Austrálie( Australský svaz)

Tisk Email

Austrálci - aboriginals

objevné plavby

evropská kolonizace

Australský svaz

federace

Queensland

Nový Jižní Wales

Jižní Austrálie

Západní Austrálie

Tasmánie

Severní teritorium

Teritorium hlavního města

konstituční monarchie

rozmístění obyvatelstva - urbanizace

národnostní skladba

přistěhovalectví

jihopacifické ekonomické centrum

vyspělý průmyslově zemědělský stát

ekonomická jádra

Jihovýchod Austrálie

Jihozápad Austrálie

periferie

nerostné suroviny

živočišná produkce

rostlinná produkce

cestovní ruch

vysoká technologická úroveň průmyslu

podíl zaměstnanosti

Canberra

Sydney

Melbourne

Perth

Adelaide

Darvin

Hobart


Austrálie informace

státy Austrálie

zeměpis Austrálie

info-Austrálie

Austrálie-wikipedie

Severní teritoium

Austrálie obrazem
Austrálie cestovní ruch

Města Austrálie

Cestománie II.,Kartografie Praha,a.s.

Kašparovský Karel. : Zeměpis II v kostce, Fragment, Praha.

Regionální zeměpis světadílů.,Česká geografická společnost,Praha.

 

Vladimír Baar., Hospodářský zeměpis.,Nakladatelství České geografické společnosti,s.r.o., Praha.

1. Doplňte chybějící údaje.

První obyvatelé na australský kontinent přišli z oblasti..................................před..........................lety.

Evropané dopluli k tomuto kontinentu v ...................století.Nejdříve to byl Holanďan........................,

potom mořeplavec ......................................, podle něhož je pojmenován ostrov jižně od Austrálie a moře,

které odděluje Austrálii od Nového Zélandu.Důležitým objevitelem byl anglický kapitán .........................,

který přistál u břehů země v roce............,poblíž města.................,dnešního hlavního města Nového

Jižního Walesu.Od ............století sloužila Austrálie jako .......................kolonie.V průběhu .........století

bylo v Novém Jižním Walesu nalezeno ..............a celou zachvátila ..............horečka.Ke spojení kolonií

v roce.......................,rozhodnutím britské královny .......................byl vytvořen Australský svaz.

 

2. Seřaďte tato města podle počtu obyvatel a tento údaj také uveďte.

 

Camberra,Melbourne,Perth,Adelaide,Brisbane,Sydney,Darwin.

Zjistěte o těchto městech další informace.

 

3. Rozhodněte,která z uvedených tvrzení jsou správná.

 

a) V Austrálii jsou největší zásoby uranu na světě(což je asi 1/3).

b) Austrálie má velké zásoby ropy,které vyváží např. na Nový Zéland.

c) Stupeň urbanizace v Austrálii je velmi nízký,asi 18 %.

d) Hlavní město Canberra je zároveň také největším městem Austrálie.

e) Hustota zalidnění v Austrálii patří k nejnižším na světě.

f) Austrálie má poměrně špatné přírodní podmínky pro zemědělství,ale přesto je vysoce produktivní.

g) Lesnatost v Austrálii je poměrně vysoká,přibližně 38%.

h) Austrálie patří mezi 20 největších ekonomik na světě.

i) Austrálie je druhým největším producentem diamantů na světě.

j) V ekonomice Austrálie převažuje sekundární sféra.

4) Doplňte věty týkající se zemědělské produkce.

a) Australské zemědělství zaměstnává asi...............% obyvatel.

b) Orná půda zabírá pouze ..............% plochy státu.

c) Na pastviny připadá více než ......./...........plochy státu.

d) Většina zemědělské půdy trpí .................................

e) Australské zemědělství je vysoce...........................a značnou část produkce ............................

f) V zemědělství převažuje .........................výroba nad ..............................výrobou.

g) 1/3 kontinentu je vyčleněna pro chov................................,význam má také chov.........................

h) Nejdůležitějšími plodinami jsou ....................................................................................................

....................................................................................................................................................

5) Vytvořte správné dvojice :

 

cestovní ruch Sydney

třtinový pás Norfolk

hlavní město Tasmánie Queensland

největší podíl domorodců Jižní Austrálie

olympijské hry 2000 Severní teritorium

nejstarší vinařská oblast Hobart

 

6) Zjistěte o těchto městech informace : Canberra,Melbourne,Adelaide,Sydney,Hobart,Perth,Darwin.

Alice Springs,Geelong,Newcastle.

 

° počet obyvatel

° historické údaje

° zajímavosti, popř. místa vhodná pro cestovní ruch

 

Zde můžete použít tyto stránky na wikipedii.

 

7) Zhodnoťte cestovní ruch v Austrálii.Použijte odkazy,popř. jiný zdroj - učebnice,atlas.

( Austrálie cestovní ruch srovnání,Austrálie podmínky pro cestovní ruch )

 

a) Předpoklady pro rozvoj CR (poloha,podnebí,fauna,flóra,obyvatelstvo,historie,kultura,tradice)

b) Jmenujte nejvýznamnější oblasti CR

c) Jaké výhody a nevýhody má CR v Austrálii.

d) Porovnejte domácí a zahraniční CR v Austrálii. zajímavosti-o-Austrálii

 

 

Rozpětí australské pevniny je od západu na východ 4 000 km , od severu na jih 3 300 km.

 

Průměrná délka života je 81,1 let u žen a 75,4 u mužů,patří k nejvyšším na světě.

 

Nejfrekventovanější silnice je ve směru Brisbane - Sydney.

 

Nejbližší sousední stát je Papua Nová Guinea.

 

Austrálie vlastní najvíce písečných pláží na světě.

 

Rasové složení obyvatelstva činí: 92 % běloši britského a irského původu

7% asijští přistěhovalci

1% původní obyvatelé

 

Hustota zalidnění je 2,75 obyvatel na km čtvereční. Patří ke státům s nejnižší hustotou zalidnění na světě.

 

70% populace obývá 8 největších měst, která s výjimkou hlavního města Canberry leží na pobřeží.

 

Počet obyvatel Austrálie je 21,26 milionů a počet ovcí je 106 milionů.

 

Austrálie je největším světovým vývozcem vlny.Roční export činí 800 000 tun.

 

Perth, hlavní město Západní Austrálie, je patrně nejizolovanější hlavní město na světě.Nachází se více než

2 100 km od svého nejbližšího městského souseda Adelaide.To je dále než z Londýna do Moskvy .

 

V roce 1859 bylo přivezeno do Austrálie 24 králíků,za 100 let jich bylo kolem 4 miliard,protože zde neměli přirozeného nepřítele.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.