Ryby - procvičení učiva

Tisk Email

 

Otázky a úkoly k procvičování učiva
1. Představte si, že jste výzkumným pracovníkem a máte v laboratoři určit stáří ryby podle dodaných částí jejího těla. Máte k dispozici mikroskop a základní pomůcky k mikroskopování, lupu a pravítko. Části těla, které můžete pozorovat, jsou požerákové zuby, žábra, srdce, šupiny, oko a játra. Jak byste nejjednodušším způsobem zjistili požadovaný údaj?
2. Ryby nemají víčka a tak nemůžou zavřít oči. Spí ryby vůbec někdy?
3. Poznejte rybu:
a) Tato jihoamerická ryba má ostré zuby, loví v hejnech, která během několika minut dokážou sežrat zvíře velké jako prase. O jakou rybu se jedná?
b) Jeden druh ryby, žijící na dně, vypadá v mládí jako normální ryba, s dospíváním si však lehá na bok a začne se mu stěhovat oko tak, že nakonec jsou obě oči na jedné straně. Víte, jaký je název této zvláštní ryby?
c) Zvláštní tvar těla má ryba, která umí plavat ve svislé poloze. Samečci uchovávají oplodněná vajíčka ve váčku na břiše. Jak se jmenuje tato ryba?
d) Ploutve jedné zajímavé ryby nemají žádné kůstky a jsou srostlé v jednu dlouhou souvislou ploutev. Tělo této ryby je většinou bez šupin. Potkat ji můžete i u nás. Jak se ryba nazývá?
e) Tato ryba žije v teplých mořích. Když se dostane do nebezpečí, nafoukne se jako balon a někdy vyplave na hladinu břichem vzhůru. Tím vyděsí útočníka a uplave. Jaké je její jméno?
 
4. Vysvětlete, jaký je rozdíl ve způsobu života a tvaru těla ryb v jednotlivých rybích pásmech.
 
5. Vyjmenujte ve správném pořadí části mozku ryb:
 
a).................. b) ....................... c) ..........................d)...........................e)............................
 
6. Vysvětlete vlastními slovy, co znamená následující věta: „ Ryby jsou většinou gonochoristé, většina našich ryb nemá výrazný pohlavní dimorfismus.“
 
7. Doplňte text:
 
Trávicí soustavu ryb tvoří..........................................., jícen, .................................., střevo a řiť. Řiť ústí ................řitní ploutví a je většinou samostatná. Játra jsou velká, slouží jako zásobárna .................... .Žlučník je vyvinutý, žluč pomáhá při trávení. Zuby mohou být na čelistech, na kostech patra, na stěnách dutiny ústní, u některých druhů ryb např. lososovitých je ozuben i jazyk. Některé ryby (např. kaprovité) mají zuby na žaberním oblouku. Jedná se o tzv. ............................. zuby. Vychlípením hřbetní strany trávicí trubice se u některých ryb vyvinul.................................................... . Jeho stěna je bohatě prokrvena. Sekrecí nebo resorpcí plynů mezi měchýřem a krví může ryba měnit svou specifickou hmotnost tak, aby se udržela v určité .................................... . Tento orgán plní také funkci sluchovou, protože změny tlaku jsou u některých ryb přenášeny vibracemi kůstek ............................... aparátu do vnitřního ucha. U některých tropických ryb, které žijí ve vodách chudých na kyslík, je jeho povrch zřasen, a tak může plnit i funkci ........................................... . Tyto ryby pohlcují na povrchu hladiny vzduch, který se dostává kanálkem do měchýře. Jiné ryby mají místo tohoto orgánu plicní vaky, které vznikají vychlípením jícnu z jeho břišní strany.
 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.