Doporučená literatura - zeměpis učebnice

Tisk Email
alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Energie (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je určená pro odbornou výuku.Obsahuje témata: Co je to energie? Energie ze Země. Sluneční energie. Energie vody a větru. Energie a životní procesy. Racionální využívání energie a její akumulace

 

alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Informace a komunikace (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je pro integrovanou výuku. Obsahuje témata: Podnět a jeho zpracování. Komunikace mezi zvířaty a mezi lidmi. Telegraf, telefon, televize. Data a informace

 

alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Půda (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
"Tato učebnice je pro integrovanou výuku. Obsahuje témata: Půda jako směs látek. Půdní klima.Půda jako životní prostředí rostlin. Kořeny rostlin a jejich funkce v půdě. Živočichové v půdě. Vzájemné působení půdy a půdních organismů.Využití a ochrana půdy"

 

alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Voda (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:td>
Tato učebnice je určena pro odbornou výuku. Obsahuje témata: Bez vody není život. Voda jako životní prostředí. Zkoumáme vodní prostředí. Zařizujeme akvárium. Koloběh vody

 

alt
Název knihy:
Člověk a příroda - Vzduch (Učebnice pro integrovanou výuku)
Autor:
kolektiv autorů
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2005
Anotace:
Tato učebnice je pro integrovanou výuku. Obsahuje tato témata: Atmosféra Země. Vzduch a život. Vzduch a počasí. Využití vzduchu v každodenním životě a technice. Znečištění a ochrana ovzduší

 

alt

Název knihy:
Hospodářský zeměpis - Globální geografické aspekty světového hospodářství
Autor:
Ivan Bičík a kolektiv
Nakladatel:
Nakl.ČGS,s. r.o.,Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy

 

alt
Název knihy:
Hospodářský zeměpis - Regionální aspekty světového hospodářství
Autor:
Vladimír Baar
Nakladatel:
Nakl.ČGS, s.r.o., Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Učebnice pro obchodní akademie a jiné střední školy

 

alt
Název knihy:
Zeměpis I. v kostce pro SŠ
Autor:
Karel Kašparovský
Nakladatel:
Fragment, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Učebnice zeměpisu - kartografie, fyzická geografie, socioekonomická geografie

 

alt
Název knihy:
Zeměpis II. v kostce pro SŠ
Autor:
Karel Kašparovský
Nakladatel:
Fragment, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Učebnice zeměpisu

 

alt
Název knihy:
Zeměpisný slovníček - Příručka pro Z a SŠ
Autor:
Vít Vilímek a kolektiv
Nakladatel:
Nakl.ČGS s.r.o., Praha
Rok vydání:
1999
Anotace:
Příručka pro zeměpis

 

alt
Název knihy:
Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií
Autor:
P. Jakeš
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1999
Anotace:
Učebnice pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií

 

alt
Název knihy:
Letem světem
Autor:
A.Nopová
Nakladatel:
ALTER, Všeň
Rok vydání:
2006
Anotace:
Pracovní sešit k učebnicím zeměpisu ALTER pro 6.-9. ročník základních škol a příslušné řočníky víceletých gymnázií

 

alt

Název knihy:
Praktický zeměpis
Autor:
J. Peštová
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1999
Anotace:
Pracovní sešit zeměpisu

 

alt

Název knihy:
Zeměpis 3 - Zeměpis oceánů a světadílů 2 - pracovní sešit
Autor:
V. Voženílek, M. Fňukal
Nakladatel:
Prodos, Olomouc
Rok vydání:
2001
Anotace:
Pracovní sešit zeměpisu - Amerika, Asie, Evropa

alt
Název knihy:
Maturita za zeměpisu
Autor:
Valenta,Václav Herber,Vladimír a kolektiv
Nakladatel:
Nakl. ČGS,s.r.o., Praha
Rok vydání:
2004
Anotace:
Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ
alt
Název knihy:
Maturitní otázky - Zeměpis
Autor:
P.Karas, L.Hanák
Nakladatel:
Fragment, Praha
Rok vydání:
2008
Anotace:
Učebnice obsahuje souhrn učiva, testové úlohy a rady k maturitě
alt
Název knihy:
Politická mapa dnešního světa - Zeměpis pro 8. a 9. roč. ZŠ a nižší roč. víceletých G
Autor:
Vladimír Baar
Nakladatel:
Fortuna, Praha
Rok vydání:
2005
Anotace:
Učebnice zeměpisu pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Seminář a praktikum ze zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ
Autor:
Richard Braun
Nakladatel:
SPN, a.s., Praha
Rok vydání:
2003
Anotace:
Učebnice zeměpisu
alt
Název knihy:
Současný svět - pracovní sešit
Autor:
D. Řezníčková
Nakladatel:
ČGS,s.r.o., Praha
Rok vydání:
2006
Anotace:
Pracovní sešit k učebnici zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia
alt
Název knihy:
Zeměpis Ameriky, Asie a Evropy - Pracovní sešit
Autor:
Vladimír Baar
Nakladatel:
Fortuna
Rok vydání:
2005
Anotace:
Pracovní sešit k učebnici zeměpisu pro 6. a 7. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií
alt
Název knihy:
Zeměpisný náčrtník
Autor:
Miromila a Karel Sobotovi
Nakladatel:
ČGS, Praha
Rok vydání:
1996
Anotace:
Zeměpisný náčrtník jednoduše grafický vyjádřuje zeměpisné jevy.
alt
Název knihy:
Život v našem regionu
Autor:
Hana Kühnlová
Nakladatel:
Fraus, Plzeň
Rok vydání:
2007
Anotace:
Učebnice zeměpisu pro základní školy a víceletá gymnázia
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.