Ryby - práce s textem

Tisk Email

 

Práce s textem - Krmení terčovců
Přečtěte si následující informaci a odpovězte na otázky, které jsou za ní uvedeny.
Terčovci jsou ryby, které v rámci vývojové historie vyvinuly zažívací systém, který je schopen s přítomností kyselých a zásaditých proteáz v žaludku a ve střevě strávit komplexní bílkovinná spojení. Terčovci se v přírodě živí živou a jinou potravou, kterou, hlavně v období dešťů, naplňují své požadavky na výživu.
Jak prokázaly výzkumy, jsou rostliny a plody důležitou součástí výživy terčovců, což by chovatelé měli zohledňovat. Přestože se terčovci v přírodě neživí masem teplokrevných zvířat, představuje hovězí srdce hodnotný alternativní zdroj bílkovin. Rozemleté může posloužit k výrobě čerstvých i sušených krmných směsí, přičemž se množství ve směsi nemá přehánět. Samotné krmení terčovců pouze hovězím srdcem není vhodné!! V takovém případě nejsou terčovci podávané krmení schopní strávit a vede to k ucpání střev a k masivnímu rozmnožení střevních parazitů. Pro optimální růst terčovců by v krmivu měl být obsah bílkovin maximálně 450 až 500 g/kg. Upozornění: tato hodnota se vztahuje pouze na krmení mladých terčovců. Je nutno také zohlednit, že hovězí srdce bez tuku a šlach atd. obsahuje asi 16,8% bílkovin. Jinak řečeno, 1 kg čerstvě připravené směsi z hovězího srdce, která byla připravena z poloviny z hovězího srdce a z poloviny z přimíchaných dalších složek (např. zelenina, vláknina, vitamíny apod.), obsahuje pouze 84 g živočišných bílkovin! Zatím není známo, jaké množství bílkovin potřebuje vyspělá ryba. Je nutno vycházet z toho, že dospělá ryba potřebuje nižší množství bílkovin než mladé ryby, protože metabolické procesy ve velkých a starých rybách probíhají pomaleji.
 
alt
Nakonec doporučuji výživu terčovců upravovat s ohledem na situaci v jejich přirozených biotopech. Terčovci se během období sucha (červen až říjen) živí jinou potravou než v období dešťů (listopad až květen). Během období sucha mají ryby k dispozici hlavně rostlinou potravu, která je chudá na bílkoviny. Oproti tomu je potrava v období dešťů na bílkoviny bohatá.
 
a) Rozhodněte, zda se v přírodě mohou terčovci živit uvedenými druhy potravy:
 

srdce skotu
ano / ne
drobní bezobratlí živočichové
ano / ne
různé druhy rostlin
ano / ne
drobní teplokrevní obratlovci
ano / ne
potrava obsahující rostlinné i živočišné bílkoviny
ano / ne

 
 
b) Vyberte, které závěry lze vyvodit z poznatků uvedených v textu:
 
- Dospělým terčovcům je vhodné podávat krmivo bohaté na živočišné bílkoviny a vynechat krmivo bohaté na rostlinnou složku.
- Podávání čistě živočišné potravy může u dospělých terčovců způsobit střevní potíže.
- Krmivo pro terčovce je vhodné upravovat podle stáří ryby a ročního období.
- Sušené krmivo pro terčovce má nižší obsah bílkovin než krmivo čerstvé.
- Starší terčovci mají pomalejší metabolismus než mladší jedinci.
 
c) Mohou být mladí terčovci krmeni sušenou i živou potravou? Své tvrzení zdůvodněte.
d) Jaké krmivo byste při chovu používali pro dospělé terčovce od června do října? Navrhněte jeho možné složení podle textu a tabulky.
 
 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.