Severní Afrika - socioekonomické poměry

Tisk Email

Egypt
Libye
Tunisko
Alžírsko
Maroko
Západní Sahara
islám
islámský fundamentalismus
Arabové
Berbeři
Maghrib
Africká unie


Bičík I. a kol.: Regionální zeměpis světadílů, NČGS, Praha 2002, kap. Afrika - sociální a ekonomické otazníky, Islámská Afrika, str. 96-99
Baar V.: Hospodářský zeměpis, Regionální aspekty světového hospodářství, NČGS, Praha 2003, kap. Severní Afrika, str. 68-72
Školní atlas světa, Kartografie Praha

 

Další zdroje informací:


 

1. a) K daným číslům na mapě přiřaďte správná města.
b) Pojmenujte státy, které se skrývají pod písmeny A - F. Jsou všechny tyto státy nezávislé?
alt
Káhira
Alexandrie
Tripolis
Tunis
Asuán
Alžír
Rabat
Gíza
Oran
Casablanca

 

 


 
2. Které z uvedených plodin nejsou typické pro území severní Afriky?
Pšenice, ječmen, proso, len, citrusy, jamy, olivy, datle, banány, bavlna, tabák, cukrová třtina, káva, kakao, korkový dub, rajčata.
 
3. Zkuste odhadnout, co znázorňuje následující mapa:
alt
Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal (upraveno)
 
a) rozšíření negramotnosti b) zaměstnanost v cestovním ruchu c) hustotu zalidnění

 

4. Prostudujte si následující tabulku a odpovězte na otázky.

alt

 

a) Který stát je nejlidnatější?
b) Který stát má nejvyšší hustotu zalidnění? (Využijte údaje v tabulce - rozloha, počet obyvatel.) Kde se v této zemi nachází jádrová oblast?
c) U většiny severoafrických zemí je uvedeno státní zřízení. Některé údaje musíte zjistit samostatně. Jaké je státní zřízení Maroka a Západní Sahary?
d) Uvědomte si, který ukazatel se používá pro srovnání hospodářské úrovně států. Který stát je tedy nejbohatší a který nejchudší?
 
5. Na obrázcích A - F jsou fascinující stavby a památky severní Afriky, které jsou častým cílem turistů.
Přiřaďte jednotlivé stavby 1) - 6) k obrázkům. Které z nich nenajdeme v Egyptě?
echny obrázky jsou staženy z: cs.wikipedia.org

alt

A

alt

B

alt

C

alt

D

alt

E

alt

F

 

1) Velká sfinga v Gíze
2) Pouštní chrám Abú Simbel
3) Trosky Kartága
4) Největší mešita v severní Africe Mešita Hasana II.
5) Chrámový komplex Karnak
6) Chrám v Luxoru
 
6. Která z uvedených věkových pyramid odpovídá Egyptu? Které údaje o obyvatelstvu této země můžeme
z pyramidy vyčíst?

alt

a)

alt

b)

alt

c)

Zdroje věkových pyramid:
 

 

 

7. Rozhodněte, zda jsou následující tvrzení týkající se severní Afriky správná. Pokud ne, opravte je.
(Nápověda: 5 špatných tvrzení)
 
1) Jedna z jádrových oblastí je pobřežní pás zemí Maghribu.
2) Největší nerostné bohatství představují ropa, zemní plyn a fosfáty.
3) Téměř 50 % obyvatel tvoří nejmladší skupina populace (0 - 14 let).
4) Obyvatele severní Afriky spojuje arabština a islám.
5) Berbeři dnes žijí především v Maroku a v Egyptě.
6) Alžírsko si jako jediný severoafrický stát zachovalo monarchii.
7) Přibližně 90 % exportu Libye tvoří ropa a zemní plyn.
8) Blízkost Evropy ovlivňuje vystěhovalectví a odchod za prací.
9) Největší zásoby fosfátů najdeme v Alžírsku.
10) V severní Africe se pěstují hlavně obiloviny a subtropické plodiny.
11) V živočišné výrobě převládá chov ovcí a koz.
12) Nejvyšší míru urbanizace má Egypt.
13) Sporné území Západní Sahara je okupováno Marokem.
14) V severní části Maroka leží francouzské državy Ceuta a Melilla.
15) Úplný útlum cestovního ruchu způsobili v Alžírsku islamští fundamentalisté.
 


