub

 

Na obrázcích jsou nakresleny životní cykly stopkovýtrusných a vřeckovýtrusných hub. Popište životní cyklus stopkovýtrusné houby a srovnejte jej s životním cyklem houby vřeckovýtrusné:

 

a) Stopkovýtrusné houby b) Vřeckovýtrusné houby
alt alt

 

4. Rozmnožování hub

 

Doplňte vhodné výrazy:

 


 

Následující obrázky souvisí s rozmnožováním různých skupin hub. Vysvětlete, jak:

 

a) b) c)
alt alt alt
Zdroj obrázků: www.wikipedia.org    

 

5. Charakteristika hub

 

Vyberte vhodné slovo:

 

Houby tvoří - netvoří samostatnou říši. Mají - nemají chlorofyl (zelené barvivo), proto se živí autotrofně - heterotrofně. Saprofytické houby rozkládají mrtvá - živá těla jiných organismů. Někdy - vždy žijí na živých tělech a způsobují nemoci. Takové houby můžeme označit jako saprofyty - parazity. Zvláštním typem symbiózy u hub je mykorhiza - mutualismus. Vlastní tělo hub tvoří podhoubí - plodnice. To, co sbíráme jako houby, jsou těla - plodnice hub. V nich vznikají drobné výtrusy (spory), jimiž se houby živí - rozmnožují.

 

 

6. Popište části těla stopkovýtrusné houby

 

alt

 

Zdroj obrázku:www.wikipedia.org

 


 

Poznáte naše houby? Můžete se otestovat:

 

 


 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.