Pedosféra

Tisk Email

pedosféra

půdotvorný substrát

matečná hornina

půda

složky půdy

zrnitost půdy

půdní druhy

struktura půdy

pórovitost

půdní reakce

úrodnnost

půdní edafon

půdotvorní činitelé

půdotvorné procesy

půdní profil

půdní horizonty

půdní typy

arktické půdy

půdy tunder

podzoly

hnědé lesní půdy

hnědozemě

ilimerizované

oglejené půdy

glejové půdy

nivní půdy

bažinné půdy

rašelinné půdy

černice

rendziny

černozemě

kaštanové půdy

pouštní a polopouštní půdy

žlutozemě

červenozemě

zonalita

azonalita

degradace půdy

eroze půdy


1. a) Vysvětlete tyto pojmy:

degradace

acidifikace

eroze

desertifikace

salinizace

deforestrace

b) Určete pomocí atlasu a dalších zdrojů infomací oblasti postižené těmito procesy.

c) Vyznačte tato místa barevně ve slepé mapě světa.

 

 2. Zjistěte pořadí států podle podílu zemědělské půdy,orné půdy a lesnatosti.Získané údaje

porovnejte.

3. Přiřaďte podíly využití půdy k danému makroregionu.Ke každému makroregionu vytvořte

kartodiagram.

SNS,Asie,Austrálie a Oceánie,Afrika,Jižní Amerika,Severní Amerika,Evropa.

Využití půdy :

A - plodiny

B - louky a pastviny

C - lesy a křoviny

D - ostatní

 

Podíly využití půdy v %. Makroregiony

 

a) A - 10% , B - 15% , C - 38% , D - 37% Severní Amerika

b) A - 17% , B - 28% , C - 20% , D - 25% Austrálie a Oceánie

c) A - 6% , B - 51% , C - 19% ,D - 24% SNS

d) A - 6% , B - 30%, C - 23%, D - 41% Afrika

e) A - 7%, B - 28%, C - 47%, D - 18% Evropa

f) A - 13%, B - 17%, C - 33%, D - 37% Jižní Amerika

g) A - 29%, B - 18%, C - 33%, D - 20% Asie

zdroj dat : časopis Dnešní svět číslo 2,ročník 2007/08

 

4. a) Určete podle obrázků půdních profilů, o jaký půdní typ se jedná.

obr.1 alt obr.2 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90
obr.3 CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 obr.4 alt

zdroj obrázků : www.mineralogie- pucherova.estranky.

 

b) Zjistěte, jakým půdotvorým procesem vzniká, a tento proces popište.

c) Ke každému půdnímu typu najděte pomocí atlasu nejvýznamnější oblasti výskytu.

d) U každého půdního typu určete úrodnost a možnosti využití.

(nápověda : obr.1 - černozem, obr. 2 - hnědozem, obr.3 - podzol, obr.4 - rendzina(vápenatka)

 

5. Vytvořte trojice.

 

horizont Ca - živá složka půdy - písčitá půda

edafon - rendziny - tropy a subtropy

černozemě - brunifikace - stepi

půdní druh - světová obilnice - kroužkovci

matečná hornina - bavlník - karbonátové horniny

červenozemě - půdotvorný substrát - křemičitanové horniny

hnědé lesní půdy - jemnozem - půda

- v roce 2002 připadlo průměrně na 1 obyv. 0,23 ha orné půdy

- nejvíce orné půdy na 1 obyv. připadá Austrálii a Oceánii - 1,56 ha půdy  

- nejméně orné půdy na 1 obyv. připadá Asii - 0,13 ha půdy

-  v Evropě je na 1 obyv. 0,39 ha půdy

- 41 % veškeré světové půdy náleží mezi suché oblasti - ročně se zvýší rozloha pouští

o 120 000 km2

- prach z pouště Gobi v Mongolsku může poškozovat zdraví až v Japonsku a na Havaji

- podle Evropské agentury pro životní prostředí je vodní erozí vystaveno 115 miliónů ha

půdy a zhruba 42 miliónů ha je vystaveno erozi větrem,ve 13 sledovaných státech EU

se roční škody odhadují na 700 miliónů až 14 miliard


 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Investice do rozvoje vzdělávání.
Vytvořil SilesWEB.cz 2009.