 

ALŽÍRSKO
Země, kam se nejezdí
Cestovat po Alžírsku se příliš nedoporučuje. Oficiální varování českých úřadů hovoří o násilnostech, únosech a přepadání, která hrozí jak místnímu obyvatelstvu, tak cizincům.
V roce 1991 proběhly parlamentní volby. První kolo tenkrát vyhrála radikální strana Islámská fronta spásy (FIS) fundamentalistických muslimů. Jejím cílem bylo vyhlášení islámské republiky, podobné jako Írán. Ti, co byli do té doby u moci, se zalekli. Druhé kolo voleb se už neuskutečnilo. Nově ustavená Nejvyšší státní rada anulovala výsledky, vyhlásila výjimečný stav, přikázala rozpustit FIS a nechala popravit nejmilitantnější členy uskupení. Fronta však místo zániku pouze přešla do ilegality a začala se mstít. Nepovedené úsilí o likvidaci fundamentalismu vyvolalo odvetnou reakci nespočetných pumových útoků a atentátů, které se stupňovaly. Vláda byla vůči nim bezmocná. Když Alžířané v roce 1995 zvolili sekulárního prezidenta, islamisté obrátili svůj hněv od bezbožného státu na odpadlický lid. Začala další vlna krutého teroru. Nesmyslné vraždění probíhalo téměř po celé zemi. Ve městech i na venkově. Teroristé si už nebrali na mušku pouze politiky a ideové odpůrce, ale i nezúčastněné obyvatele. Tisíce obyvatel. Podřezávání krků, uřezávání hlav, pohřbívání do masových hrobů, masakry mladých lidí na plážích Středozemního moře, zabíjení žen, starců i dětí, to vše bylo v tuto chvíli obvyklé. Ještě v prosinci 2007 došlo v hlavním městě k několika teroristickým útokům, při nichž zahynulo téměř sedmdesát lidí. Častým cílem se stávali i cizinci, zejména Evropané. Někteří byli zavražděni, jiní uneseni nebo prostě zmizeli beze stopy.
Bohatá chudá země
Alžírsko je energetickou mocností i ve světovém měřítku – zaujímá 15. místo v objemu ropných rezerv. Ropné zásoby Alžírska jsou odhadovány na 12,46 mld. barelů. Domácí spotřeba ale nedosahuje ani čtvrtiny. Devadesát procent exportu směřuje do EU (Itálie, Španělsko, SRN a Francie). Na světovém trhu zemního plynu má Alžírsko 7. největší zásoby a je třetí ve světovém exportu (za Ruskem a Kanadou). Země má zřejmě největší zásoby v Africe, podle odhadu EIA má Alžírsko pod Saharou 4522 mld. m3 prokázaných rezerv. Míra nezaměstnanosti dosahuje podle odhadů nevládních ekonomů až 40 procent, přičemž tři čtvrtiny z nich jsou lidé ve věku do pětatřiceti let. Největší nezaměstnanost je na venkově, kde žije 40 procent obyvatel. Vláda se zavázala vytvářet šedesát tisíc pracovních míst ročně, ale tento cíl je nereálný. Čtvrtina obyvatel Alžírska žije pod hranicí chudoby.
Údolí jednookých žen
Údolí Mzab, které je zapsáno na Seznamu světového dědictví UNECSO, se od ostatních lokalit Alžírska liší nejen jedinečnou architekturou, ale i vírou lidí, kteří zde žijí. Říkají si Mozabité a ve světě islámu ztělesňují nepoddajnost, nezávislost a odpor vůči všemu cizímu. V údolí Mzab, kam utíkali před arabskou perzekucí, se začali usazovat přibližně před tisíci lety. Našli v něm klid a příznivé podmínky pro svůj rozvoj. Rodinné vazby jsou zde dodnes velmi pevné, přestože mnozí muži odcházejí za prací do bohatších regionů, aby vydělali na své nejbližší – oáza uprostřed pouště přece jen neuživí všechny.
