Subsaharská Afrika - socioekonomické poměry

Tisk Email

tropická Afrika

Sahel

západní Afrika

střední Afrika

východní Afrika

jižní Afrika

dezertifikace

hladomor

AIDS

malárie

islamizace

animismus

šamanismus

apartheid

bantustany

negroidní rasa

etnikum

kolonizace

dekolonizace

Africká unie

Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kap. Afrika - sociální a ekonomické otazníky, str. 96-97, Černá Afrika, Jižní Afrika, str. 100-103
Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2003, kap. Subsaharská Afrika, str. 73-77
Školní atlas světa, Kartografie Praha
 
Další zdroje informací:

1. a) K daným číslům 1 - 18 na mapě přiřaďte správná města.
b) Která z uvedených měst nejsou hlavními městy? Čím jsou tato města významná?
alt

Lusaka

Nairobi

Durban

Antananarivo

Brazzaville

Lagos

Dakar

Kapské město

Addis Abeba

Mogadišu

Abuja

Chartúm

Bangui

Pretoria

Luanda

Johannesburg

Abidjan

Kinshasa

 
2. K následujícím mapkám správně přiřaďte z uvedených možností A) - D) tu, kterou znázorňují:
 
1)alt 2)alt
3)alt 4)alt
 

Zdroje obrázků:

en.wikipedia.org/wiki/File:Urban_population_in_2005_world_map.PNG

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:World_literacy_map_UNHD_2007_2008.png

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Africa_HIV-AIDS_300px.png

cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Africa_population_density.PNG

(upraveno)

 

A) urbanizace B) gramotnost C) HIV/AIDS D) hustota zalidnění

 

3. Pomocí mapek z předchozího úkolu odpovězte na otázky:

 

a) Ve kterých státech subsaharské Afriky je nejvyšší míra výskytu HIV/AIDS?

b) Které státy subsaharské Afriky patří mezi nejhustěji zalidněné?

c) Z uvedených států subsaharské Afriky vyberte ty, ve kterých je gramotná méně než polovina obyvatel: Mosambik, Gabon, Keňa, Mali, Niger, Burkina Faso, Tanzanie, Sierra Leone, Benin, Ghana.

d) Který stát střední Afriky má nejvyšší urbanizaci?

e) Z uvedených států subsah. Afriky vyberte ty, které mají nejnižší podíl městského obyvatelstva (do 10%): Mosambik, Etiopie, Mali, Malawi, Uganda, Burundi, Angola.

 

4. Čadské jezero je bezodtoké jezero rozkládající se mezi čtyřmi státy v sahelské zóně. Je ekonomicky významné, protože představuje hlavní zdroj vody pro obyvatele států na jeho březích a má také význam pro biodiverzitu. V současnosti je závažným problémem jeho rychlé vysychání. Od poloviny 60. let se jeho rozloha zmenšila o 95%. Porovnat jeho vývoj můžete na přiloženém obrázku.

a) Jaké jsou příčiny zmenšování jezera?

b) Jaká vegetace v okolí jezera roste?

alt

Zdroj: maps.grida.no/go/graphic/lake-chad-decrease-in-area-1963-1973-1987-1997-and-2001

Philippe Rekacewicz, UNEP / GRID-Arendal

 

5. Odpovězte na otázky týkající se koloniálního období Afriky:

alt

Zdroj: cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Africacolony.PNG

 

a) Pomocí mapky ukazující koloniální panství jednotlivých evropských států v Africe uveďte, který stát získal největší část západní a střední Afriky a který stát nejvíce kolonizoval východní a jižní Afriku.

b) Který rok je označován za "Rok Afriky" a co to znamená?

c) Koloniální období výrazně ovlivnilo přirozený vývoj Afriky v populačním vývoji, ve struktuře hospodářství a v dalších sférách. V období dekolonizace vznikaly nové státy v původních koloniálních hranicích. Jaký to mělo dopad na obyvatelstvo Afriky?

 

6. Subsaharská Afrika má mnoho přírodních zdrojů, přesto je nejchudším makroregionem světa. Přečtěte si v učebnici kapitolu Afrika - sociální a ekonomické otazníky, str. 96-97, a uveďte, jaké jsou překážky hospodářského rozvoje.

 

7. Určete, která nerostná surovina je charakteristická pro jednotlivé skupiny zemí subsaharské Afriky:

(Nápověda: vybírejte z těchto nerostných surovin: zlato, bauxit, ropa, mangan, diamanty, železná ruda, azbest, měď, uran)

 

a) Nigérie, Gabon, Angola

b) Libérie, Mauritánie, JAR

c) JAR, Namibie, Botswana, Dem. rep. Kongo

d) JAR, Ghana, Zimbabwe

e) Niger, Namibie, Gabon

f) Guinea, Ghana, Sierra Leone

g) Gabon, Ghana, JAR

h) Zambie, JAR, Dem. rep. Kongo

i) JAR, Svazijsko, Zimbabwe

 

8. Následující zemědělské produkty přiřaďte k jednotlivým státům:

kakao

vanilka

čaj

káva

kaučuk

tabák

bavlna

arašídy

vinná réva

Keňa

Ghana

Burkina Faso

Gambie

Madagaskar

JAR

Libérie

Malawi

Pobřeží slonoviny

 

9. Uveďte, které informace nesouvisí s makroregionem subsaharská Afrika:

 

a) světový producent pšenice

b) nízká urbanizace, její tempo se stále snižuje

c) populační exploze

d) vysoká kojenecká úmrtnost

e) Arabové

f) masové šíření nemoci AIDS

g) živočišná výroba má vysokou produkci

h) silná orientace na těžební průmysl

i) dobře rozvinutý zpracovatelský průmysl

j) monokulturní zemědělství

k) velké zásoby diamantů a zlata

l) z energetických zdrojů dominuje uhlí

m) velká výroba oceli a železa

n) hlavní dopravní směry propojují oblasti těžby s přístavy

 

 

Subsaharská Afrika – HIV/AIDS

 

 

Hlavní břemeno epidemie AIDS leží na tomto regionu. Dvě třetiny všech HIV pozitivních – 24,7 milionu - žijí právě zde. Za jeden rok přibylo 2,8 milionu nových případů HIV.

