Petrografie

Tisk Email

krystalizace

magma

láva

vrstva

zrnitost

mocnost

souvrství

přenášení

stmelení

usazování

magmatické horniny

hlubinné vyvřelinyvýlevné

hlubinné vyvřeliny sopečné

usazené horniny

přeměněné horniny

žula (granit)

gabro

čedič (bazalt)

andezit

znělec

melafyr

štěrk

slepenec

pískovec

spraše

hlíny

jíly

jílovec

slínovec

vápenec

dolomit

rašelina

uhlí

ropa

asfalt

travertin

rula

svor

fylit

mramor

V.Černík, Z.Martinec, J.Vítek: přírodopis 4 - Mineralogie a petrologie, SPN 2004

J.Jakeš: Geologie, Nakladatelství ČGC, 1999

 

Atlas hornin

Klíč k určování hornin

Geologické lokality v České republice

1. Doplňte text podle základního rozdělení hornin:

Na …………………a …………………horniny připadá přibližně 95 %, na horniny ………….. asi 5 % celkového objemu zemské kůry.

………………a ………….. horniny budují spíše hlubší části zemské kůry a na zemský povrch tak vystupují asi jen na čtvrtině plošné rozlohy pevnin.

Zbývající 3/4 plochy pevnin, dna oceánů a moří jsou pokrývány ……………….. horninami různé mocnosti.

 

 

2. Doplňte tabulku pro vyvřelé horniny:

 

vzniká roztavením hornin v pevninském plášti

................................................................

vzniká roztavením starších hornin v pevninské kůře

................................................................

vzniká hornina ryolit

................................................................

vzniká hornina gabro

................................................................

obsahuje hořčík(Mg) a železo(Fe),je řídké, pokud se dostane na povrch, vznikají horniny bez křemíku(Si)

................................................................

za vysoké teploty a tlaku vznikají světlé minerály(křemen a živec), je husté

................................................................

 

 

3. Pro kterou horninu je nápadná sloupcovitá odlučnost? .................................

 

alt

 

Zdroj obrázku: http://atlas.horniny.sci.muni.cz/magmaticke/obecne_obr/magm_obec_10.jpg

 

4. Pro kterou horninu je nápadná kvádrovitá odlučnost.............................

 

alt

 

Zdroj obrázku: http://www.vesmir.cz/files/image/id/9963

 

5. Jihoamerické pohoří........................se nazývá podle horniny...............a proč?

 

6. Přiřaďte k obrázkům typ horniny podle textury neboli prostorového uspořádání minerálů v hornině:

 

alt alt alt
     

Zdroj obrázku: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/petro/textury.html#textura

 

7. BINGO - horniny: Přiřaďte k obrázkům názvy:

alt alt alt
     
alt alt alt
     
alt alt alt
     

Zdroj obrázků: http://departments.fsv.cvut.cz/k135/wwwold/webkurzy/horniny/horniny/horniny_1.html


Přesmyčky:

MRORAM .....................................

VOKICEPS ....................................

RAGBO ........................................

DIZETAN ......................................

LTAZAB ......................................

 

 

Křížovka

Zdroj: http://www.gweb.cz/testy/test.php?test=horniny1

 

 

1. Jsem nerost a jsem součástí písku. Používám se na výrobu skla a jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Žula, pískovec, vápenec a uhlí. Jedním slovem se nazýváme:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Jsem uhlí a těžím se na Mostecku. Barvu mám:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Jsem hornina, z které se vyrábí vápno a cement. Jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jmenuji se živec a jsem tvrdý nerost. Používám se na výrobu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Je ze mě dlažební kostka a skládám se ze tří nerostů. Jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Jsem nerost, který si často sypeš do jídla, aby ti chutnalo, a jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Jsem používán ve stavebnictví, tesají se ze mě sochy. Jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Jsem nerost a umím ovládat magnetickou střelku. Jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Jsem nerost a používám se jako přísada do porcelánu. Jmenuji se:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Jsem uhlí a najdeš mě na Ostravsku. Jakou mám barvu:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.