Austrálie-přírodní poměry

Tisk Email

Indický a Tichý oceán

Timorské,Arafurské,Korálové,Tasmanovo moře

Velký australský, Carpentarský , Žraločí,Spencerův záliv

Torresův a Bassův průliv

Tasmánie,Norfolk,Kokosové a Vánoční ostrovy,Velký písečný ostrov,Klokaní ostrov

Yorský poloostrov

Velká útesová bariéra

Australské Alpy,Mt.Kosciusko( 2 228m),Velké předělové pohoří,Mac Donnellovo p.,Musgraveovo p.,

plošina Kimberley,Uluru(Ayersova skála),Nullarborská rovina,Arnhémská země

Velká písečná poušť,Gibsonova poušť,Velká Viktoriina poušť,Simpsonova poušť,p.Tanami

Darling,Murray,Georgina,creek

Eyreovo,Torresovo,Amadeovo jezero

podnebné pásy

vegetační pásy

fauna a flóra

endemiti

invazní druhy

sucho

záplavy

hurikány

artézské vody

ochrana přírody - národní parky

 

1.Zjistěte,kterými geografickými celky prochází obratník a jak se tento obratník jmenuje.

2.Doplňte :

Řeka Murray se vlévá do ........................................moře.

Řeka Darling se vlévá do.........................................moře.

Nejvyšší hora Austrálie se jmenuje..............................,měří..........................,nachází se v pohoří...........

Nejblíže položenou pevninou u Austrálie je..................................

Tasmánii od Austrálie odděluje.................................průliv.

Podél východního pobřeží Austrálie se táhne .........................................pohoří.

Nejníže položeným místem v Austrálii je...................................,má hloubku...............................

Mezi Austrálií a Novým Zélandem se nachází ................................moře.

Nejvyšší hora Mac Donnelova pohoří se nazývá................................,měří...............................

Největší korálový útvar na Zemi se nazývá ........................................,nachází se v....................moři.

Austrálii od ostrova Nová Guinea odděluje .......................průliv.

Od Asie je Austrálie oddělena...........................a...........................mořem.

1/3 kontinentu tvoří............................,jmenuj alespoň čtyři z nich.......................................................

Základ pevniny tvoří...............................................deska.

Plochá polopouštní vápencová plošina při jižním pobřeží Velkého australského zálivu....................

Na severovýchodě země se nachází ........................poloostrov,který zčásti pokrývá.....................................

 

3. Práce s textem.

Dlouhodobá izolace australského kontinentu,rozmanité životní podmínky(značné klimatické rozdíly,pestrý

reliéf)vedly ke vzniku specifické australské flóry a fauny,jež nemá na světě obdoby - přes 80% zde žijících

druhů savců,plazů a kvetoucích rostlin patří mezi endemity - ze známých živočichůjsou to např.ježura,

ptakopysk,klokan,koala,pes dingo,emu,z rostlin blahovičník(eukaluptus).

Na současnou podobu biodiverzity Austrálie mají podstatný dopad zejménaničení a rozkouskování přírod-

ních stanovišť( v důsledku mýcení původní vegetace pro zemědělství atd.) a přemnoženířady dovezených

druhů rostlin a živočichů(kvůli absenci přirozených nepřátel a predátorů).

Od příchodu evropských kolonizátorů na konci 18.století vyhynulo již 22 druhů savců a pětina zbývajících

druhů savců je ohrožena vyhynutím,vyhynutí rovněž hrozí 15% ptačích druhů,australské druhy plazů jsou

více než v kterékoli jiné oblasti světa.,na seznamu zranitelných a ohrožených rostlin se nachází více než

500 zástupců cévnatých rostlin.

Ochrana přírody se musí vyrovnávat s několika základními okruhy problémů - mezi nejdůležitější patří eli-

minace nepůvodních druhů fauny a flóry.,zejména prostřednictvím přísné kontroly lidí přicházejících do ze-

mě ,aby se zabránilo zavlečení invazních druhů organismů odjinud a masové hubení již přemnožených

druhů(toto paradoxně někdy naráží na kritiku radikálních ochránců za práva zvířat,kteří protestují proti

vybíjjení králíků,klokanů,krys).

S ochranou přírody souvií také striktní zákaz vyvážet do světa vzácné druhy rostlin a živočichů. 

Nepříznivý dopad má také znečišťování moří a postupné zvedání mořské hladiny v důsledku globálních

změn klimatu,což ohrožuje citlivé ekosystémy korálových ostrovů.

( Zdroj textu : časopis dnešní svět č.6 ročník 2006/07,článek byl mírně upraven)

a) Vysvětlete pojem endemit, uveďte příklady na území Austrálie.

b) Vysvětlete pojem biodiverzita.

c) Uveďte konkrétní činnosti,které vedou ke snižování biodiverzity.

d) Vysvětlete pojem invazní druhy rostlin a živočichů a uveďte příklady.

e) Najděte v textu jaké kroky podniká Austrálie při ochraně fauny a flóry.

f) Uveďte jakým způsobem můhou negetivně ovlivnit globální změny klimatu.

g) Zhodnoťte stav ohrožení australské fauny a flóry.

 

4. Zjistěte informace o těchto národních parcích.Lokalizujte tato místa na mapě.

  Národní park Kakadu

Královský národní park

Uluru - Kata Tjuta

Modré hory

Velká útesová bariéra

 

5. Problémy klimatu v Austrálii.Zjistěte jakým způsobem ovlivňují podnebí a život v Austrálii tyto jevy.

a) tropické cyklóny

b) El Niňo

c) zvyšování mořské hladiny vlivem globálních změn klimatu

d) desrtifikace

e) úbytek ozónu

(můžete využít odkazy v kapitole "nastudujte si")


1.Porovnání vzdálenosti měst v Austrálii a v Evropě.

http://www.australie.wz.cz/maps.htm ( mapa na této adrese)

2. V poměru k velikosti země žije dnes v Austrálii více než dvojnásobek počtu ptačích druhů proti

Severní Americe.1/5 z nich jsou endemité.

3.V Austrálii roste nejvíce masožravých rostlin na světě.

4. Ročně je zaznamenáno 50 útoků bílého žraloka,z toho má 5 smrtelné následky.

5. 93 ze 155 druhů australských hadů je jedovatých - je zde 10 z 15 nejjedovatějších hadů na světě.

6. Přírodní krásy Austrálie(odkaz).

7. Největším skalním monolitem na světě je Mount Augustus v Západní Austrálii.

8. Nejvyšší hora Austrálie jako státu se nachází na Heardově ostrově a převyšuje Mt.Kosciusco(2 229m)

o 517m.

9. Austrálie je nejsušší a nejplošší kontinent.

10.Nejdelší řeka Murray měří 3 490m(pro srovnání nejdelší řeka Evropy Volha měří 3 531m).

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.