V subsaharské oblasti zemřely na následky AIDS v roce 2006 více než dva miliony lidí, což je více než 70 % všech případů úmrtí ve světě v souvislosti s AIDS.

Zpráva upozorňuje na zátěž, která dopadá v regionu na ženy. U žen je mnohem větší pravděpodobnost nákazy HIV než u mužů. Zároveň jsou ve většině případů těmi, kdo se starají o nemocné a infikované. Situace v dostupnosti antiretrovirální léčby se dramaticky zlepšila. V průběhu roku 2006 ji měl k dispozici více než jeden milion lidí. To je desetkrát více než v roce 2003. Potřeby jsou ale stále mnohem vyšší. Pro více než 75 procent ze zhruba 4,6 milionu těch, kteří ji potřebují, zůstává antiretrovirální léčba nedostupná.

Nejhorší situace je na jihu regionu. V jižní Africe žije 32 % HIV pozitivních celého světa. Na tuto oblast připadá téměř 35 % všech úmrtí následkem AIDS. Nejvyšší míra výskytu HIV/AIDS na světě je ve Svazijsku: infikováno je 33,4 % populace. Podobně kritická situace je v Botswaně, Lesothu a Namibii, kde je prevalence 20 – 24 %.

Zatím jediný pokles epidemie v regionu byl zaznamenán v Zimbabwe. Zpráva UNAIDS ale zároveň upozorňuje, že data, která jsou k dispozici, nemusí být zcela spolehlivá. Nicméně v Zimbabwe lze pozorovat změny v sexuálním chování i zvýšené používání kondomů.

 

Zdroj: www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php

 

 

 

 

Subsaharská Afrika – Malárie

Gen chránící Afričany před Malárií má za následek náchylnost k HIV

 

 

 

Gen, jenž se u většiny Afričanů vyvinul na ochranu před malárií, je zřejmě činí náchylnějšími k nákaze virem HIV. Podle nové studie britských a amerických vědců, kterou citovala agentura Reuters, by to mohlo vysvětlovat vysoký výskyt HIV v subsaharské Africe. Výzkum provedený vědci z londýnské University College a Texaské univerzity ukázal, že lidé s africkým původem mají kvůli genu, jenž je chrání před malárií, o 40 % vyšší náchylnost k HIV.

Studie zveřejněná v časopisu Cell Host & Microbe tvrdí, že tato genová mutace má v Africe na svědomí 11 % případů infikování virem způsobujícím syndrom získaného selhání imunity. Zároveň ale nakaženým Afričanům údajně zpomaluje průběh nemoci a prodlužuje život až o dva roky. Zmíněnou genetickou mutaci má podle studie 90 % lidí v subsaharské Africe a na 60 % Afroameričanů. Mezi lidmi evropského původu se naopak prakticky nevyskytuje.

 

Zdroj: www.aids-pomoc.cz/info_napsano_2007_8.htm#42 

  

V Africe objevili molekulu, jež by mohla vyléčit malárii

 

 

Čtvrtý největší ostrov světa Madagaskar skýtá mnoho zajímavostí a jedinečností. Zdejší bohatá flora čítá 98 % palem, které nerostou nikde jinde na světě. V této bio pokladnici se vědcům podařilo izolovat z jedné madagaskarské rostliny molekulu, která potírá malárii. Tuto rostlinu používají obyvatelé Madagaskaru k léčení malárie už po dlouhé generace. Strychnopsis thouarsiii z čeledi chebulovitých či lunoplodovitých se vyskytuje pouze na tomto ostrově a roste v deštných pralesích v jeho východní části, zejména v nevelkých výškách v blízkosti vody. Tým doktora Philippa Rasaonaiva z madagaskarského ústavu pro aplikovaný výzkum v rostlině objevil první přirozeně se vyskytující molekuly, jež zabíjejí parazita malárie, když prochází játry v prvním stadiu nemoci. Většina léků se zaměřuje na parazita v době, kdy už prošel játry a vstoupil do krevního řečiště. "Snad do jednoho dvou let budeme schopni říci, že by to mohl být významný objev pro Afriku v boji proti malárii," zdůraznil vědec. Podle odborníků však vývoj nového účinného léčiva z této rostliny je dlouhý a složitý proces. Malárie patří k nemocem, které na světě každoročně zabíjejí nejvíce lidí. Každý den jí v Africe podlehnou 2000 dětí, přičemž stále větším problémem je rezistence vůči antimalarickým lékům.

 

Zdroj: www.novinky.cz/zena/zdravi/106189-v-africe-objevili-molekulu-jez-by-mohla-vylecit-malarii.html


 


 


 

 

 

 


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.