Rozdělení Asie do menších celků

Tisk Email

monzun
judaismus
buddhismus
islám
křesťanství
hinduismus
šintoismus
taoismus
konfucionismus
zaibecu
čeboly
aglomerace
konurbace
megalopole
Tókajdó
Seikan
Šinkansen
autonomie
otevřené přístavy
zvláštní ekonomická zóna
zelená revoluce
Tři soutěsky
populační politika
rozvinutá země
rozvojová země
nově industrializované země – asijští tygři
ASEAN – sdružení národů jihovýchodní Asie
OPEC – organizace zemí vyvážejících ropu
Zlatý trojúhelník
vádí
etnikum
Palestina
Kurdové
Paňdžáb
Džammú a Kašmír

Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, kapitola Asie
Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, kapitoly Západní Asie, Východoasijské ekonomické centrum a jeho hlavní zájmová sféra
Školní atlas světa
 
Další zdroje informací:
 
http://www.saarc-sec.org - The South Asian Association for Regional Cooperation

http://www.census.gov/ipc/www/idb/ - International Data Base

1. Následující asijské státy roztřiďte správně do tabulky:
Vietnam, Japonsko, Omán, Izrael, Bangladéš, Myanmar, Irák, Indie, Východní Timor, Mongolsko, Singapur, Kuvajt, Libanon, Čína, Malajsie, Nepál, Indonésie, Korejská republika
 

jihozápadní Asie
jižní Asie
jihovýchodní Asie
východní Asie
 
 
 
 

 

2. K daným číslům na mapě doplňte státy Asie a uveďte jejich hlavní města.

alt

3. Z uvedených měst vyberte ta, která leží v Asii:
Rangún, Karáčí, Manaus, Cali, Plovdiv, Nagoja, Tiencin, Pusan, Kinshasa, Kánpur
 
4. K daným číslům na mapě přiřaďte správné pojmy:
Zadní Indie
Dekan
Taurus
Ománský záliv
Mezopotámská nížina
Luzonský průliv
Cejlon
Gobi
Thajský záliv
Ťan-šan
Žluté moře
Huang He
Rub al-Chálí
Indus

Hainan

alt 

 

5. Některé státy jihovýchodní Asie patří k rychle se rozvíjejícím, některé naopak k velmi zaostalým. Vysvětlete příčiny a uveďte příklady těchto států.

 
6. Uveďte 6 plodin typických pro zemědělství: a) jihozápadní Asie
b) východní Asie
 
7. Doplňte chybějící údaje v tabulce:
 
• jihozápadní Asie

Stát
Těžba ner. surovin
Převládající průmysl
Izrael
draselné soli, fosfáty
 
Turecko
 
textilní, potravinářský, hutnický, strojírenský, chemický

 
• jižní Asie

Stát
Těžba ner. surovin
Převládající průmysl
Indie
černé uhlí, železné rudy, manganové a měděné rudy, ropa
 
Pákistán
 
potravinářský, textilní, kožedělný

 
• jihovýchodní Asie

Stát
Těžba ner. surovin
Převládající průmysl
Malajsie
cínové rudy, ropa, zemní plyn
 
Vietnam
 
textilní, strojírenský, potravinářský,

 
• východní Asie

Stát
Těžba ner. surovin
Převládající průmysl
Čína
černé uhlí, železné rudy, rudy barevných kovů, ropa
 
Korejská republika
(Jižní Korea)
 
hutnický, strojírenský, chemický, textilní

 
8. Asijští tygři jsou skupinou nově industrializovaných asijských zemí s rychlým hospodářským růstem. Uveďte jejich rozvojovou strategii a příklady těchto zemí.
 
9. Uveďte, které informace nesouvisí s regionem jižní Asie:
a) nízké HDP na obyvatele
b) přirozený úbytek obyvatel
c) nedostatek ropy
d) slabě rozvinutá ekonomika s převahou zemědělství
e) křesťanství
f) světový producent pšenice
g) světový producent rýže a luštěnin
h) vegetační kryt tvoří hlavně tropické deštné lesy
i) multietnický region 
 
10. Na základě níže uvedených údajů nakreslete věkové pyramidy Číny v letech 1990 a 2007. Popište pak rozdílnou demografickou situaci v letech 1990 a 2007, vysvětlete, co je příčinou těchto změn, a uveďte dopady populační politiky na společnost.

