Vznik a vývoj živých soustav

Tisk Email


kreační teorie

teorie samoplození

teorie panspermická

teorie evoluční abiogeneze

chemická evoluce

biologická evoluce

koacervátová teorie

teorie mikrosfér

eobionta

endosymbiotická teorie

 

významní vědci:

C. Linné

J. B. Lamarck

Teilhard de Chardin

L. Pasteur

H. C. Crick

S. Miller

J. Oró

A. Oparin

S. W. Fox

Ch. Darwin

 

 


Jelínek J., Zicháček V.: Biologie pro střední školy gymnazijního typu, kapitola Vznik života na Zemi

Výuková prezentace Vznik života na Zemi

 

Další zdroje informací:

 

 

Evoluční teorie

Revoluce v evoluci

Různé články o evoluci

 


1. V následující tabulce evoluce života je 5 chyb. Najděte je a navrhněte, jak by mělo schéma správně vypadat:

 

20-50

tisíc

současný člověk, rostliny a živočichové alt

1-60

milionů

vývoj vyšších savců a rostlin, vznik rodu Homo altalt

100-150

milionů

první plazi, savci a ptáci alt

125-200

milionů

vrchol vývoje a převahy plazů, nahosemenných rostlin, první kvetoucí rostliny altalt

250-300

milionů

první obojživelníci, hmyz, kapradiny a mechy alt

350

milionů

přechod živočichů a rostlin na souš, první obratlovci alt

500

milionů

vývoj hlavních skupin obratlovců, řas a chaluh v mořích alt

1

miliarda

vývoj jednobuněčných a jednoduchých mnohobuněčných organismů, vznik fotosyntézy na souši alt

2-4

miliardy

tvorba organických molekul v praoceánech, vznik života alt

4-5

miliard

vznik sluneční soustavy a Země alt

10

miliard

vznik vesmíru alt

( Podle: J. Bumerl a kol., Biologie 2 pro střední odborné školy, upraveno)

 

 

 2. Promítněte si video a vytvořte k němu vhodný komentář. Používejte odborné termíny a správné názvy biologických druhů:

 

Stáhni video

 

Video staženo z www.tunic.cz

 

3. Lze experimentálně napodobit děje, které podle představ vědců probíhaly během chemické evoluce? Pokud ano, udeďte jak. Pomoci vám může např. tato fotografie a animace:

 

alt alt
Zdroj obrázků: http://www.wvup.edu/ecrisp/geol112lecarcheaneon.html a www.google.cz  

 

 

4. Na obrázku je znázorněn předpokládaný vývoj mitochondrií. Vysvětlete, jak probíhal,a pojmenujte očíslované části:

alt

(Obr. překresleno podle Dostál P. a kol., Kapitoly z obecné biologie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Která fakta potvrzují správnost teorie vývoje života endosymbiózou?

 Zajímavé články o evolucii najdete na adrese: ideje.cz/cz/tag/evoluce

alt
Zdroj obrázku: www.oook.cz/kantorek/54_evoluce.html 

 

 

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.