Ostnokožci

Tisk Email

ambulakrální soustava

Aristotelova lucerna

atol

bilaterální souměrnost

echinodermata

gonochoristé

hermafrodité

hydrocoel

madreporit

pedicellarie

pětičetná paprsčitá souměrnost

podie

1. Popište základní stavbu sumýše a ramene hvězdice:

 

SumýšHvězdice

 

2. Schematicky zakreslete základní tělesné typy ostnokožců.

 

lilijice hvězdice hadice ježovky sumýši

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

3. Popište zvláštní způsob obrany sumýšů.

 

............................................................................................................................................................................

 

4. Vypište nejméně tři funkce ambulakrálního systému:

a) .............................................

b) .............................................

c) .............................................

 Vyluštěte tajenku

1. Jak se nazývá perforovaná vápenatá destička, která představuje vstup do ambulakrálního systému?

2. Latinsky: Druhoústí

3. Živočichové odděleného pohlaví = ________ .

4. Vývoj ostnokožců je ________ .

5. Paprsčitá tělní symetrie = _________ .

6. Třida Ostnokožců, kteří mají kulovitý tvar těla bez ramen, se nazývá _________ .

7. Dýchací orgány Ostnokožců jsou _________ .

8. Kterou část trávicí soustavy dokáže sumýš v případě ohrožení odvrhnout?

9. Doplňte: Aristotelova ________ .

10. Latinsky: Ostnokožci

 

Tajenka


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.