Mozabité se mohou ženit a vdávat jen mezi sebou. Syn musí slepě poslouchat otce, otec zas radu starších. Povinností každého je náboženská horlivost, pokora a skromnost. Bez ohledu na své jmění se Mozabité oblékají prostě, jedí střídmě a žijí ve strohém prostředí. Jejich náboženství, odnož islámu, jim zakazuje alkohol, tabák a hazardní hry. Horuje i proti voňavkám, hudbě a všemu, co může uvést člověka v pokušení.
Jen málokteré ženy si mohly vybrat manžela samy. Iniciativa v navazování vztahů, které ústí v celoživotní svazek, obvykle vychází od matek potenciálních ženichů. Ty si i dnes chodí nevěsty pro své syny vybírat do hammámu. Ve veřejném lázeňském zařízení, kam mají v jistou dobu přístup pouze ženy, mají ideální možnost prohlédnout si mladé dívky detailně a dovědět se o nich, co potřebují. Pokud se jim nějaká zalíbí, navážou rodiče chlapce kontakt s rodiči děvčete a porovnají nabídku s poptávkou. Pokud se shodnou, mohou začít domlouvat podrobnosti sňatku. Po svatbě odcházejí dívky z otcova domu přímo k manželovi, kterého v mnoha případech vidí poprvé. Nečeká je světlá budoucnost. Celý život jsou zavřené doma. Starají se o děti a domácnost, tkají koberce. Obvykle nesmějí ani na nákup, a pokud se ven přece jen dostanou, musí být zakukleny v předepsaném oděvu.
Mozabitská společnost patří ve svém přístupu k ženám k těm nejpřísnějším na světě. Povinnost zahalovat se je pro ženy ve většině muslimských zemí samozřejmostí, ale obličeje často bývají tohoto nařízení ušetřeny. V sousedním Tunisku či Maroku, a dokonce i na severu Alžírska se muslimové spokojí s tím, že jejich ženy nosí na hlavě šátek. Zde šátek nestačí. Nezbytným dalším oděvním doplňkem je alespoň rouška, která skrývá celou spodní polovinu obličeje včetně úst. Ženy, jejichž manželé trvají pouze na tomto omezení, mohou mluvit o štěstí. Mnohem rozšířenějším standardem je tu oděv, který zakrývá celou postavu od temene hlavy až k patám. Jediným povoleným otvorem je v takovém případě průzor pro oko. Ne pro oči, ale pro jedno jediné oko! Lépe jsou na tom možná i afghánské ženy, které musí nosit pověstné burky s látkovou mřížkou místo tváře. Vjemy, které zprostředkovává Mozabitkám jejich jediné oko, jsou mnohem užší a plošší. Chybí jim vnímání prostoru, a proto je občas uvidíte nejistě klopýtat. Mozabitské ženy jsou ženy bez tváře, které připomínají pohádková strašidla.
alt
Proč se vlastně místní ženy musí tak důkladně zahalovat? Na tuto otázku odpověděl jeden místní chlapík Hassan. Kdo očekává nějaké religiózní zdůvodnění, bude překvapen. „To víte, všude kolem je poušť a pouštní vítr s prachem by jim mohl poškodit drahý make-up na tvářích a ušpinit krásné šaty pod závoji,“ odpovídá samozřejmě. Proč se ale mohou dívat pouze jedním okem? Je to omezující. „Proč by to mělo být omezující? My je neomezujeme! Mohou si přece samy vybrat, kterým okem se budou dívat! Nenařizujeme jim, zda levým, nebo pravým! Ony mají svobodu!“
Pohádkové údolí Mzab, patřící k nejkrásnějším místům Alžírska, fascinuje nejen půvabem krajiny, ale i zvláštními mravy, které zde panují. Dodnes tu fungují Evropanům nepochopitelná a nelítostná pravidla partnerského soužití. Po návštěvě tohoto místa si mnozí uvědomí, že pojem svoboda je velice relativní.
 
(upraveno)


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.