Etologie

Tisk Email

Behaviorismus

I. P. Pavlov

K. Lorenz

reflex - podmíněný, nepodmíněný

chování - vrozené, získané

kineze

taxe

instinktivní chování

klíčový podnět

prahová hodnota podnětu

potravní chování

ochranné chování - strnutí na místě, mimetické chování, pohybové ochranné chování

komfortní chování

grooming

rozmnožovací chování - rivalita, partnerské chování, péče o mláďata

sociální chování

societa (náhodná, anonymní otevřená, neanonymní otevřená, anonymní uzavřená, neanonymní uzavřená)

komunikace - chemická, dotyková, akustická, optická

hravé chování

vtisk = imprinting

přivykání

podmiňování

 

 

Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Etologie živočichů

 

Další zdroje informací:

 

Obecná etologie - Masarykova univerzita

Česká a slovenská etologická společnost

 

Veselovský Z.: Etologie: biologie chování zvířat. Praha: Academia, 2008. 407s. ISBN 978-80-200-1621-8

Uhlenbroeková Ch.:Život zvířat. Praha: Euromedia Group, k. s. - Knižní klub, 2009. 512 s. ISBN 978-80-242-2499-2

 

 

1. Vyberte správná tvrzení. Písmena u správných tvrzení vytvoří tajenku:

 

V Shlukování je způsob ochrany před nepřítelem.

T Mraveniště je příkladem anonymní otevřené society.

T V societách jsou jedinci často hierarchicky uspořádáni.

I Jestliže si vlk lehne na záda, vyjadřuje submisivitu (podřízenost).

A Autotomie je typická pro kopytníky.

S Feromony jsou chemické látky sloužící k dorozumívání.

X Čepýření peří je příkladem dotykové komunikace.

K Dupnutí kopytem do země je příkladem akustické komunikace.

E Popelení je příkladem ochranného chování.

 

 

a) Imprinting neboli ......................... (viz. tajenka) je ustálená odpověď na krátkodobý podnět z raného mládí. Např. mláďata si natrvalo vtisknou podobu své matky.

 

LEAD Technologies Inc. V1.01 Na fotografii je příklad imprintingu. Pokuste se tento konkrétní příklad blíže vysvětlit.

Zdroj obrázku: http://www.pigeon.psy.tufts.edu/avc/zentall/default.htm

 

 

 

b) Vysvětlete pojem, který tvoří zbývající písmena:

 

2. Ruský vědec I. P. Pavlov se zabýval studiem nepodmíněných reflexů. Známé jsou jeho pokusy se psy.

 

alt alt

a) Vysvětli pokus.

 

b) Co tímto pokusem Pavlov dokázal?

 

c) Jaký je rozdíl mezi podmíněnými a nepodmíněnými reflexy? Uveďte příklad.

 

3. Na obrázcích (A-D) jsou vyobrazeny různé typy chování živočichů. Vyberte správnou kombinaci obrázků a typů chování:

a) rozmnožovací chování (rivalita) - hravé chování - grooming - komfortní chování

b) rozmnožovací chování (péče o mláďata) - rozmnožovací chování (rivalita) - sociální chování - sociální chování

c) hravé chování - rozmnožovací chování (rivalita) - komfortní chování - potravní chování

d) hravé chování - ochranné chování - mimetické chování - komfortní chování

 

A. B.
alt alt
C. D.
alt alt

Zdroj obrázků: www.wikipedia.org

 

4. Grooming

 

Grooming je příkladem komfortního chování se sociálním významem. Tento projev chování je zachycen na následujících fotografiích; vysvětlete pojem grooming vlastními slovy:

 

 

 

alt alt 
Groomig u ptáků (zdroj www.wikipedia.org) Grooming u opic (Foto A. Sniegon)
   

 

5. Chování koljušek

 

Přečtěte si text a odpovězte na následující otázky:

 

Koljuška tříostná je ryba. Zvlášní typ vrozeného chování se projevuje u samečků tohoto druhu. Při páření se mění barva břicha samečků ze stříbrné na červenou. Jestliže se přiblíží stříbrně zbarvená samička s kulatým bříškem, snaží se ji sameček přilákat do hnízda, aby nakladla jikry. Samečci se v době tření chovají velmi agresivne vůči ostatním samečkům.

 

Byly provedeny dva pokusy, ve kterých se zjišťovalo, co vyvolává agresi u samečků.

 

U pokusu č. 1 byly použity modely různých tvarů a barev. Sameček nereagoval agresivně na reálný model koljušky (A), nereagoval ani na model (C), ale útočil na modely B a D:

 

A B C D
alt

 

U pokusu č. 2 útočil sameček na všechny modely:

 

A B C D
alt

 

a) Objasněte, co je podnětem pro agresivní chování samečků koljušek?

b) Proč se nesnažil sameček pářit s žádným z modelů?

c) Jaké modely bychom museli pro pokus vytvořit, abychom dokázali, co je podnětem k páření?

d) Uveďte další konkrétní případy agrese v živočišné říši, o kterých jste slyšeli nebo se s nimi setkali.

 

6. Na následujících fotografiích jsou zachyceny různé projevy chování. Pokuste se každý typ chování popsat alespoň třemi větami. Použijte odborné termíny, které jste se při studiu tématu etologie naučili:

 

A B
alt alt
C D
alt alt
(Foto A. Sniegon)  

 


 

Zahrejte si pexeso na stránkách ZOO Ostrava:

 

Pexeso zvířata

Pexeso mláďata

 

Proč by se měli chovatelé zabývat welfare zvířat?

 

Řada studií o domestikovaných prasatech, která utekla zpátky do přírody, ukazuje, že jejich chování se úzce podobá chování evropských divokých prasat, z nichž dnešní prasata pocházejí. Dokonce i v podmínkách intenzivních chovů lze u prasat stále ještě pozorovat většinu původních rysů chování. Pochopíme-li tak jejich přirozené chování, budeme moci přesněji určit a účinněji řešit celou řadu problémů spojených s welfare prasat....

 

Chcete se dovědět více o chování hospodářských zvířat, jejich právech nebo welfare? Řadu zajímavých informací najdete na stránkách Společnosti pro zvířata.

 

alt
Zdroj obrázku: www.wikipedia.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.