 

 
 
Midyear Population, by Age and Sex     China/1990
---------------- --------------- -------------- -------------- 
Country or area/          
Year/         Population   Population   Population   
Age          both sexes      male     female 
---------------- --------------- -------------- --------------
Total, all ages  1,148,364,470  591,945,401  556,419,069    
 0- 4       126,620,227   65,977,331   60,642,896     
 5- 9       103,809,667   53,732,061   50,077,606     
 10- 14        97,226,692   50,183,593   47,043,099     
 15- 19       120,872,608   62,354,152   58,518,456    
 20- 24       127,297,812   65,745,940   61,551,872     
 25- 29       104,646,488   53,870,163   50,776,325     
 30- 34        84,077,954   43,889,574   40,188,380     
 35- 39        86,475,663   44,681,679   41,793,984     
 40- 44        63,762,972   33,386,447   30,376,525     
 45- 49        49,128,112   25,892,513   23,235,599     
 50- 54        45,662,128   24,149,339   21,512,789     
 55- 59        41,751,182   21,877,803   19,873,379     
 60- 64        34,001,582   17,505,698   16,495,884     
 65- 69        26,350,020   12,934,985   13,415,035     
 70- 74        18,061,880   8,355,504   9,706,376     
 75- 79        10,939,924   4,695,104   6,244,820     
 80+          7,679,559   2,713,515   4,966,044    
---------------- --------------- -------------- -------------- 
Zdroj: U.S. Census Bureau, International Data Base. 

 

 
 
Midyear Population, by Age and Sex     China/2007
---------------- --------------- -------------- -------------- 
Country or area/                                                            
Year/         Population   Population   Population  
Age          both sexes      male     female 
---------------- --------------- -------------- -------------- 
Total, all ages  1,321,851,888  680,291,260  641,560,628    
 0- 4        83,115,894   44,094,525   39,021,369     
 5- 9        87,416,632   46,724,855   40,691,777     
 10- 14        99,602,452   52,708,254   46,894,198     
 15- 19       118,838,465   62,135,909   56,702,556     
 20- 24       107,643,397   55,406,080   52,237,317     
 25- 29        97,422,059   50,074,988   47,347,071     
 30- 34       105,859,074   53,964,660   51,894,414     
 35- 39       125,877,330   64,679,056   61,198,274     
 40- 44       121,173,174   62,035,438   59,137,736     
 45- 49        72,285,500   37,202,472   35,083,028     
 50- 54        85,988,236   43,977,089   42,011,147     
 55- 59        66,377,524   33,974,325   32,403,199     
 60- 64        46,211,395   23,629,753   22,581,642     
 65- 69        37,384,959   18,972,041   18,412,918     
 70- 74        30,717,153   15,021,876   15,695,277     
 75- 79        19,937,152   9,272,581   10,664,571     
 80+         16,001,492   6,417,358   9,584,134     
---------------- --------------- -------------- -------------- 

Zdroj: U.S. Census Bureau, International Data Base.

Přečtěte si zajímavé články:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Třetí největší ostrov světa se nachází v jihovýchodní Asii. Na ostrově leží město Martapura, které je proslulé svým trhem s diamanty, drahými kameny a zlatem. Jeho jméno je ukryto v tajence.


 

1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Hlavní město Bangladéše
2. Třetí nejvyšší pohoří na světě
3. Souostroví v Indonésii
4. Radikální afghánské hnutí
5. Stát na jihu Arabského poloostrova
6. Záliv v jihovýchodní Asii, do kterého ústí řeka Menam
7. Japonská firma vyrábějící elektroniku
8. Technická plodina, kterou vyváží Bangladéš
9. Bývalé portugalské území, které bylo v roce 1999 připojeno k Číně

10. Řeka protékající Pákistánem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.